OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Manifest žlutých vest

 Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMStanoviska KSČM

K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.

KSČM odmítá povinný příděl migrantů

(3.9.2016)

2. 9. 2016

Evropská komise schválila tři návrhy směřující k dosažení účinné, spravedlivé a humánní azylové politiky. Cílem je zavedení jednotného postupu v Unii. Na to, v čem by spočívat měl a v čem naopak rozhodně ne, se stanoviska členských zemí značně rozcházejí. Komise tyto rozdíly v potaz bere jen zcela okrajově. A v „novém“ balení tak znovu podsouvá to, co se očividně neosvědčuje.

Místo „závazných kvót“ „rozepisujících“ migranty jednotlivým členským zemím přichází s návrhem 10 000 EUR na přesídlenou osobu. Členské zemi, která ji přijme, má být částka hrazena z fondů EU. Od každé z členských zemí se přitom požaduje, aby uprchlíky z Blízkého východu a Severní Afriky přijala v počtu odpovídajícím velikosti jejich populace a počtu uprchlíků, které přijaly už dřív. Osoby, jež do země EU přesídlily z jiných teritorií postižených válkou a humanitární krizí, se mezi ně přitom počítat nemají.

Zefektivnit azylové řízení na území EU je potřeba. Tlak migrační krize odhalil, že současný systém má určité mezery. Návrhy EK ale obsahují i další body, jež v daném znění přijmout nelze. Omezují se, tak jako celá azylová politika EU, až na následky, aniž by řešily příčiny masové migrační vlny. Tu zastaví jen spravedlivý mír všude tam, odkud se tato vlna valí, a velkorysé rozvojové programy nabízející důstojnou perspektivu těm, kdo ji hledají často i velice riskantní emigrací na náš kontinent.

Česká republika neměla nikdy jedinou kolonii. Na drancování rozvojového světa se nepodílela v minulosti ani dnes. Jen ostudu, náklady a rizika jí přináší i podíl na válkách „za změnu režimu“. Tím méně lze po nás žádat rovnou odpovědnost za to, z čeho profitují jen zahraniční „elity“. V České republice našly druhý domov statisíce cizinců ochotných respektovat její pravidla. Snahy naši pohostinnost znevážit jsou vyděračskou pomluvou.    

Nové návrhy EK odporují většinové vůli evropské veřejnosti. To, k čemu se členské země snaží zavázat, už nejednou odmítli i prezident a vláda ČR. K návrhům směrnic EU má legitimní právo se vyjádřit i Poslanecká sněmovna PČR. A tím spíš vláda, jejíž předseda zasedá v Evropské radě schvalující závazné směrnice Unie. Vyzýváme proto ji i všechny zákonodárce, aby navrhovaný jednotný postup rozhodně odmítli. Poslanci PS PČR i Evropského parlamentu zvolení za KSČM to učiní se vší rozhodností.

autor: VV ÚV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena