OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Manifest žlutých vest

 Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

Znojmo KSČMStanoviska KSČM

K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.

Vláda ČR se profiluje stále více pravicově

(4.12.2016)

Výkonný výbor ÚV KSČM zaujal stanovisko k aktuální sociální politice vlády, které přinášíme v plném znění.

Vláda přichází s řadou opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Některé kroky, jako je např. akční plán do roku 2020, mohou přinést dílčí zlepšení, problémy koncentrované chudoby to však nevyřeší. Vyloučených lokalit a lidí v nouzi v České republice přibývá. Ghetta, ve kterých se soustřeďuje problém chudoby, jsou ve 297 městech a obcích a žije v nich až 115 tisíc lidí.
Z MPSV přichází často nedomyšlené náměty. Mezi ně patří myšlenka zrušit doplatek a zpřísnit příspěvek na bydlení, které využívají sociálně slabí občané. S odůvodněním, že tyto dávky deformují trh s byty. Ten však deformují spíše spekulanti ubytovávající sociálně slabé spoluobčany. Nahradit tyto dávky nabídkou sociálního bydlení se sníženým, neziskovým nájmem prostě není zatím možné, protože obce nejsou připraveny investovat do této oblasti.

Podobně problematické jsou úvahy o sdílených pracovních úvazcích, tedy více zaměstnanců na jedno pracovní místo, je to jen jiná forma dílčích úvazků, které neřeší dostatečnou nabídku dobře placené práce. Za zcela systémově chybný lze označit záměr rušení ústavní péče pro malé děti (kojenecké ústavy a dětské domovy). Otázkou je, zda se podaří zapojit často značně uzavřenou komunitu sociálně vyloučených do revitalizací prostranství a domů v ghettech.

Vláda ČR i v sociální oblasti realizuje pravicovou politiku. Nepodařilo se prosadit placení prvních tří dnů nemocenské. Odkládá se valorizace životního minima, podobně opakovaně na koaliční nedohodu naráží konečné projednání zákona o sociálním bydlení. Systém veřejných služeb se vrátil v podobě, která se příliš neliší od podoby prosazené pravicovou vládou, již jednou zrušenou ústavním soudem. Ohrožen je i zákon o neziskových nemocnicích, který obhájil páteřní kapacity veřejné zdravotní péče.

Důvěryhodnost vlády oslabuje, že ani v časech hospodářské konjunktury není schopná systémově řešit chronické sociální problémy. Nenaplňuje tak očekávání občanů při svém vzniku. Nositelem důsledně levicové a sociální alternativy je KSČM.

autor: Výkonný výbor ÚV KSČM, 3. prosince 2016
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena