OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Usnesení IX. sjezdu KSČM

 Stručný volební manifest

Volební program KSČM 2017 - 2021 

volby podle obcí do kraje v okrese Znojmo

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMAktuálně - střípky

Aktuálně - střípky

Oprava průtahu Suchohrdly – Kuchařovice – Znojmo (Přímětice).

(30.9.2017)

Dlouho očekávaná a rozsáhlá stavba čeká Suchohrdly, Kuchařovice a Přímětice, městskou část Znojma. Stavební práce na rekonstrukci vybraných úseků silnic průtahu, který vede přes tyto tři obce, začnou po etapách již v pondělí. Práce na prvních opravovaných úsecích, s nimiž jsou spojené i aktuální dopravní omezení, potrvají do konce listopadu. Kompletně bude celá stavba hotová až v létě 2018. Investorem staveb je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (dále SÚS JMK) spolu s dotčenými obcemi.

Města Znojma se tedy dotkne kompletní oprava silnice v průtahu městskou částí Přímětice, kde bude se SÚS JMK spolupracovat na přípravě stavby, zadání veřejné zakázky, koordinaci i financování. Předpokládané dokončení stavby je v červenci 2018. 

S její stavbou se ale začne již v pondělí 2. října, odkdy platí úplná uzavírka silnice č. II/408 od tzv. kasárenské křižovatky po křižovatku s ulicí Hlavní (zde platí uzavírka až do 26. listopadu) a dále na silnici II/399 úsek od tzv. únanovské křižovatky po stavbu obchvatu u nemocnice (ta trvá až do 30. listopadu). 

Stavba v Příměticích (stavba 02), která je rovněž rozfázovaná na etapy, řeší kompletní rekonstrukci silnice vedoucí od obce Kuchařovice (úsek dlouhý 1079 metrů, silnice II/408), a to včetně mostu,dále zahrnuje přeložky inženýrských sítí a vybudování dešťové kanalizace. Na ní a na několika dalších částech stavby, které se týkají Přímětic, se bude podílet finančně i město. „Největší náklady ponese Správa a údržba silnic. My jsme se zavázali, že dofinancujeme vybudování parkovacích míst, chodníků, vjezdů a samozřejmě osvětlení. Předpokládáme, že částka vyroste přibližně na 7,5 milionů korun, které už ale poputují z nového rozpočtu 2018,“ informoval starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel. 

Ve stejném období začnou první práce i v Kuchařovicích (stavba 04) a v Suchohrdlech (Stavba 06). Kuchařovickým opraví úsek silnice dlouhý 922 metrů. Podstatně rozsáhlejší stavba čeká Suchohrdly. Kromě opravy průtahu obce (1092 metrů) se kvůli zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu SÚS rozhodla místo stávající problémové křižovatky u obecního úřadu vybudovat kruhový objezd (křižovatka ulic Znojemská, Kuchařovická, Těšetická a Brněnská). 

Z důvodu stavby kruhového objezdu v Suchohrdlech bude v obci v místě výstavby platit od 2. října do 26. listopadu úplná uzavírka, v dalších úsecích průtahu obce bude platit pouze částečná uzavírka. 

Na průtahu v Kuchařovicích bude kvůli opravám platit částečná uzavírka, provoz zde bude řízen semafory, pouze pro tranzitní dopravu platí uzavírka úplná, a to až do 26. listopadu. 

Tato rozsáhlá stavební akce se dotkne jak místních obyvatel obcí, tak i projíždějících. V některých úsecích budou plné uzavírky, jak je naznačeno výše,v jiných bude provoz řízen semafory.


zdroj: město Znojmo
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena