OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Usnesení IX. sjezdu KSČM

 Stručný volební manifest

Volební program KSČM 2017 - 2021 

volby podle obcí do kraje v okrese Znojmo rok 2016

volby sněmovna rok 2017

leden 2018 - volba prezidenta 

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

Znojmo KSČMPřečetli jsme

„Kdo se nezajímá o politiku, o toho se začne zajímat politika“.

Po vystřízlivění

(8.3.2018)

Dle lidové moudrosti není na světě člověk ten, který se zavděčí lidem všem. Uplynulé dny tato slova znovu potvrdily. Jaké závěry si z nedávného mediálního karnevalu může občan udělat? Pro posuzování minulosti má mnohý vlastní vzpomínky, které samozřejmě vykazují jistý subjektivismus. Existují ale data, která poskytují serióznější podklady pro úvahy. Ty vycházejí z analýzy obecných společenských poměrů, vlastností subjektů, možností jejich modifikace, reakcí přírody atd. Takový přístup po celá staletí volili filozofové, vrchol v tomto směru pak představuje Karel Marx, k němuž se vracejí jak jeho sympatizanti, tak i oponenti vždy – v dobách euforie i deprese.

 

Politické řešení společenské krize v únoru 1948 bylo výrazným mezníkem v historii naší republiky. Nelze, s ohledem na možnosti rozsahu příspěvku, jít do detailů a někdy i lépe to udělají seriózní historikové. Paušálně – a snad i bez rizika zneužití zákona č. 198/1993, lze konstatovat, že komunisté přes všechna špatná rozhodnutí daná z neznalosti, excesy i osobní defekty, křivdy a tragédie (ty ostatně zatím provázely každou společenskou změnu), udělali pro život občana víc, než všechny předchozí i po nich následující transformace, kterým k tomu žehnala i církev. Jednoznačně prokázali, že už na současném stupni společenského vývoje lze vytvořit společnost, v níž nikdo nemusí hladovět, žít pod mostem, zaručili občanovi jistotu zaměstnání, jistotu ve stáří i v nemoci, přístup ke vzdělání, vyloučili exekuce atd. Tím vůbec nechci zamlčovat tragédie, které se při této transformaci vyskytly. Věřím, že objektivní historici ukážou i na podíl vlivů okolního světa. Při zakomponování reality – vlivů Východu i Západu v dané době i v dalším průběhu na poměry u nás - jsem toho názoru, že aktéři transformace v únoru 1948 zaslouží jednoznačně úctu. Bez mrtvých a bombardování, které vždy provázejí »demokratické« převraty či tzv. boj za lidská práva v různých zemích, jak to předvádí i současný kapitál (bohužel dnes už i za naší asistence), změnili společnost.

Řadu prvotních křivd posléze komunisté sami odstranili. Ty, na které dnešní farizejové poukazují, mohly být většinou napraveny po převratu v roce 1989, kapitálu na hmotné odškodnění bylo tehdy dost. Samozvaní demokraté však defraudovali majetek národa a vytvořili novou elitu. Nikoliv Gottwald a jeho lidé, ale tito mesiáši okradli a zadlužili národ a zničili jeho značný potenciál. A následnou liberalizací cen – v podstatě měnovou reformou, kterou v součinnosti s průběžnou inflací obrali a trvale obírají národ o úspory.

Dost omezený jásot jedinců z dnešní kulturní fronty a tzv. politiků zatím nestrhl národ, který opět začíná ve své většině přemýšlet. Je, zatím laskavě, upozorňován na příští krizi, která je v takto vedené společnosti jistá, k přemýšlení. Mnozí řeší dluhy, nájmy, doplatky na léky, zajištění dětí atd. a mohou jen s nostalgií vzpomínat na dobu »toho rudého teroru«. Bylo by chybou idealizovat systém před převratem v roce 1989, je ale možno bez lží konstatovat – kapitalismus jistě není tečkou ve vývoji lidské společnosti

 

 

autor: Evžen SMRKOVSKÝ
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena