OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

Usnesení 16. zasedání ÚV KSČM

(14.9.2015)

Usnesení
16.zasedání ÚV KSČM dne 12.září 2015 v Praze
Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání :

I. Schvaluje
1. Stanoviska k aktuální politické situaci.
2. Rámcovou koncepci volební kampaně KSČM pro rok 2016.
3. Zásady výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin pro jednotlivé typy voleb.
4. Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I.pololetí 2015.
5. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 15. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení
ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
6. Vyhodnocení diskuse z 15. zasedání ÚV KSČM konaného dne 20.6.2015.
7. Odpověď 1.místopředsedy ÚV KSČM s.Petra Šimůnka na dopis člena ÚV KSČM s. Rudolfa
Peltána, člena ÚV KSČM za okres Beroun, ze dne 2.září 2015, adresovaný Ústřednímu
Výboru KSČM.

II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za
I.pololetí 2015.
3. Dopis s. Rudolfa Peltána, člena ÚV KSČM za okres Beroun Ústřednímu výboru KSČM.

III. Uvolňuje
s. Miroslava Behra z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Olomoucký kraj)
s. Michala Kostku z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Zlínský kraj)

IV. Volí
s. Lukáše Zahradníka za člena Komise mládeže ÚV KSČM (Olomoucký kraj)
s. Jaroslavu Ovečkovou za členku Komise mládeže ÚV KSČM (Zlínský kraj)

V. Doporučuje
Krajským konferencím KSČM využít při schvalování kandidátních listin KSČM vzorový volební řád.

VI. Ukládá
1. Zpracovat podrobnou Metodiku a zásady volební kampaně pro krajské a senátní volby v roce
2016 včetně harmonogramu a Návrh tezí volebního programu KSČM pro krajské a senátní
volby v roce 2016 a předložit je 17.zasedání ÚV KSČM.
Zodpovídá: P.Šimůnek Termín: 12.prosince 2015-09-14
2. Zabezpečit průběžnou realizaci schváleného materiálu „Zásady výběru kandidátů
a sestavování kandidátních listin pro jednotlivé typy voleb“ v kádrové přípravě voleb.
Zodpovídá: předsedové ZO, OV, KV; VV ÚV KSČM Termín: průběžně

VII. Stanovuje:
Termín 17. Zasedání ÚV KSČM na 12. Prosince 2015 s programem:

- Aktualizace přístupu KSČM k problematice a příčinám migrace.
- Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické kocepce.
- Informace o plnění krajských volebních programů na základě jejich vyhodnocení KV KSČM.
- Návrh tezí volebního programu KSČM pro krajské a senátní volby v roce 2016
- Vyhodnocení diskuse z 16. zasedání ÚV KSČM.
- Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 16. Zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení
16. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
- Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na 1.pololetí 2016.
- Metodika a zásady volební kampaně pro krajské a senátní volby v roce 2016 včetně
harmonogramu.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena