OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSČM

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

Znojmo KSČMtitulní strana

aktuálně

Jednání komise regionálního rozvoje rady Jihomoravského kraje

(5.10.2019)

 

Dne 24.září se uskutečnilo 28.zasedání komise regionálního rozvoje rady Jihomoravského kraj,

bylo přítomno 10 členů s hlasem rozhodujícím .

Prvním bodem jednání bylo zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „ soutěž

sklenka vína
Víno Jihomoravského kraje 2019 .

Jedná se každoroční soutěž k určení dvou vzorků vybraných bílých vín a jednoho vzorku červeného vína celkem od každého vzorků vína 300 lahví. Tato vína budou určeny jako reprezentační vína JMK a budou po dobu jednoho roku uložena v depozitech výrobců a brána podle potřeby. Maximální cena zakázky je 360 000,- Kč.

Dalším bodem bylo Moravian Science Centre Brno, p.o. - převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic. Jedná se o částku 2 230 000,- Kč a bude za to rozšířen kamerový systém a pořízen nový spot.

 Posledním bodem  byloprohlášení zájmu o využití výsledku projektu Masarykovy University „ Kvalita života v JMK : potřeby obcí a jejich obyvatel v oblasti infrastruktury a služeb.“ a to zdarma .

 Všechny body jednání komise schválila a doporučila Radě JMK ke schválení.

 V bodě různé informoval vedoucí regionálního odboru p.Minařík o prázdninovém dotazníku , který rozeslal odbor obcím do 3000 obyvatel a jednalo se připomínky a návrhy obcí k programu rozvoje venkova. Vrátilo se 260 vyplněných dotazníku z 300. Všechny podněty byly vzaty v potaz a zpracovány a budou využity při tvorbě dotačních programů na příští období.

Dále bylo v bodě různé diskutováno definitivně poslední kolo kotlíkových dotací.

CO je Moravian Science Centre Brno - VIDA

Hlavním cílem projektu bylo poutavým způsobem popularizovat vědu a propagovat výsledků výzkumu, dále zvýšení atraktivity přírodních a technických oborů, zvýšení počtu studentů těchto oborů na středních odborných i vysokých školách a v návaznosti na to i větší počet kvalitních vědecko-výzkumných  pracovníků.

V rámci realizace projektu Moravian Science Centre Brno bylo vybudováno interaktivní zábavně vzdělávací centrum vědy a poznání, které umožňuje vidět, zkusit a pochopit zákonitosti především přírodních věd, jejich vzájemné souvislosti, i to, jak věda ovlivňuje nás a vše kolem.

Slavnostní otevření se uskutečnilo v listopadu 2013. Dnes se roční návštěvnost pohybuje kolem 230 000 návštěvníků.

 

 

autor: Macek Pavel (KSČM),místopředseda komise
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena