OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSČM

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

Znojmo KSČMOkresní výbor KSČM Znojmo

Okresní výbor KSČM Znojmo

Manifest žlutých vest

(29.12.2018)

Nalezla jsem oficiální manifest žlutých vest. Budu sem připisovat nejnovější vývoj ve Francii. Žluté vesty patrně půjdou s tímto programem i do příštích voleb. Jde o oficiální chartu žlutých vest, 25 návrhů, jak vyjít z krize. Připojen je i jiný návrh požadavků, vzešlý též z uskupení žlutých vest - ty byly zveřejněny rádiem France Bleu a jsou méně radikální, byly však podle rádia odsouhlaseny regionálními uskupeními. Čtyři lidé během protestů zemřeli. Protestuje se každou sobotu. Francie začala s vyšetřováním vlivu Ruska na vyprovokování hnutí Žlutých vest. Macron je stále zalezlý, když za ním o protestech přišli novináři, rozhovořil se o plánované rekonstrukci svého paláce. Žluté vesty mají 84% podporu obyvatelstva. Kromě Paříže se ve Francii konaly protesty také v Bordeaux, Lille, Dijonu, Toulouse, Montpellier, Nantes, Strasbourgu, Nice, v zahraničí v Bruselu a také ve Švédsku a v Iráku. Ve Středoafrické republice demonstrovaly místní žluté vesty za konec neokolonialismu a konec neokoloniálního západoafrického franku CFA. Požadavky :
Ekonomika / práce Ústavní strop pro daně - 25%
Zvýšení o 40% v základním důchodu a sociální péči
Zvýšit nábor ve veřejném sektoru s cílem obnovit veřejné služby
Projekty masivní výstavby pro 5 milionů bezdomovců a přísné tresty pro starosty / prefektury, které zanechávají lidi na ulicích Rozdělit banky typu "příliš velké banky", znovu oddělit pravidelné bankovnictví od investičního bankovnictví Zastavit zpoplatňování prodejců za užití kreditní karty zákazníkem. Anulovat dluhy vygenerované zbytečně vysokými úrokovými sazbami
Politika
Ústavní pozměňovací návrhy na ochranu zájmů občanů, včetně závazných referend Blokování lobbistických skupin a zájmů z politického rozhodování
Frexit: Donuťte EU, znovu nám předat naši ekonomickou, měnovou a politickou svrchovanost (Jinými slovy, respektujte výsledek referenda v roce 2005, kdy Francie hlasovala proti Smlouvě o Ústavě EU, která byla poté přejmenována na Lisabonskou smlouvu a francouzští voliči ji odmítli)
Snižování daňových úniků ultra-bohatých
Okamžité ukončení privatizace a renacionalizace veřejných statků, jako jsou dálnice, letiště, železnice atd. Odstraňte veškerou ideologii z ministerstva školství a ukončete všechny destruktivní vzdělávací techniky Čtyřnásobně navyšte rozpočet pro zákon a pořádek a zaveďte přísné časové limity pro soudní řízení. Zajistěte přístup k soudnímu systému všem. Rozbijte mediální monopoly a ukončete jejich zasahování do politiky. Zpřístupněte média občanům a zaručte pluralitu názorů. Ukončete manipulativní propagandu Posilněte občanskou svobodu tak, že do ústavy včleníte úplný zákaz možnosti státního zásahu do svých rozhodnutí, týkajících se vzdělání, zdraví, a rodinných záležitostí
Zdraví / Životní prostředí Už žádnou "plánovanou morální zastaralost" - záruka ze strany výrobců, že jejich výrobky budou funkční min. 10 let a že během tohoto období budou k dispozici náhradní díly Zákaz distribuce nápojů do plastových lahví a u potravin jiných znečišťujících obalů Důsledné oslabení vlivu velkých farmaceutických firem na zdraví obecně a zejména jejich vliv na nákup léků pro nemocnice
Zákaz geneticky modifikovaných plodin, karcinogenních pesticidů, endokrinních disruptorů a monokultur
Reindustrializovat Francii, tedy obnovit výrobu běžných potřeb (čímž se sníží dovozy a znečišťování levným, a mnohdy zdraví škodlivým šuntem)
Zahraniční styky
Ukončení účasti Francie v zahraničních válkách a vystoupení z NATO
Zastavit drancování a zasahování - politicky a vojensky - do ekonomiky a dění ve "Francouzské Africe", které udržuje Afriku chudou. Okamžitě repatriovat všechny francouzské vojáky. Vytvořit vztahy s africkými státy na rovnocenném základě Zabraňte migračním pokusům všech, které nelze přijmout nebo integrovat vzhledem k hlubokým civilizačním rozdílům, a zastavte krizi, kterou v důsledku migrace prožíváme
Důsledně dodržujte mezinárodní právo a smlouvy, které jsme podepsali
Konec bezdomovectví : Urgentní!
- Daň z příjmu více progresivní (více stupňů) - Nárůst minimální mzdy (a zaručených mezd) na 1300 euro celoplošně.
- Podpora malého podnikání, rozvoj venkova a městských center (Zastavte růst velkých komerčních zón kolem velkoměst které zabíjejí malé domácí firmy, a zaveď te parkování v centrech zdarma).
- Velký zabezpečovací plán bydlení (tvořící ekologické a úsporné podmínky našich domácností).
- Velcí musí platit víc (Google, Amazon,...), malí mají platit méně (mikropodniky, osvč, svobodní umělci, řemeslníci, střední podniky,...).
- Stejný systém sociální podpory pro každého (a to včetně řemeslníků, a osvč). Konec politiky RSI (sociální režim samo-zaměstnávání). - Penzijní systém musí zůstat solidární a být socializován. (Ne "důchodům pro zámožné"). - S penzí pod 1200 euro na nás nechoďte! - Zastropujte zvyšování daně z paliv, benzinu, nafty, plynu. (pozn. Neovlivní to jen paliva, ale i ceny dovážených zboží jako je ovoce, či maso).
Mzdy
- Každý zvolený zástupce bude mít nárok nejvýše na medián platu. Jeho náklady na dopravu budou sledovány a proplaceny, pokud budou oprávněné. Právo na stravenky a řádnou dovolenou, nic víc. - Mzdy všech francouzských lidí, jakož i důchody a příspěvky musí být vázány na inflaci.
- Chraňte francouzský průmysl: omezte přemístění do zahraničí. Ochrana našeho průmyslu chrání naše know-how a naše pracovní místa.
- Konec odloučené práce (vyslaní pracovníci jsou vysláni zaměstnavatelem k dočasné službě v jiné evropské zemi). Je nepřípustné, aby osoba, která pracuje na francouzském území, neměla nárok na náš plat a stejná práva. Každý, kdo je oprávněn pracovat na francouzském území, musí být stejně měřen jako francouzský občan a jeho zaměstnavatel musí přispívat ve stejné výši jako francouzský zaměstnavatel. - Pro zajištění bezpečnosti práce: omezit počet smluv na dobu určitou pro velké společnosti. Chceme více CDI (standardní smlouvu na dobu neurčitou nebo trvalou práci ve Francii).
- Konec CICE (daňové kredity, které mohou korporace nárokovat za všechny platy 2,5 nižší než francouzská minimální mzda). Použít tyto peníze na zahájení programů francouzského automobilového průmyslu, tzn. výroby vozidel na vodík (což je na rozdíl od elektrického vozu skutečně ekologické). - Konec úsporné politiky. Zastavíme povinnost splácení dluhů s nehoráznými (pozn. lichvářskými) mírami úroků, které jsou tímto prohlášeny za nelegitimní. Začneme splácet státní dluh, aniž bychom brali peníze od chudých a nejchudších, ale tím, že budeme šetřit a vymáhat daňové úniky, které se odhadují ve výši 80 miliard dolarů.
- Musí být řešeny případy nucené migrace (přerozdělovací smlouvy, mezinárodní výměny etc.). - Oprávnění žadatelé o azyl u nás mají dostat dobré zajištění. Poskytujme jim bydlení, zabezpečení, stravu a vzdělání pro minority (v jejich jazyce atp.). Pracujme s OSN na tom, aby v jejím rámci taková péče byla poskytnuta i v jiných zemích světa, zatímco se vyřizují azylová řízení. Jejich povinností je pak bezvýhradný respekt k našim zákonům, kultuře a dalším hodnotám. - Neúspěšní a nebezpeční žadatelé, včetně těžkých provinilců z řad těch, kteří již azyl získali, musí být navráceni do země jejich původu.
- Opravdová integrační politika musí být zavedena a prosazována. Žít ve Francii znamená stát se Francouzem (mluvit Francouzsky, znát a respektovat naši historii, mít naše vzdělání a nakonec i naši práci). - Maximální mzda by neměla přesáhnout 15 000 euro
(pozn. 360 000 kč cca.). - Musíme vytvořit pracovní příležitosti pro nezaměstnané, ti naopak musí práci přijmout ! - Zvyšte minimální podporu nemohoucích. - Znovu zavést regulované nájemné + levné nájemné bydlení (obzvláště pro studenty a čerstvě pracující). - Zákaz rozprodávání majetku Francie nadnárodním korporacím a firmám (Letiště, přehrady,...). - Podstatně navýšené prostředky musí být poskytnuté spravedlnosti, policii, četnictvu a armádě. Přesčasy, i ve vymáhání práva je třeba vyplatit nebo nahradit volnem. - Všechny peníze získané výběrem dálničních poplatků budou použity výhradně na údržbu dálnic a silnic ve Francii a zajištění bezpečnosti silničního provozu.
- Vzhledem k tomu, že od privatizace výrazně vzrostla cena plynu a elektřiny, chceme, aby byly energetické podniky opět vlastněny výhradně veřejností a ceny výrazně klesly. - Okamžité uzavření výrazně prodělečných malých drah, pošt, škol a školek. - Dopřejme blahobyt i našim starým občanům. Zákaz vydělávání peněz na starých. Éra Šedého zlata je u konce. Nechť začne doba šedé pohody. - Maximálně 25 studentů na třídu, od mateřské školy do posledního roku vyššího vzdělání.
- Podstatně zvyšme zdroje přivedené do psychiatrie.
- Lidové referendum musí vstoupit v platnost a být zakotveno do ústavy. Vytvoření přehledného a efektivního místa, pod dohledem nezávislého kontrolního orgánu, kam mohou navrhovatelé podat návrhy zákonů. Pokud návrh obdrží 700 000 podpisů, musí být tento návrh zákona projednán, doplněn, popř. pozměněn Národním shromážděním, které
bude povinno (v termínu až jeden rok a den po získání 700 000 podpisů) předložit tento k hlasování všem Francouzům. - Návrat k 7 letému volebnímu období pro prezidenta republiky (Volba poslanců dva roky po volbě prezidenta republiky umožní vyslat pozitivní nebo negativní signál prezidentovi republiky o jeho politice, a tak mu pomoci, vyslyšet hlas lidu). - Odchod do důchodu ve věku 60 let. A pro všechny, kteří pracovali manuálně (např. stavitel nebo řezník), právo na odchod do důchodu ve věku 55 let.
- Děti staré 6 let se nemohou starat samy o sebe, pokračování systému pomoci PAJEMPLOI (Rodičovská), do 10 let. - Zvýšit podporu většího objemu transportu zboží po železnici. (snížení objemů silniční nákladní dopravy) - Stop hromadění majetku! (tzn. potlačovat kumulaci bohatství a korupci) - Konec ex-prezidentských výplat do konce života. Stop odchodnému ze státních a poslaneckých funkcí. - Zavést daň z lodních paliv ( diesel, mazut, topný olej a petrolej.)
Tento seznam není konečný, ale poté co bude vůle lidí vyslyšena a uplatňována prostřednictvím vytvoření populárního systému referenda (který bude muset být rychle nastaven), Poslanci Parlamentu konečně budou nuceni vyslyšet náš hlas ve shromáždění lidu. Berte na vědomí vůli lidu. Respektujte naše rady... Žluté Vesty

 

 

autor: Kateřina Amiourová
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena