OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

 

 

 

 

    KSČM v okrese Znojmo                                 fotogalerie rok 2021                                  Přidejte se k nám                                     

    Vstup do EU přinesl pokles zemědělské produkce                                                       Poučení z vrbětického vývoje…

   Globální průzkum veřejného mínění   České studené puče                        Tornádo a Piráti

   NEPOUŽITELNÁ DIPLOMKA Pekarové.     O co vlastně jde ?                   »Americká cesta k demokracii«

další 51-6061-7071-79 další

5. schůze VV ÚV KSČM dne 20. 12. 2021 

 

K bodu: Stanovisko VV ÚV KSČM k politické situaci 

 

Předkládá: M. Krajča  

Podklad: Odborná komise zahraničně politické strategie ÚV KSČM 

  

Usnesení:  

VV ÚV KSČM 

 1. Schvaluje: 

Stanovisko k politické situaci „Dialog, ne konfrontaci!“ 

 

        2. Ukládá: 

Předat stanovisko sdělovacím prostředkům 

Zodpovídá: úsek mediální a komunikace s veřejností 

  Termín: ihned 

Národní rada Klubu českého pohraničí  podporuje v plném rozsahu Stanovisko pre-zidenta ČR Miloše Zemana ze dne 10. prosince 2021 k odmítnutí kandidatury Jana Lipav-ského na funkci ministra zahraničních věcí ČR.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

jsem moc ráda, že opět čtete události 48. týdne Bez obalu  

 

Kultura je v posledních letech popelkou, na níž se jako první šetří. Na rozdíl třeba od resortu obrany. Že tomu nebude lépe ani s novou vládou potvrzuje i expert KSČM na kulturu Zdeněk Štefek, který vše shrnul ve svém komentáři na Facebooku: Dnes více než kdy jindy by mělo platit spíše heslo, že kolik dáme na zbrojení, tolik by měla dostat kultura, protože budoucnost země přece neleží na bodácích…Úplně chybí ochrana českého jazyka a národní kultury, velký význam je dán tzv. nezávislosti médií a zapojení Senátu.“ A to nejspíš proto, aby už v budoucnu nikdo nemohl Českou televizi kritizovat v případě, že by čistě náhodou byla v příštích letech k nové vládě benevolentnější než k vládě dosluhující. Budoucí vládu tak opět v první řadě zajímají mocenské hry a posilování vlastního vlivu ještě před nástupem do funkce, a to místo toho, aby řešila, že pro velkou část obyvatel České republiky je kultura zcela nedostupná.

Schvaluje 

 1. Stanovisko k aktuální politické situaci. 

 1. Prodej nemovitosti na adrese Labské nábřeží 318, Děčín za cenu dle znaleckého posudku ve  

výši 6, 47 mil. Kč statutárnímu městu Děčín. 

 1. Jednací řád ÚV KSČM. 

 1. Organizační řád KSČM doplněný o připomínky členů ÚV KSČM. 

 1. Materiál „Podkladová analýza k energetickým otázkám“. 

 1. Návrh základní strategie a taktiky k volbám do Senátu, obecních zastupitelstev a  

             ZHMP v roce 2022. 

 1. Náklady na senátní kampaň ve výši 1 mil. Kč, na obecní volby ve výši 1,5 mil. Kč (s  

rozdělením příspěvku OV KSČM podle počtu registrovaných kandidátních listin), na volby do ZHMP ve výši 200 000 Kč a náklady na prezentaci kampaně KSČM na sociálních sítích ve výši 500 tisíc Kč – celkem 3,2 mil. Kč. 

 1. Změnu organizační struktury odborného zázemí ÚV KSČM. 

 1. Zrušení stínové vlády KSČM. 

 1. Kontrolu aktuálních úkolů z jednání VV ÚV KSČM a ÚV KSČM. 

 1. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na období do XI. sjezdu  

KSČM doplněný o připomínky členů ÚV KSČM. 

 1. Variantu a) Stanov KSČM. 


Projev předsedy Vojtěcha Filipa na 12. zasedání ÚV KSČM

Čest práci, vážené soudružky a soudruzi!

Cílem jednání je posouzení posledních drobných změn v kandidátních listinách, ale zejména to, abychom se poradili, jak aktivizovat členskou základnu.

Aktivizace musí vést k jediné věci, zvládnutí základního politického úkolu strany ve společnosti, který jsme si stanovili – obstát ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je to pro říjen letošního roku to nejzákladnější, čeho potřebujeme dosáhnout. Jsme ve velmi složité politické situaci, v období zvlášť vyhrocených politických vztahů, v době, která je plná rozporů a zejména neochoty je řešit, a to jak od stran vládní koalice, tak zejména od stran opozičních, které dál přispívají k rozvratu společnosti.

autor: Miroslav Grebeníček, poslanec KSČM
Za časů, kdy Československá republika byla součástí takzvaného východního bloku, ovlivňoval její politiku někdejší Sovětský svaz. Ekonomická spolupráce probíhala v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci a vojenská v uskupení Varšavské smlouvy. Mnohostranná spolupráce kulturní a vědecká byla samozřejmostí. Ne, to není nostalgie, to je jen reálný pohled, který mne vede k řečnické otázce. Polepšili jsme si »spoluprací« českého protektorátu s Evropskou unií a lokajským posluhováním expanzivnímu paktu NATO?
autor: Mediální úsek ÚV KSČM
zdroj: Česká televize

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar byl v úterý 22. června hostem pořadu České televize Události, Komentáře. Se senátorkou H. Žákovou (STAN) bude diskutovat o bezpečnostní pojistce u jaderné elektrárny Dukovany.

"To, co se teď odehrává kolem dostavby Dukovan, je tanec na pohřbu české energetiky. Ve výběru zůstala už jen druhá liga, což povede k mnohaletému zpoždění dostavby, řekl Luzar.

autor: Mediální úsek UV KSCM
zdroj: CT
V Bruselu skončil summit Severoatlantické aliance (NATO). Lídři zemí se na něm zavázali ke zvyšování výdajů na obranu. V závěrečném usnesení také prohlásili, že Moskva ohrožuje bezpečnost spojenců z Aliance. Česka se přímo týká právě vztah k Rusku i požadavek dvou procent z hrubého domácího produktu na obranu. Na České televizi reagoval na summit NATO také místopředseda Poslaneckého klubu KSČM a také člen podvýboru pro akvizice ministerstva obrany Leo Luzar.
autor: Tomáš CINKA
»Miloš Zeman není schopen vykonávat úřad prezidenta republiky,« uvedl v tomto týdnu senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. O co podle vás jde?
další 51-6061-7071-79 další
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena