OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSČM

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

Znojmo KSČMOkresní výbor KSČM Znojmo

Okresní výbor KSČM Znojmo

Z 8.zasedání ÚV KSČM 9.9.2017 Praha

(19.9.2017)

Po nezbytných úvodních procedurách: přání k narozeninám, schválení předsednictva, určení řídících, návrhové komise a skrutátorů a schválení programu vystoupil s. předseda s úvodním slovem, které plynule přešlo do analýzy především domácí politické situace. Zdůraznil, že hlavním cílem zasedání je, abychom  jednotně vstoupili do horké části volební kampaně. Jedním charakteristickým heslem pro současnou ČR by mohlo být " evropské ceny - české mzdy "

 

.Odbočím - plénum přijalo stanovisko KSČM k  o podpoře platových a mzdových požadavků pracujících. KSČM podporuje zvýšení platů učitelů o 15% a ostatních státních zaměstnanců o 10%.  Do stanoviska bylo myslím správně přidáno, že  podporujeme zvyšování mezd na evropskou úroveň pro všechny pracující.

 

 Zpět k úvodnímu slovu.   Mimo jiné zaznělo - vládní koalice nefunguje, není schopná efektivně řídit stát. ČSSD opustila volební program. Vládní koalice splnila sotva polovinu svých programových cílů. Například nebyl přijat zákon o obecném referendu. Naproti tomu   zákon o registru smluv likviduje veřejný sektor. Zákon o úřadu pro dohled nad politickými stranami není dobrý a byli jsme proti. ČSSD levicově mluví, ale pravicově jedná.

 

 My jsme jediná politická strana na levici. S. Filip  zdůraznil, že jiní o lidech mluví , my jsme s lidmi. Dále řekl , že pro nás by bylo největší chybou ve volební  kampani nejednotný postup a individuální kampaň ( volte mně, nevolte ostatní ).Cílem není naše individuální  zvolení, ale co největší úspěch strany jako celku. Máme potenciál 20% a chceme vyhrát volby zaznělo.( oboje bude velmi obtížné dosáhnout ). V diskusi k individuální kampani zaznělo , že pokud nevystupuje kandidát proti ostatním kandidátům, nezpochybňuje program, může jako osobnost při získání preferenčního hlasu získat hlas pro stranu jako celek.To přece chceme, aby lidé volili program ale i osobnosti. Je pravdou a na to upozornil s.předseda ve svém úvodním slově, že není možné od našeho kandidáta zpochybňovat náš volební program, což označil za útok na integritu strany. Program je pro každého kandidáta závazný a musí jej znát. V diskusi zaznělo , že se redaktoři Mfd dotazovali poslanců lídrů politických stran na jejich volební program. ( z našich dvou respondentů jeden odpověděl na 2,5 otázky z 5 správně a druhý jen na jednu správně). Což je podle mně dáno i velkou obsáhlostí našeho programu a není jednoduché jej znát celý podrobně, což se ukázalo. Dále ve svém úvodním slově s.předseda zmínil, že důležitá budou i rozhodnutí zastupitelstev (aby byla ve prospěch lidí). Náš program pokrývá celou společnost. Nemáme jedno hlavní heslo, ale souhrnně můžeme vyjádřit hlavní ideu heslem "Mír ve světě, bezpečnost doma a spravedlnost". Škoda naší neúčasti na předvolebním mýtinku od 14ti hodin na Václavském náměstí, jehož hlavním heslem bylo "Za mír, bezpečnost doma a spravedlnost", kde vystoupila mimo jiné Lenka Procházková. Na dopoledním jednání bylo přítomno 73 členů ÚV z 92, při odpoledním schvalování usnesení bylo přítomno již jen 61 (kam se ztratilo 12 členů ÚV). Na jednání byli přítomni pouze 2 poslanci z 16ti pozvaných nečlenů ÚV. Dalším bodem programu byla informace o plnění úkolů k zajištění voleb. Skládačky jsou, volební noviny budou, letáček o činnosti poslaneckéh klubu je. Rozhlasové a televizní spoty jsou domluveny. Televizní spot bude jen jednoduchý, ušetřené peníze půjdou mimo jiné jak dar na Bulovku. Při výrobě malých letáků byl menší problém kvůli Úřadu pro dohled nad činností politických stran, museli jsme na letáky doplnit objednatele a zhotovitele. Budou brzy. V diskusi zaznělo, že je škoda, že nejsou již na zasedání pro členy ÚV a ani, že nejsou samolepky s volebním číslem, členové ÚV si to už mohli odvést. Naším problémem jsou výlepy na nástěnky v obcích (nemohou být zdarma). Obeslali jsme mailem starosty obcí. Dále zaznělo v diskusi, že například asi 90% dotazů na Úřad pro dohled nad politickými stranami je z KSČM. Výklad zákona je až podle dotazů Dalším bodem programu byl návrh nosných témat v horké kampani a postupu při jejich medializaci. Při tvorbě programu nebyla shoda na jednom hlavním tématu, takže ideologické oddělení navrhlo jako hlavní tři. Za prvé: přírodní dary země patří nám všem (lithium a voda). Za druhé: zabránit návrhu asociálních škrtů. Za třetí: bezpečí pro deset milionů, ne války v cizím zájmu.

 

Dále s.Skála navrhl petici k lithiu, v diskusi toto bylo podporováno. Ideologické a mediální oddělení mimo jiné organizovalo pomoc pro kandidáty v mediální taktice a mediální trénink (jsou kladné ohlasy). Jako jeden z dalších bodů programu uvedl s.Skála informaci o stranickém vzdělávání. Letos bylo jen asi okolo 40ti studentů. Navrhuje zavést distanční studium a orientovat se na členy a sympatizanty roku narození 1975 a mladší. Největší a nejemotivnější diskusi přinesl bod programu návrh postupu při volbě prezidenta. S.předseda kritizoval ty členy nebo organizační jednotky, které sbírali podpisy pro Miloše Zemana. Bylo to bez vědomí KSČM a bez projednání na okresních či krajských konferencích. Takhle to nejde dělat. Je třeba jednotného postupu. Když to shrnu, jedna velká skupina členů KSČM chce za prezidenta Miloše Zemana (i když ne ve všem s ním souhlasíme, je menší zlo). Další velká skupina chce vlastního kandidáta, ale koho? Remek je nejvhodnější, ale zatím tomu není nakloněn. Nebo možná s.Filip nebo s.Skála. Plénum rozhodlo, že se počká po volbách a 27. října při devátém zasedání se rozhodne o postupu. V odpoledním bloku mimo jiné vystoupila předsedkyně ÚRK s.Lišková k vyhodnocení hospodaření ÚV KSČM za I.pololetí. Jsme v plusu, ale na konci roku budeme asi v mínusu Vyčetla členům ústředního výboru, že mají o výsledky hospodaření malý zájem a podle toho to tak vypadá. V bodu různé vystoupil např.s. Juroška: že je špatná prezentace na webu (nejsou každý den nové články k aktuálním tématům). Dále řekl, že náš facebook je jen o přírodě, že tam jsou články o vodě, o másle, atd. Reakce z vedení byla, že ceny másla jsou sakra politické téma. V kvapíkovém tempu pak zbylých 61 členů ÚV schválilo vše tak, jak bylo navrženo (i bez hlavního skrutátora). Plénum souhlasilo s návrhem postupu KSČM při volbě prezidenta. (Jsme pro obecné referendum, ale nebyli jsme pro přímou volbu prezidenta!?.)

 

S pocitem dobře vykonané práce se členové ÚV a pozvaní hosté zhruba o půl druhé rozešli do svých domovů.

 

autor: Mgr.Pavel Macek ml., člen ÚV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena