OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Manifest žlutých vest

 Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákkvěten 2011

květen 2011

KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ informuje:

(25.5.2011)

* Muzeum železné opony

dne 30. dubna 2011 bylo otevřeno za Valticemi na bývalém hraničním přechodu do Rakouska. Muzeum vlastní společnost Český fortel, s.r.o., která si od kraje pronajala objekt na hraničním přechodu Valtice – Schrattenberg (bývalá pohraniční rota Valtice – Reisna).

Dle informací v DENÍKU ROVNOST majitelka společnosti Český fortel – Michaela Cibulková uvedla: „Našim cílem je nabídnout základním a středním školám prohlídku našeho muzea i s odborným výkladem tak, aby se mohla stát součástí vzdělávacích programů. Budeme usilovat o to, aby dnešní mladší generace byly informovány o předlistopadovém dění v naší zemi. Mladá generace mnohdy o událostech kolem železné opony mnoho informací nemá a ani ve školách se podle mého názoru této problematice třeba v hodinách dějepisu moc času nevěnuje.“ Ředitel a otec nového muzea Petr Pampách mj. uvádí: „Myslet budeme i na vyžití menších dětí, na které čeká překvapení – budou si moci okusit útěk přes obávanou železnou oponu“ ( podtrženo s.b.)      

Obdobné Muzeum železné opony bylo dle informace v Televizních novinách ČT 1 (14.5.2011) otevřeno také na hraničním přechodu v ROZVADOVĚ.

Jejich činnost je součástí antikomunistické kampaně, zvláště proti ochraně čs. státních hranic Pohraniční stráží.

* Před 60 roky přijalo Národní shromáždění ČSR ZÁKON O OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC. 11. ČERVENEC se stal DNEM POHRANIČNÍ STRÁŽE.

Zpravodaj KČP HRANIČÁŘ č. 3 v zelené příloze ČESKOSLOVENSKÝ POHRANIČNÍK zveřejnil k tomuto výročí článek místopředsedy NR KČP RSDr. Milana RICHTERA, CSc. pod názvem: SLOUŽILI JSME LIDU, SOCIALISTICKÉ VLASTI A MÍRU.

Mj. uvádí, jaké příčiny předcházely před 60 roky přijetí Zákona o ochraně státních hranic a zavedení vojskové ochrany … Žijeme však v době zkreslování a hanobení naší minulosti v letech 1948 – 1989. … Zákon vytvořil nezbytné základní právní předpoklady pro účinnou ochranu státních hranic československými pohraničníky v těsné spolupráci s ČSLA, SNB, civilním obyvatelstvem. Ke splnění svých úkolů používali pohraničníci, v souladu s právním řádem státu, takových sil a prostředků k jakým byli donuceni činností vnitřních a vnějších nepřátel lidově demokratického a socialistického společenského zřízení.

Při naplňování Zákona v našem znojemském pohraničním okrese se podílelo civilní obyvatelstvo, Pomocníci Pohraniční stráže, Mladí strážci hranic, příslušníci ČSLA a SNB, státní orgány a hospodářské organizace. Jejich spolupráce byla mj. oceněna udělením čestných titulů „VZORNÁ HRANIČÁŘSKÁ OBEC, VZORNÉ HRANIČÁŘSKÉ MĚSTO“. Město Znojmo za svou činnost tento titul obdrželo třikrát – za rok 1981, 1982 a 1983.

Toto výročí a svůj svátek si připomeneme na letošních setkáních hraničářů v místech dislokace bývalých brigád Pohraniční stráže a na V. celostátním setkání na počest 60. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic, které se uskuteční dne 25. června 2011 v Nymburce. Zúčastní se ho 11 členná delegace ze Znojma, po 4 zástupcích z Břeclavi a z Brna.

Stanislav Bršlica

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena