OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Manifest žlutých vest

 Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformace

Buďte hodný na své děti, nezapomeňte, že jednou vám budou vybírat domov důchodců!

Únor 1948 v zápase o pravdu

(25.2.2014)

Dnes uplynulo 66 let od 25. února 1948, významného mezníku našich dějin. Události, která i po takové době vyvolává silné emoce a protichůdná hodnocení. Pro jedny symbol vítězství komunistů, které ale po 41 letech skončilo prohrou. Pro druhé symbol brány k vládě zla, na kterou ale mnozí vzpomínají jako na dobu sociálních jistot. Z ritualizovaných symbolů se historické pravdy však těžko dá dobrat.

 

 

Učit se z minulosti znamená chtít ji pochopit, neupadnout do mytologizování historických dějů, do černobílého vidění. A proto neuškodí při dnešním výročí připomenout, že tento Únor s velkým »Ú« byl výslednicí určitých historických trendů. Obyvatelstvo si tehdy s komunisty spojovalo naději na sociální spravedlnost. Zážitek velké krize z třicátých let i pocit zrady z Mnichova 1938 byl živý. Významný vliv mělo i vítězství SSSR ve druhé světové válce nad nenáviděným německým fašismem.

Neuškodí také říci, jak je to s údajným pučistickým rozměrem tehdejších událostí. I kritik komunistů Pavel Tigrid kdysi napsal: »Únorový puč nebyl žádný puč. To bylo, jak říkají komunisté vcelku správně, legální převzetí moci speciálními prostředky.«

Ano, byl to otevřený a zdaleka ne idylický mocenský střet skupin, které měly různé představy o dalším vývoji. Ale ústavní procedury byly při výměně vlády respektovány, i když debaty nad  zmíněnými speciálními prostředky převzetí moci by neměly být rozhodně tabu...

V dnešním výročí nejde jen o samotný Únor 1948, ale také o to, co přišlo potom. Co se z tohoto vykročení k socialismu osvědčilo a co by se už nikdy nemělo opakovat. Následovala totiž cesta, která přinesla jak významnou sociální emancipaci, tak naprosto nepřijatelné represe, kdy se režim snažil udržet dobyté pozice nikoliv v demokratické soutěži s politickou opozicí, ale pouhou silou. Ztrácel tak oporu mezi lidmi a pošramotil ideu samotnou.

V roce 1998 ve stanovisku k 50. výročí Února proto KSČM připomněla: »Mnohá očekávání naplněna nebyla. Došlo i ke zneužívání moci. Systém existující od roku 1948 ochudil původní pojetí socialismu.«

KSČM se dnes hlásí k socialistické myšlence, jako se k ní hlásily generace před námi. Tato idea má ovšem naději na lepší budoucnost, bude-li schopna se kriticky poučit z vlastní minulosti.

Jiří DOLEJŠ, poslanec a místopředseda ÚV KSČM

zdroj: Halo Noviny

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena