OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMX.sjezd KSČM

X.sjezd KSČM

Usnesení X. sjezdu KSČM

(29.4.2018)

X. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný dne 21. dubna 2018 projednal a posoudil činnost strany od

 

IX. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu neprivilegovaných občanů.

 

Odmítáme prokazatelné zavlékání ČR a jejích ozbrojených sil do mezinárodních konfliktů v rozporu s

 

mezinárodním právem, mj. i prostřednictvím členství v paktu NATO. Jsme pro mír a mírové řešení všech světových

 

konfliktů.

 

X. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy:

 

I. schvaluje

 

● Zprávu mandátové komise X. sjezdu KSČM

 

● Zprávu volební komise o výsledku voleb

 

● Zprávu návrhové komise

 

● Zprávu o činnosti Ústřední revizní komise KSČM

 

● Zprávu o činnosti Ústřední rozhodčí komise KSČM

 

● Ustavení čtyř místopředsedů včetně jejich kompetencí

 

II. vzal na vědomí

 

● Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM včetně písemné zprávy pro jednání X. sjezdu

 

● Informace o práci jednotlivých místopředsedů ÚV KSČM včetně jejich návrhů úkolů KSČM do XI. sjezdu KSČM

 

III. zvolil

 

● Předsedu Ústředního výboru KSČM Vojtěcha Filipa

 

● 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM Petra Šimůnka

 

● Místopředsedu Ústředního výboru KSČM Stanislava Grospiče

 

● Místopředsedkyni Ústředního výboru KSČM Kateřinu Konečnou

 

● Místopředsedu Ústředního výboru KSČM Václava Orta

 

● Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM Marii Pěnčíkovou

 

● Předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM Helenu Vrzalovou

 

● Členy Ústřední revizní komise KSČM

 

● Členy Ústřední rozhodčí komise KSČM

 

IV. potvrdil

 

Členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM

 

6

 

V. uložil

 

Ústřednímu výboru KSČM:

 

1) Připravit a schválit harmonogram rozpracování hlavních úkolů strany do XI. sjezdu KSČM prostřednictvím

 

celostranických konferencí KSČM

 

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

 

Termín: 2. zasedání ÚV KSČM

 

2) Vyhodnotit diskusi X. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti

 

strany

 

Zodpovídá: 1. místopředseda ÚV KSČM

 

Termín: 3. zasedání ÚV KSČM

 

3) Zpracovat krátkodobý politický program KSČM a ekonomickou analýzu hospodaření strany do XI. sjezdu strany

 

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

 

Termín: srpen 2018

 

4) Zpracovat aktualizaci programu KSČM a projednat ji na celostranické konferenci KSČM

 

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

 

Termín: do 30. 6. 2019

 

5)Svolat celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek KSČM včetně ekonomiky strany

 

Zodpovídá: 1. místopředseda ÚV KSČM

 

Termín: do 30. 6. 2019

 

6) Připravit svolání XI. sjezdu KSČM včetně svolání výročních členských schůzí ZO KSČM, okresních a krajských

 

konferencí

 

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

 

Termín: rok 2020

 

7) Vydat protokol sjezdu v elektronické podobě na intranet včetně diskusních příspěvků a závěrů předsjezdové

 

diskuse

 

Zodpovídá: l. místopředseda ÚV KSČM

 

Termín: do 30. 6. 2018

 

VI. Seznámil se

 

S dopisy, stanovisky a návrhy předloženými X. sjezdu KSČM a postoupil je ÚV KSČM, ÚRK a ÚRoK k řešení; s

 

návrhy odpovědí seznámit plénum ÚV a jejich předkladatele

 

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

 

Termín: do 3. zasedání ÚV KSČM

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena