OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Manifest žlutých vest

 Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákkvěten 2011

květen 2011

1921 – 90. let KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA – 2011.

(25.5.2011)

     Po třídenním jednání ve dnech 14. – 16. května 1921 – před 90 lety – se ze XIV. sjezdu Československé sociálně demokratické strany dělnické (levice) stal Ustavující sjezd Komunistické strany Československa. Doktor Bohumír ŠMERAL informoval, že strana má víc než 300 000 členů. 569 delegátů kromě sedmi přijalo podmínku Komunistické internacionály a tak byla založena Komunistická strana Československa. Na závěr soudruh ŠMERAL prohlásil: „Jsme komunisti. Jsme více než politická strana. Jsme předvoj nového života. Tvoříme nové poměry, chceme tvořit také nové lidi.“

     Znojemský okres na sjezdu zastupoval František KŘIVÁNEK z Plenkovic (4.1.1888 – 11.3.1949), zakládající člen KSČ ve Znojmě. Na okresní konferenci dne 22. května 1921 v Dělnickém domě ve Znojmě podal podrobnou zprávu o průběhu sjezdu v Praze. Na konferenci bylo přítomno 15 delegátů z 12 organizací, kteří vyslovili souhlas se vstupem do III. Internacionály. Shromáždění přijali rezoluci: „S plným zadostiučiněním bereme na vědomí zprávu delegáta sjezdu s. Františka Křivánka, s radostí přijímáme vstup naší strany do III. Internacionály. Všichni shromáždění bez výhrad souhlasili … a stáváme se tak bojovníky Komunistické Internacionály.  … Provoláváme pozdrav III. sjezdu KI v Moskvě a provoláváme zdar vítěznému postupu myšlenky komunismu v celém světě. Nechť žije jednotná Komunistická strana v Československé republice“!Obdobný souhlas byl vysloven na schůzích organizací v jednotlivých obcích.

     Ve dnech 30.10. až 2.11.1921 se sešel v Praze slučovací sjezd KSČ. Tím se stala strana internacionální – slučovala na zásadách stejných práv a povinností všechny národnosti v ČSR. Ve Znojmě bylo provedeno sloučení české a německé organizace  23. prosince 1921. Za Čechy byl zvolen předsedou Jiří BOHUNSKÝ, za Němce místopředsedou Antonín CAFOUREK.

     Důležitým mezníkem v činnosti okresní organizace KSČ se stala okresní slučovací konference českých a německých soudruhů dne 15. ledna 1922 v Dělnickém domě. Současně byl ustanoven politický sekretariát, jeho vedením pověřila konference Jiřího Bohunského. Funkce sekretáře nebyla placena a soudruh Bohunský ji vykonával po zaměstnání ve svém bytě na Coufalově ulici. Co chybělo na finančních prostředcích, bylo nahrazováno ideovým nadšením a bezpříkladnou obětavostí členů strany.

(Z I. dílu práce Komise regionálních dějin při OV KSČ ve Znojmě, zpracoval Jan DANĚK, období 1921 až 1924; II. díl zahrnuje období 1925 – 1934, zpracovala prom. historička Z. POKORNÁ za vedení Komise .regionálních dějin; III. díl  - období 1935 až 1939 zpracoval Jan PELECH.)

Výše uvedenou práci zveřejňujeme  i v internetové mutaci okresní organizace v oddílu „Budoucností je socialismus.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena