OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

Přesvědčme občany, že KSČM představuje jedinou reálnou alternativu vývoje v ČR

(14.12.2015)

Vystoupení Vojtěcha Filipa na 17. zasedání ÚV KSČM.

Cílem dnešního zasedání je posoudit jak současnou politickou situaci, tak udělat další krok pro přípravu úkolu v příštím roce – jak sjezdu naší strany, tak krajských a senátních voleb. Musíme se také opět zabývat nejvážnějším problémem současnosti, tj. migrací, která míří do Evropy. Považuji za velmi důležité posoudit i přístup KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce tak, jak ji přijala vláda.

 

           Doba mění názory lidí

             Nejdříve několik slov k současné politické situaci. Potvrdilo se, jak velký vliv má dění v zahraničí, a to i velmi vzdáleném, na dění u nás, v České republice. Je dobře, že tuto skutečnost lidé u nás vnímají, začínají si více všímat rozdílu v tom, co je jim vnucováno jako mediální obraz, s jejich vlastním prožitkem. To pomáhá pochopit i argumentaci KSČM k jednotlivým krokům vlády i mezinárodních organizací, jichž jsme či nejsme cleny. Je to velmi důležité, protože tato doba velmi rychle mění názory lidí.  

            Po posledním zasedání Ústředního výboru se zcela jasné potvrdilo, jak falešná slova můžeme slyšet zejména z Turecka, ale i z USA nebo dalších státu, zejména clenu NATO, slova o tom, že bojují proti terorismu. Útok na kurdské bojovníky, kteří vedou jako jediní pozemní válku proti teroristické organizaci IS, ukázal, že namísto boje proti terorismu jsou to právě ony, které teroristy podporují. Přinejmenším se to potvrdilo obrovským objemem jejich obchodu s ropou a neuvěřitelně barbarským sestřelením bitevníku Su-24, včetně zastřelení pilota, což odporuje jak mezinárodnímu právu válečnému, tak Ženevské konvenci.

            Nutno řešit příčiny migrační krize

             Důkazu o tom, na jaké straně bojuje Turecko, je dostatek. Stejně jako je dostatek důkazů o tom, že USA dále financují skupiny podrývající legitimně zvolené syrské politiky a snaží se udržet v této zemi občanskou válku a chaos, který je příčinou současné velké migrace. Řekli jsme zcela jasně, že pokud jde o migrační krizi, ČR se nemůže připojit pouze k tem, kteří řeší její následky. Je třeba řešit příčiny a tyto následky zmenšovat a pak řešit. Stejně jako tomu bylo v Egypte, Libyi a dalších státech severní Afriky a Středního východu, chaos dále trvá.  

            Zůstává také nedobrá situace na Ukrajině, která neustále hrozí eskalací problémů jak v energetické bilanci Evropy, tak v pokračování nedemokratických postupu. Příkladem je poslední soudní zasedání, které se týkalo zákazu KS Ukrajiny. Soud probíhá velmi nedemokratickým způsobem a je evidentní, že tamní současná moc není schopna řešit problémy, které na Ukrajině jsou. A např. i vyhození premiéra od řečnického pultu v ukrajinském parlamentu jen ukazuje, jak nedobrá situace tam je. Není možné přehlížet trvalý tlak na zákaz KS Ukrajiny a na zastrašování obyvatelstva. Namísto omezení korupce se neustále zvyšuje a roste ekonomický propad.

            Unijní politici selhávají

            Politické špičky v Evropě, ať už v unijních orgánech nebo v národních státech, dále selhávají a marně vyznamenáváním sama sebe přesvědčují, že jejich kroky jsou správné. Migrační vlna nepřinesla nic pozitivního. Přinesla pouze nárůst xenofobie, fašizaci společnosti a politické scény, které se projevují i ve volbách v některých evropských státech. Hrozí namísto uklidnění vyhrocení konfliktu ve společnosti.

Německá kancléřka, ohodnocená cenou Osobnost roku amerického časopisu Time, nechce přiznat, že její nesmyslné pozvání uprchlíku do SRN nezvládá, a proto se snaží vnutit zcela nedemokraticky a násilím okolním státům svoji vůli – bud prostřednictvím nepřijatelných a nerealizovatelných kvót, nebo tlakem na zastavení financování z evropského rozpočtu. O takovém omezení suverenity, o takovém diktátu, však naši spoluobčané před vstupem do EU v referendu nehlasovali. Nedovedu si představit, že by někdo normální souhlasil s tím, že v Německu naložíme migranty do autobusu, přivezeme je do ČR a tady je zavřeme do detenčních zařízení. Kdo si to dovede představit, ať dál hlasuje pro kvóty. Ale my to nejsme. Pokud tento tlak bude stoupat, bude proti tomu stoupat také nechuť a odpor občanů k byrokratickým strukturám v Bruselu. 

           Nedopusťme, aby u nás tekla krev

            O více než sporné roli paktu NATO v uprchlické krizi jsem se již zmínil. Musím dodat, že přímá provokace, tj. pokus rozšířit pakt o další státy na Balkáne, je opravdové přilévání oleje do ohne. Státy, které se chtějí stát cleny EU, mají problémy se vstupními pohovory, většinou zcela byrokratického a nesmyslného charakteru. Podívejte se na Černou Horu nebo Makedonii. Jednali jsme s jejich představiteli a evidentně jsou více připraveni na vstup do EU než do NATO. Ale do EU jsou jim dveře zavřeny a do NATO jsou lákáni. Mají se stát totiž pohodlnou základnou cizích zájmu, předmětem obchodu s válkou. Odborníci se přou o to, jestli je v této situaci ještě vůbec možné válku zastavit, když přípravy přesáhly kritickou mez. Odkazuji na článek P. G. Robertse v této věci, který vyšel i v českém jazyce.

            Jsem optimista a doufám, že při aktivitě komunistů a dalších levicových sil je možné válku zastavit. Ale nebude to nic jednoduchého a bude to stát mnoho úsilí, abychom současný vývoj byli schopni, s pomocí mírových organizací, zvrátit. Nejsme jediní, ale musíme se k tomu přihlásit. Musíme totiž být dál ostražití a nepřipustit kroky, které by vedly k tomu, že u nás bude jakákoli cizí vojenská základna, že se staneme válčištěm a poteče u nás krev. A za oceánem budou na takové válce vzdělávat. Zkušenost z 1. a 2. světové války, kdy válčiště bylo zejména v Evropě, ale i v dalších oblastech světa (bez Ameriky), nás o tom poučuje dostatečně. Náš národ není hloupý a rozpozná, co jeho existenci ohrožuje.

            Pravice dál vysává stát

             Žel ani česká politická scéna není lepší, než v jiných evropských zemích. Uvedu třeba jednání Poslanecké sněmovny. Evidentní je, že ve vládní koalici se zvyšuje napětí. Je tomu především pro rozporné zájmy jednotlivých koaličních stran, zejména ČSSD a hnutí ANO. A toho využívá ve svůj prospěch KDU-ČSL. Stále je politika těchto stran plná nekompetentnosti a osobních zájmů, které převládají nad zájmem občanů naší vlasti. Stále není schválen ani zákon o obecném referendu, a to ani ve verzi komunistické strany, ani ve verzi vládní. Stejně tak zákon o majetkových přiznáních, kdy také není projednán náš návrh a dokonce ani vládní. Mohl bych pokračovat daňovými a dalšími zákony, které jsme předložili. Přes obrovské příjmy z církevních restitucí se hlavně katolická církev neštítí žalovat stát o další majetky a KDU-ČSL nepřipadá podivné, že navrhuje další platby ze státního rozpočtu pro církev a její majetkové zisky.  

            Pravicová opozice zoufale brání své penězovody, které nastavila za sedm let své vlády v letech 2006-13. A snaží se udržet chaos v daňové službě, aby snáze mohla vysávat svými podniky, respektive podniky svých přátel, veřejné rozpočty a nekontrolovaně zneužívat veřejné zakázky. Mám na mysli především pravicovou opozici, tedy ODS a TOP 09. Jejich zájmem není prospěch státu, jejich zájmem je udržet vlastní prospěch, vlastní struktury, které si v době svého vládnutí vytvořily. Jsme svědky obstrukcí, které jsou nejen daleko za hranicí slušnosti, ale i za hranou zákona.

            Krádeže a zločiny se musí trestat

            Organizace práce v Poslanecké sněmovně vázne a slušnost je považována za slabost. To dále deformuje politický systém a ohrožuje spolu s dezinformačními kampaněmi samotné řádné fungování státu a jeho orgánů. Uvedu jednoduchý příklad. Ministr spravedlnosti sice uzná, že jde o nespravedlnosti či trestnou činnost při interpelacích poslanců, když jsou odhaleny podvody z privatizace z 90. let, ale nechce s tím nic dělat. Otevřeně řekne, že prý si má občan zvyknout. Není peci žádný důvod, abychom si zvykali na to, že krádež nebude potrestána a že za zločinem nebude trest. A to ani trest propadnutí majetku, který z trestné činnosti pochází. Ve společnosti tak roste strach a také ještě více vztek, že ti, co jsou odpovědní, pro občana nic nedělají.

            Uchovejme vážnost a prestiž strany

            Bezpečnostní složky sepisují zprávy o extrémismu a označují za extrémní ty názory a postupy, které vyjadřují nespokojení občané např. formou dopisu prezidentovi, ale nestíhají odhalovat skutečné pokusy o podrývání demokratických zásad fungování státu nikým nevolenými skupinami nátlaku. Tyto skupiny často sestávají z těch, které byly ve volbách odmítnuty v minulosti pro svou korupční politiku, a které mají v některých sdělovacích prostředcích více místa a prostoru než takové politické strany, které ve volbách uspěly. Problém sestává z toho, že tím je narušován ústavně zakotvený parlamentní princip našeho státu.

Množí se také v tuto chvíli útoky na naši stranu. A to jak skryté, tak otevřené – od ne zcela věrohodných průzkumů veřejného mínění, pres nepodložená prohlášení, až po osobní napadání. Je pak na nás všech, abychom uchovali vážnost a prestiž strany na veřejnosti. Abychom s klidným svědomím byli kdykoliv schopni vysvětlit občanům, že KSČM je tou politickou stranou, která jediná představuje reálnou alternativu vývoje v ČR.

            Dobrá práce v krajích

            Druhým nejvážnějším úkolem našeho jednání je plnění krajských volebních programů a rozhodnutí o našem přístupu k volbám v příštím roce. Jde o velkou odpovědnost. Máme před sebou posouzení, jak jsme plnili svůj volební program. A také abychom zhodnotili, jak jsme řadili priority, jak jsme byli schopni občanům pomoci. Chceme přece udržet jejich důvěru, aby věděli, že má smysl volit KSČM. Je také důležité, aby věděli, že mají s KSČM vetší podíl na rozhodování kraje, že umíme naslouchat jejich potřebám a naplňovat heslo »S lidmi pro lidi«.

            Musím poděkovat všem tem, kteří poctivě pracují ve prospěch spoluobčanu v různých funkcích v krajích. Jak víme z průzkumů, jsou pozitivně hodnoceni a víme, že přesvědčili široké spektrum lidí, že volba KSČM byla správná. Oceňuji práci jak v Ústeckém kraji, kde máme hejtmana, tak v Moravskoslezském kraji, kde máme nejsilnější zastoupení, pokud jde o vicehejtmana a ostatní členy rady. Ale také ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém kraji a v dalších. Jsem přesvědčen, že jejich práce bude hodnocena pozitivně.

            Složitá situace je ale zejména u těch, kteří jsou v opozici a musí v současné době čelit útokům. Jsem přesvědčen, že tato práce bude oceněna a náš vklad, pozitivní výsledek naší práce, se zúročí právě ve volbách v roce 2016.

            Je důležité v tomto plnění našeho programu posilovat veřejný sektor, který byl tak dlouho destruovaný.

            Do funkcí vyberme kvalitní lidi

            Máme tedy před sjezdem naší strany. A chtěl bych, abychom byli schopni stále společně dál upevňovat postavení strany jako celku ve společnosti. Abychom pracovali jak na dokumentech, tak na vybrání takových našich členů, kteří budou program schopni splnit. Je třeba mít takové funkcionáře, kteří budou mít přirozenou autoritu ve společnosti, ve svém okolí. Je důležité naplňovat jednotu političnosti a odbornosti. Potřebujeme takové funkcionáře, kandidáty do voleb, zastupitele, kteří mají jasnou představu o dobrém řešení situace. A kteří dovedou na potřebné odborné úrovni, bez chyb, jichž je v této společnosti velké množství, takovou představu naplňovat. KSČM má však dostatek kvalitních lidí, kteří jsou ochotni, a hlavně schopni, pracovat pro občany. Jednání by mělo směřovat k tomu, abychom tyto priority dodrželi. KSČM je totiž stranou budoucnosti, stranou, jež vyjadřuje perspektivu těch, kteří jsou nespokojeni se současným vývojem v české společnosti.

autor: 17.zasedání UV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena