OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 X.sjezd KSČM

volby podle obcí do kraje v okrese Znojmo rok 2016

volby sněmovna rok 2017

leden 2018 - volba prezidenta 

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

Chceme stabilitu České republiky a usnesení ÚV KSČM

(12.5.2018) Jednání o vytvoření koaliční vlády České republiky postoupilo o další krok uzavřením jednání o Programovém prohlášení a Koaliční smlouvě.  KSČM od počátku jednání upřednostňuje stabilitu České republiky, a proto je připravena se dohodnout na toleranci takové vlády s hnutím ANO a stvrdit tento krok písemnou dohodou. Základem je perspektiva rozvoje a opuštění cesty předchozích polistopadových vlád, plné tunelování a korupce. Při jednání s vítězem voleb prosazujeme základní programové požadavky našeho volebního programu a nabízíme toleranci menšinové koaliční vládě hnutí ANO a ČSSD. Trváme na zodpovědném výběru členů vlády, aby byli zárukou naplňování dohodnutých programových bodů a také na výběru osob spravující státní majetek a firmy s rozhodující majetkovou účastí státu.

Na rozdíl od ČSSD však KSČM nešla cestou neustálého stupňování požadavků na sestavení vlády a získání její důvěry, proto odmítla přerozdělení pozic politických stran a hnutí v Poslanecké sněmovně.  Prioritou je pro nás program obhajoby národních a sociálních práv, nikoliv získání osobních mocenských pozic, případně porušení již dohodnutých principů při ustavení orgánů Poslanecké sněmovny. 

 Kompromis vidíme především v Programovém prohlášení a toleranci vlády. Dále však zejména trvají naše výhrady k záměru účasti v zahraničních misích a otázkám zahraniční politiky. Také požadujeme, aby se zákon o obecném referendu nestal ,,prázdnou skořápkou“. Pokud budoucí vláda bude prosazovat ve svém programovém prohlášení navyšování účasti v zahraničních misích České republiky, nebude tolerance této vlády ze strany KSČM možná.

KSČM jedná s vítězem voleb v zájmu stability země, ve prospěch většiny z deseti miliónů občanů. Nyní je na řadě ČSSD se svým referendem. Povede-li další vývoj k vypsání předčasných voleb, odpovědnost za to ponesou strany neschopné konstruktivního jednání a rozumného kompromisu. KSČM je však plně připravena i na takovou variantu.

Z1

Z2

Z4

 

 

 

 

 

 

 

 

                               U s n e s e n í

 

 

2. zasedání ÚV KSČM dne 12. května 2018 v Praze

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

 

 

                                                                                                                                                                    I.        Schvaluje

 

1.         Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.

 

2.         Jednací řád ÚV KSČM.

 

3.         Návrhy na kandidáty do Senátu PČR ve volebních obvodech č. 14, 23 a 26.

 

4.         Vyhodnocení diskuze z 11. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 24. 3. 2018.

 

5.         Vyhodnocení diskuze z mimořádného zasedání ÚV KSČM, konaného dne 7. 4. 2018.

 

6.         Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 11. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

 

7.         Složení svého odborného, poradního, metodického a iniciativního orgánu v oblasti hospodaření strany - Hospodářské rady ÚV KSČM (dále jen HR ÚV KSČM).

 

 

 

                                                                                                                                                               II.      Bere na vědomí

 

1.        Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

 

 

 

                                                                                                                                                               III.               Stanovuje

 

termín 3. zasedání ÚV KSČM na 30. června 2018 s programem:

 

·       Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

 

·      Vyhodnocení diskuse z X. sjezdu KSČM.                           

 

·       Vyhodnocení diskuse z 2. zasedání ÚV KSČM.

 

·         Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2018.                                                                                                                                                                                      

 

·         Zpráva z  jednání VV ÚV KSČM od 2. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 2. zasedání ÚV KSČM.

 

·         Aktuální úkoly strany po X. sjezdu KSČM (Rozpracování úkolů a závěrů X. sjezdu KSČM.).

 

·         Informace o plnění úkolů k zajištění voleb, včetně zřízení volebních webových stránek a zahájení intenzívní koordinované kampaně na sociálních sítích k prezentaci schváleného nosného tématu, kandidujících osobností a zajímavých výsledků práce starostů, radních a dalších zastupitelů KSČM.

 

·         Různé.                                                        

 

 

 

 

 

autor: ÚV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena