OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 Manifest žlutých vest

 Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformace

Buďte hodný na své děti, nezapomeňte, že jednou vám budou vybírat domov důchodců!

Na penze by bohatě stačil výnos současné ekonomiky

(1.11.2012)

Občané ve volbách do senátu a krajů sice důrazně odmítli asociální politiku současné vlády, ale ta se i po tomto výprasku cítí oprávněná dokončit zločiny, eufemisticky nazývané reformami. V balíku ekonomických nesmyslů je specifickou záležitostí problematika starobních důchodů.

Člověk je součástí živé přírody a pud zachování rodu platí i pro něho. V pravěku byla rodina a její soudržnost existenční nutností.  S růstem počtu členů komunit se základní ekonomickou jednotkou pro přežití staly domácnosti. Žili v nich kromě pokrevních příbuzných, také služebníci a další lidé ve smluvním poměru.

Domácnost feudála čítala až stovky lidí. Takové domácnosti se mnohdy staraly o své příslušníky doslova od kolébky až do hrobu. V tomto společenském prostředí má kořeny i mytologie současného neoliberalismu, pověra o neviditelné ruce trhu, a také koncepce důchodové reformy po česku.

Když se v polovině 19. století, po zrušení nevolnictví a v důsledku průmyslové revoluce, začali lidé z venkova hromadně stěhovat za prací do měst, i rodiny zemědělců přestaly plnit svou sociální funkci. Kapitalisté se, až na výjimky jakou byl Tomáš Baťa, o invalidní a zestárlé zaměstnance nestarali. Chudinství radikalizovalo proletariát. Kancléř Bismarck v této situaci zavedl povinné starobní pojištění.

Model povinného starobního pojištění u nás fungoval až do začátku 50. let minulého století. Socialistická ekonomika, současně se znárodňováním živností a zakládáním JZD, zabezpečila živnostníky a zemědělce ve stáří, a začala vyplácet starobní důchody i lidem, kteří nikdy starobní pojištění neplatili.

Po druhé světové válce došlo v trendu globálního civilizačního procesu k zásadnímu zlomu, a to jak ve vývoji výrobní základny ekonomiky, tak v politické nadstavbě. Ve výrobní základně to byl rozvoj elektroniky, v politice vznik bipolárního světa.

Jako ideový protipól socialismu vznikl neoliberalismus, jehož principem je návrat společnosti do stavu, v jakém se nacházela zhruba v první polovině 19. století, včetně fungování ekonomického systému. Tím neoliberální ekonomové urychlili zánik nejen společenského řádu kapitalismu, ale i společenského paradigma, které v Evropě fungovalo 2000 let. Jsme účastníky tohoto procesu. Dnes se začíná tvořit budoucnost.

Hlavním problémem je nezaměstnanost

Od poloviny minulého století automatizace a později elektronizace v hromadných výrobách umožňuje realizaci provozů, které chrlí obrovská množství zboží, ale obsluhuje je jen několik málo operátorů. Uvolněná živá pracovní síla přecházela dosud z průmyslu do služeb a obchodu.

Ale i z těchto sektorů ji vytlačuje elektronizace, a to jsme teprve na začátku jejího rozvoje.  Elektronizace dramaticky snižuje podíl manuální živé práce na tvorbě HDP v hospodářsky rozvinutých zemích a rychle narůstá počet vzdělaných lidí, kteří nenachází práci. Nezaměstnanost se stala hlavním problémem moderní společnosti.

Tento vývoj sice nemohl K. Marx předvídat, ale přesto jeho pracovní teorie hodnoty platí i v současné ekonomice, a bude platit ještě dlouho v budoucnosti. Odmítnutí pracovní teorie hodnoty neoliberálními ekonomy se stalo epicentrem vzniku tsunami, které smete kapitalismus do historie ekonomie.

Koncepce důchodového systém musí tyto skutečnosti respektovat, a nelze jej koncipovat jako dosud na principu zdanění práce zaměstnaných lidí. Jeho finanční zdroje musí tvořit výnos celé ekonomiky, který je již v současnosti dostatečný nejen pro důstojný život seniorů, ale i na vytváření pracovních míst pro práceschopné lidi, kteří chtějí užitečně pracovat.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že práce není jen zdrojem výdělku, ale je důležitým nástrojem udržování společenské morálky. Příživnictví nebylo za socialismu trpěno, což významně snižovalo zahálčivost a zločinnost zejména mládeže. Liberální intelektuálové to však dosud považují za omezování osobní svobody.

Josef ŠULC


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena