OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Usnesení IX. sjezdu KSČM

 Stručný volební manifest

Volební program KSČM 2017 - 2021 

volby podle obcí do kraje v okrese Znojmo

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMPřečetli jsme

„Kdo se nezajímá o politiku, o toho se začne zajímat politika“.

Demagogičtí populisti!

(2.10.2017)

Můj táta mi říkal: „Nikdy neházej pušku do žita, jinak bude chleba cítit střelným prachem.“
V každé společnosti nejen před volbami se vyskytuje zvláštní skupina lidí. Utočí na své protivníky nevybíravým způsobem s úsilím o získání přízně veřejnosti bez ohledu na skutečnost, pro kterou agitují. Jejich myšlení vykazuje odlišnosti oproti běžným lidem.
Člověk, který setká s informací, novým pohledem na fakt, tak bez zřetele na to, zda je mu názor na skutečnost příjemný či nikoli, ponechá si určitou dobu k rozvaze. Nejdříve si zkoncipuje variantu, jaký dopad to bude mít v budoucnosti, pokud to bude naopak. Kriticky porovná alternativy. Začlení poznatek a hodnocení události do svého uvědomování. Pokud zjistí, že skutečné vysvětlení může mít variace, ujasní si podmínky, za kterých platí každá z nich. Úplně jinak postupují demagogičtí populisti! Ti souhlasí jen s jednou alternativou a okamžitě ví, která je ta správná. Odchylnou variantu považují za nepřátelskou a autora, který ji sdílí, za úhlavního nepřítele. Porušování zásad mravnosti a vzdělanosti, tj. to, že nejsou schopni chápat skutečnost v souvislostech, ale jen v zaujatých postojích či názorech, považují nikoli za svou těžkou až patologickou poruchu myšlení, ale za výhodu, za to, co jim propůjčuje stav výlučnosti a vyvolenosti.
Demagogičtí populisti se shlukují s jinými a společně se utvrzují ve svých míněních. Jsou útoční, vulgární, atd.… Fyzicky napadají své odpůrce výlučně jen tehdy, když jsou ve velké tlupě, když cítí převahu. Pokud jsou osamoceni, nenávidí, užírají se v zajetí své nenávisti a svoji patologickou mysl si léčí v diskuzi na internetu, vulgarismy, známkováním, ponižováním svých oponentů. Své vlastní chyby vkládají do své představy o vlastnostech těch, které si vybrali a vytváří si ve své představě jako nepřátele, jako nositele zla. Nejsou schopni vnímat jakýkoli důkaz, pokud narušuje jejich předpojatý názor. Ve své výlučnosti se utvrzují uctíváním „duševních velikánů", kteří jsou jim nabízeni vštěpování do paměti manipulací. Nejsou schopni sdělit ani jednu myšlenku svých idolů, která jim rozšířila obzor, ale to je netrápí. Směšnost jejich pozice jim vůbec nedochází. Pro všechny případy mají připravené útočiště plné naučených obecných frází k čemukoliv, aby mohli spolu s podobnými ve svém narcizmu přežívat. Jsou neblahým dědictvím posledních 27 let a budou nás ještě několik let zatěžovat. Jsou produktem politiky založené na uplatňování dvojího metru a silově prestižním prosazováním řešení, která jim byla vtloukaná do hlavy formou dojmu výlučnosti, ve kterém jsou utvrzování a organizováni do houfu, kde je s nimi touto formou manipulováno. Propagandě podle nich podlehla většina lidí v naší zemi, začínají nenávidět svou vlastní zem a lidi v ní. Jsme svědky toho, jak tento výsledek myšlení demagogického populismu působí prostřednictvím celebrit, herců, komentátorů ČT, atd.… na veřejné mínění! Cílem je prostřednictvím demagogického populismu působit na veřejné mínění, ovlivnit jej a postavit narcistickou mladou generaci proti starší generaci a vůči staré „neschopné“ generaci! Nejsou schopni samostatně bez předsudků myslet, a tudíž nemohou pochopit, že jejich předci vytvořili hodnoty nevyčíslitelné hodnoty a za mír museli bojovat. Rovněž ve svém patologickém myšlení se neustále utvrzují, že jediným možným řešením globálních rozporů je silové východisko. Neuvědomují si skutečnost, že pokud by došlo v současnosti k válečné konfrontaci, tak živí budou závidět mrtvým. Věří, že jenom oni přežijí válku a založí novou civilizaci, kde sebestřední jedinci budou vládnout. Ovšem poznatek, že po tomto konfliktu jim zbyde jenom klacek jako argument, nejsou schopni domyslet.
Doporučuji k přečtení, projev Ronalda Reagana z roku 1984. Jmenuje se: „Smést říši zla z povrchu planety“. Jedná se o projev na tajné poradě vedoucích pracovníků zahraničně politických služeb v červnu 1984. Je zde popsána i úloha USA, CIA, jak působit na myšlení občanů v ČSSR. Považuj tento projev za aktualitu, který vede k pochopení „revolucí“ v roce 1989 a zahraniční politiky USA vůči světu! Projev je na internetu vasevec.parlamentnilisty.cz…-projev-ronalda-reagana-z-roku-1984!
Lze si koupit délku života, jeho prodloužení v metrech, štěstí v kg a rovněž tak zdraví?! DIVÍTE SE, ŽE VLÁDNOCÍ STRANY OD ROKU 1989 SI DĚLAJÍ, CO CHTĚJÍ?
Budu volit KSČM, kandidáty na poslance za Jihomoravský kraj. Ano, budu i kroužkovat, to je moje právo! Kandidující znám nejen z Fcb., ale především z práce pro lidi. V ostatních krajích věřím, že voliči budou volit kandidáta se znalostí charakterových vlastností, zda je schopen samostatného myšlení, zda nepoužívá jenom obecné fráze a dle sociálního cítění kandidáta na poslance KSČM. Nemám právo hodnotit žádného kandidáta z jiného kraje, neboť jej na základě znalostí jeho osobnosti, doporučil orgán KSČM od ZO až po vrcholný orgán strany! Kdo volil delegáty na nominační konference OV a KV KSČM? Tyto delegáty volila ZO KSČM! Je na každém voliči, aby se rozhodoval na základě svých zkušeností a z odpovědností, volil tak, aby nezklamal voliče KSČM! Zda kroužkovat či nikoliv je na rozhodnutí a odpovědnosti každého z nás ve dvou dnech demokracie tj. ve dvou dnech voleb!

 

 

autor: Alois Drdák
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena