OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Manifest žlutých vest

 Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákkvěten 2011

květen 2011

úvodník

(24.5.2011)

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi.

      V minulých dnech jsme společně prožili májové oslavy. Oslava 1. máje tradičně proběhla ve Znojmě a Mor. Krumlově. Objektivní hodnocení ponechám na Vás, kteří jste byli přítomni. Okresní orgány hodnotí oslavu jako velice vydařenou i přes nepřízeň počasí. Mokrá varianta pod střechou nenarušila v obou případech krásný májový zážitek. Ve Znojmě – Oblekovicích bylo přítomno kolem 400 návštěvníků, kteří si vyslechli zajímavý projev našeho hosta poslance s. Miroslava Grebeníčka.O práci zastupitelů hovořil předseda MR a zastupitel města s. Ludvík Hekrle. Obsahově kritický projev  s. Grebeníčka  byl  oceněn několikrát potleskem. KČP ve Znojmě předal za dlouholetou spolupráci přítomnému poslanci  ocenění. Podpis s věnováním  od autora  M. Grebeníčka do  knihy Hradba vzdoru využila řada účastníků. Pokud někdo knihu nedostal nemusí být zklamán. V průběhu května dovezeme nové i s podpisem autora. O dobrou náladu návštěvníků v deštivém počasí  se svými krásnými písničkami postarala   skupina Sileta z Hostěradic. Ke konci vysvitlo sluníčko a kdo měl zájem, tak si koupil  pivo  za lidovou cenu.

      OV KSČM a  znojemští funkcionáři s potěšením  přivítali ukázněnost a pochopení členů strany i široké nestranické  veřejnosti, kteří v hojném počtu přišli na komunistický 1. máj ve Znojmě- Oblekovicích. Tato akce byla co do počtu přítomných největší ve městě. Všem pořadatelům z řad  KSČM, LKŽ a  sympatizantů   za jejich účast děkujeme.

    Prvomájová akce ČSSD ve Znojmě  s porovnáním co do počtu účastníků byla daleko za KSČM. Další májová oslava pořádaná OMMO, senátorkou Bayerovou a ZO KSČM č.44, měla účast jen několik desítek příznivců. Finta avizovaný  programem pro děti slíbené koně a draví ptáci se nekonal.

    Oslava 1. máje v Mor. Krumlově, byla orgány též hodnocena kladně a měla podobný průběh jako ve Znojmě. Vystoupení funkcionářů s.s. Schneidra, Krátkého a Šlapanského přítomní odměnili potleskem. Posezení u tradičního smaženého kapra s občerstvením od s. Josefa Žáka si všichni pochvalovali. K příjemné zábavě hrála krásné lidové písničky krojovaná kapela Fantazie z Polanky.

    Oslavy svátku osvobození s ukončením 2. světové války proběhly na okrese s tradiční okázalostí. Hlavní oslava ve Znojmě byla zajištěna projevy, kde se hodnotila úloha RA při osvobození našeho kraje. Zástupce Ruské federace pan Brjakin poděkoval přítomným za vzdání pocty padlým vojákům RA. Vyjádřil přání, abychom nezapomínali útrap, obětí a nedovolili zkreslovat dějiny. Zástupci  OV a MR ve Znojmě položili kytice jak na hřbitově, tak u pomníku vojáka RA. Další pietní akty proběhly v M.Krumlově, Miroslavi, Hostěradicích, Jiřicích, Hrušovanech, Hraběticích, Šanově, Jevišovicích a dalších místech. OV KSČM  oceňuje a děkuje za obnovu památníku s. Jaroslavu Vařákovi, předsedovi ZO KSČM v  Božicích, který během roku obětavě opravil poškozený pomník a řádně  připravil oslavu. Okresní orgán KSČM děkuje všem funkcionářům a členům strany za  organizování oslav osvobození v zajištění důstojného průběhu a  účasti.    

      Soudružky a soudruzi, dovolte krátké zamyšlení  k 90. výročí založení KSČ. 

Jsou události, které na levém politickém spektru nelze přehlédnout a opomenout. Ve dnech 14. – 16. května 1921 se po složitých a vypjatých událostech vytvořila politická strana, která měla za cíl dosáhnout  sociálního osvobození pracujících a pokusit se  budovat lepší společnost. Tento ustavující sjezd byl základem pro revoluční radikální levicovou Marxistickou stranu - Komunistickou stranu Československa. Listopadový slučovací sjezd 1921 následně upřesnil název  KSČ a sjednotil komunisty v celém Československu.  Těmto  událostem však předcházely poválečné revoluční změny  v Rusku,  vítězství  VŘSR, ale i nezdařené pokusy  vytvořit dělnické vlády v Německu, Maďarsku a Slovensku. Ve dnech 25. –28. září 1920 se pod vlivem revolučních událostí a hospodářské krize schází    v Praze  na XIII. sjezdu československá sociální demokracie.  Následné dělnické bouře a stávky, které měly i své oběti, donutily  vládu vyhlásit stanné právo a  brutálně potlačit protesty. Proběhlé tragické               prosincové události 1920 přesvědčili řady dělníků, že poklidná demokratická parlamentní cesta  která  by vedla ke změně nebude ta pravá. KSČ V. sjezdem v čele s Gottwaldem musela překonat několik vnitrostranických krizí, stabilizovat základnu a vytýčit nový směr. V průběhu 30 let se KSČ stala nepřehlédnutelnou politickou stranou a hrála jednu z hlavních rolí v boji proti nástupu německého fašismu a Hitlera. Bránila ČR proti kolaborantům  páté  kolony, sudeťákům a  samotnému Mnichovu. Stála v čele odboje a odporu v průběhu 2. světové války. Komunisté zaplatili tento boj tisíci životy a ztrátou mnoha osobností komunistického hnutí. Čest jejich památce.

     Po roce 1945 se snažila KSČ po zapojení do vlády ČR prosazovat změny  v rámci Košického vládního programu. Rok 1948 a únorové události pod vedením KSČ vytýčily pro celou společnost cestu k budování  socialistické výstavby. Následné události 50. a 60. let je potřeba posuzovat a chápat  v celém kontextu a vyvarovat se jednostranných hodnocení. Je nutné se vyjádřit a pojmenovat pravdivé záporné stránky politiky strany, ale umět objektivně vyzvednout i její klady.  KSČ dosáhla řady úspěchů ve všech odvětvích  a budovala socialistický stát,  přijatelný  pro většinu obyvatel. Pokud došlo v průběhu budování k deformacím, a nesprávným rozhodnutím, tak KSČM se občanům po roce 1989 omluvila. Pro budoucí vývoj a práci KSČM je nutné správně analyzovat minulost a vyvarovat se na budoucí cestě všem nešvarům, které komunisty poškodily a zapřičinily dnešní antikomunismus střední a mladé generace vůči straně.                                                           OV KSČM

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena