OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 17. zasedání ÚV KSČM dne 12. prosince 2015 v Praze

(14.12.2015)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

 

 

 

 

Schvaluje

Stanoviska k aktuální politické situaci.

Teze volebního programu pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev v roce 2016.

Metodiku a zásady vedení volební kampaně k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu
v roce 2016.

Přístupy KSČM k problematice a příčinám migrace.

Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce.

Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2016.

Vyhodnocení diskuse z 16. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 12. 9. 2015.

Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 16. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení
ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

Doplnění stínové vlády-odborných mluvčích KSČM o Ing. Karla Šidla jako stínového ministra – odborného mluvčího KSČM pro oblast dopravy.

 

 

Bere na vědomí

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

Vystoupení poslance EP M.Randsdorfa.

 

Hodnocení plnění krajských volebních programů KSČM.

Aktualizaci přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace.

 

Uvolňuje

s. Petra Smolíka z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Kraj Vysočina)

s. Josefa Gottwalda z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Praha 6

 

 

 

 

Volí

s. Davida Mitáše za člena Komise mládeže ÚV KSČM (Kraj Vysočina)

 

 

 

Potvrzuje

nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Praha 6 s. Jiřího Jeřábka

 

 

 

Doporučuje

Poslaneckému klubu za KSČM a zástupcům KSČM v Evropském parlamentu aktivně prosazovat schválené „Přístupy KSČM k problematice a příčinám migrace“.

Poslaneckému klubu KSČM využít materiál „Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce“ a jeho závěry ve své legislativní činnosti

 

 

 

Ukládá

Po zapracování připomínek členů ÚV KSČM předat hodnocení plnění krajských volebních programů KSČM pro informaci předsedům KV KSČM a předsedům klubů krajských zastupitelů KSČM.

                                                                              Zodpovídá: P. Šimůnek

                                                                              Termín: ihned

Informace z hodnocení plnění volebního programu ve svém kraji využít ve volební kampani.

                                                                              Zodpovídá: předsedové KV KSČM, kandidáti

                                                                              Termín: průběžně

 Využít „Teze volebního programu pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev v roce 2016“ při přípravě volebních programů a předvolebních materiálů

                                                                              Zodpovídá: předsedové KV a příslušných OV KSČM,

                                                                                                       kandidáti KSČM do krajských a senátních  

                                                                                                       voleb

                                                                              Termín: dle termínů harmonogramu

 

 

 

Realizovat úkoly k volbám v roce 2016 dle harmonogramu navrženého v materiálu „Metodika a zásady vedení volební kampaně k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2016“.

                                                                              Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, předsedové OV a KV KSČM 

 

 

 

Po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM poskytnout materiály „Aktualizace přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace“ vč. „Přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace“ a „Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce“ pro informaci a k dalšímu využití předsedkyním a předsedům KV a OV KSČM, poslankyním a poslancům EP za KSČM, poslankyním a poslancům PS PČR zvoleným za KSČM, senátorovi za KSČM a předsedkyním a předsedům klubů KZ za KSČM.

                                                                              Zodpovídá: J. Dolejš

                                                                              Termín: 16. 12. 2015

 

 

 

Využít materiály „Aktualizace přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace“ vč. „Přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace“ a „Alternativní přístupy KSČM k aktualizaci státní energetické koncepce“ k mediálním výstupům směrem k veřejnosti.

                                                                              Zodpovídá: V. Filip

                                                                              Termín: průběžně

 

 

 

Aktualizovat složení stínové vlády - odborných mluvčích KSČM na webových stránkách KSČM

                                                                              Zodpovídá: V. Filip, M. Vostrá

                                                                              Termín: ihned

 

 

 

Zveřejnit rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2016 na webových stránkách KSČM.

                                                                              Zodpovídá: P. Šimůnek, M.Vostrá

                                                                              Termín: ihned

 

 

 

Stanovuje 

 

termín 18. zasedání ÚV KSČM na 19. března 2016 s programem:

Informace o stavu a vývoji členské základny strany k 31. 12. 2015.

Návrhy na kandidáty do Senátu PČR pro volby 2016.             

Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2016. 

Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2016.                                             

Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM

pro rok 2016.                                    

Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM pro rok 2016.                            

Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM

za rok 2015.                                                   

Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační

jednotky ÚV KSČM za rok 2015.

Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2015.      

Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2015.

Vyhodnocení diskuse 17. zasedání ÚV KSČM.

Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 17. zasedání ÚV KSČM a

kontrola  plnění usnesení  17. zasedání ÚV KSČM.                             

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena