OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 18. zasedání ÚV KSČM dne 19. března 2016 v Praze

(21.3.2016)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:


I. Schvaluje

1. Stanovisko k aktuální politické situaci.

2. Informaci o stavu a vývoji členské základny KSČM k 31. 12. 2015.

3. Kandidátky a kandidáty do Senátu PČR.

4. Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM na rok 2016.

5. Návrh rozpočtu KSČM na rok 2016.

6. Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2015.

7. Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2015.

8. Vyhodnocení diskuse ze 17. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 12. 12. 2015.

9. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 17. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

10. s. Kateřinu Konečnou do funkce místopředsedkyně SV-OM KSČM pro zahraničí a s. Marii Pěnčíkovou do funkce členky SV-OM KSČM pro životní prostředí a resort mládeže.

 

                                                      II.      Bere na vědomí

 1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

2. Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM na rok 2016.

3. Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu KSČM na rok 2016.

4. Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2015.

5. Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2015.

6. Zprávu o ověření účetní závěrky a výroční finanční zprávy nezávislým auditorem za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Komunistické strany Čech a Moravy.

7. Informativní zprávu ÚRK KSČM k výsledku kontroly autoprovozu organizační jednotky ÚV KSČM provedené  v rocr 2016

 

                                                            III.      Uvolňuje

 

s. Ladislava Mlčáka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Přerov

s. Petra Paláčka z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Moravskoslezský kraj)

s. Karla Němečka z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Karlovarský kraj)

s. Natašu Šlaichrtovou z funkce členky Komise žen ÚV KSČM (Pardubický kraj)

s. Miloslavu Hudakovou z funkce členky Komise žen ÚV KSČM (Liberecký kraj) s. Alenu Nohavovou z funkce členky Komise žen ÚV KSČM (Jihočeský kraj)

                                                                                                      

                                                      

       IV.      Odvolává

s. Kateřinu Konečnou z funkce členky SV-OM KSČM pro životní prostředí a resort mládeže

 

 

V.      Volí

 

s. Jana Kotalu za člena Komise mládeže ÚV KSČM (Moravskoslezský kraj)

s. Ludmilu Šneberkovou za členku Komise mládeže ÚV KSČM (Karlovarský kraj)

s. Boženu Kubů za členku Komise žen ÚV KSČM (Pardubický kraj)

s. Jaroslavu Boudnou za členku Komise žen ÚV KSČM (Liberecký kraj)

s. Marii Pavlovičovou za členku Komise žen ÚV KSČM (Jihočeský kraj)

                                                                                                                                                 VI.     Potvrzuje

nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Přerov s. Lukáše Zahradníka 

 

                                                            VII.      Ukládá

 

1) Postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny KSČM k 31. 12. 2015 krajským a okresním výborům KSČM

                           Zodpovídá: P. Šimůnek

                           Termín: 31. 3. 2016

2) Dořešit situaci ve volebních obvodech č. 19 (Praha 11) a č. 79 (Hodonín);

                           Zodpovídá: příslušní předsedové OV a KV KSČM

                           Termín: ihned

3) Zpracovat témata volební kampaně, její formu a návrh volebního týmu;

                            Zodpovídá: kandidáti do Senátu

                            Termín: 2. 4. 2016

4) Předložit výroční finanční zprávu KSČM za rok 2015 s příslušnými přílohami do Poslanecké sněmovny PČR.

                            Zodpovídá: M. Vostrá

                            Termín: 31. 3. 2016

5) Předložit na jednání 19. zasedání ÚV KSČM návrhy na zhospodárnění autoprovozu organizační jednotky ÚV KSČM.

                             Zodpovídá: M. Vostrá

                             Termín: 9. 4. 2016 

 

                                                         VIII.      Stanovuje

 Termín 19. zasedání ÚV KSČM na 9. dubna 2016 s programem:

Zpráva ÚV KSČM o činnosti strany v období od VIII. do IX. sjezdu (včetně zprávy o činnosti PK KSČM a senátorů KSČM v PČR a poslanců KSČM v EP). 

Zpráva ÚV KSČM o hospodaření strany v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM.

Návrh zprávy Ústřední revizní komise KSČM o činnosti od VIII. sjezdu KSČM. 

Návrh zprávy Ústřední rozhodčí komise KSČM o činnosti od VIII. sjezdu KSČM. 

Návrh statutu revizních komisí KSČM. 

Návrh statutu rozhodčích komisí KSČM. 

Dokumenty předkládané k projednání IX. sjezdu KSČM upravené na základě vnitrostranické diskuse, závěrů OK a KK KSČM. 

Vyhodnocení diskuse z 18. zasedání ÚV KSČM. 

Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 18. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení18. zasedání ÚV KSČM. 

Návrh na zhospodárnění autoprovozu organizační jednotky ÚV KSČM.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena