OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSČM

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

Znojmo KSČMtitulní strana

aktuálně

U s n e s e n í

(25.6.2020)

10. zasedání ÚV KSČM dne 20. června 2020 v  Praze

 Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

I.                 Schvaluje 

1. Ukončení pověření řízení KSČM VV ÚV KSČM v souvislosti s krizí;

2. Stanovisko KSČM přispívá k řešení následků krize;

3. Informaci o stavu a vývoji členské základny k 31. 12. 2019;

4. Zmocněnce a náhradníky zmocněnců pro volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. – 3. října 2020;

5. Kandidáty do Senátu PČR pro volby v roce 2020 ve volebním obvodě č. 51, sídlo Žďár nad Sázavou, a volebním obvodě č. 72, sídlo Ostrava – město;

6. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2020 doplněný o připomínky členů ÚV KSČM;

7. Vyhodnocení diskuse z 9. zasedání ÚV KSČM, konaného 14. 12. 2019;

8. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 9. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění

    usnesení 9. zasedání ÚV KSČM;

II.             Bere na vědomí 

1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM;

III.         Uvolňuje 

1. s. Jiřího Zimu z funkce člena VV ÚV KSČM za Olomoucký kraj;

2. s. Miroslava Kříže z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci Jihlava;

3. s. Stanislava Sedláčka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci Písek;

4. s. Drahomíra Strouhala z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Olomoucký kraj;

5. s. Kateřinu Ambrožovou Srncovou z funkce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Zlínský kraj;

6. s. Zuzanu Šuldovou Böhmovou z funkce členky Komise žen ÚV KSČM za Olomoucký kraj;

7. s. Květu Šlahúnkovou z funkce členky Hospodářské rady ÚV KSČM za Jihočeský kraj;

8. s. Ladislava Šedivého z funkce člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM za Jihočeský kraj;

IV.         Doporučuje 

1. Poslaneckému klubu KSČM předložit návrh na Nobelovu cenu za mír Kubánské lékařské brigádě Henry Reev;

V.             Potvrzuje 

1. s. Josefa Jordána do funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci Jihlava;

2. s. Josefa Kovaříka do funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci Písek

 

VI.  Volí

1. s. Ludvíka Šuldu do funkce člena VV ÚV KSČM za Olomoucký kraj;

2. s. Kateřinu Rippelovou do funkce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Olomoucký kraj;

3. s. Jiřího Gazdoše do funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Zlínský kraj;

4. s. Kateřinu Ambrožovou Srncovou do funkce zástupkyně člena Komise mládeže ÚV KSČM za Zlínský kraj;

5. s. Karla Bricha do funkce zástupce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Středočeský kraj;

6. s. Mariána Lichtenberga do funkce zástupce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Jihočeský kraj;

7. s. Jiřího Vaszilyho do funkce zástupce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Liberecký kraj;

8. s. Věru Vránovou do funkce členky Komise žen ÚV KSČM za Olomoucký kraj;

9. s. Ivana Nadberežného do funkce člena Hospodářské rady ÚV KSČM za Jihočeský kraj;

10. s. Tomeše Vytisku do funkce člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM za Jihočeský kraj;

11. s. Kristiána Fischera do funkce zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM za kraj Praha

VII. Ukládá 

1. Postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny KV a OV KSČM

 

Zodpovídají: s. P. Šimůnek

                                                           Termín: 25. 6. 2020

 

 

 

 

 

 

2. Zapracovat do Jednacího řádu ÚV KSČM variantu hlasování per rollam a předložit upravený Jednací řád ÚV KSČM XI. zasedání ÚV KSČM.

 

 

 

Zodpovídají: s. P. Šimůnek

                                                           Termín: 26. 9. 2020

 

VIII. Stanovuje

 

termín 11. zasedání ÚV KSČM na 26. září 2020 s programem:

 

 

 

·         Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pololetí 2020.

 

 

 

·         Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. pololetí 2020.

 

 

 

·         Návrh POZ VČS a stranických nominačních konferencí.

 

 

 

·         Předběžný návrh postupu přípravy voleb do PS PČR v roce 2021.

 

 

 

·         Jednací řád ÚV KSČM.

 

 

 

·         Vyhodnocení diskuse 10. zasedání ÚV KSČM.

 

 

 

·         Zpráva z  jednání VV ÚV KSČM od 10. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 10. zasedání ÚV KSČM.

 

 

 

·         Různé.

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena