OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 19. zasedání ÚV KSČM dne 9. dubna 2016 v Praze

(12.4.2016)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

 

Schvaluje

Tiskovou zprávu z 19. zasedání ÚV KSČM dne 9. dubna 2016.

Zprávu o činnosti strany v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM s připomínkami.

Zprávu o hospodaření KSČM v období mezi VIII. a IX. sjezdem KSČM.

Návrh na složení pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise IX. sjezdu KSČM.

Vyhodnocení diskuse z 18. zasedání ÚV KSČM.

Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 18. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

 

 

 

Souhlasí s

      1.    Návrhem materiálu „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“s připomínkami.

      2.    Návrhem informace o analýze období před rokem 1989.

      3.    Návrhem devíti priorit IX. sjezdu KSČM s připomínkami.

      4.    Návrhem na zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM s připomínkami.

 

 

 

Bere na vědomí

      1.   Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

      2.   Zprávu ÚRK KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM.

      3.   Návrh statutu revizních komisí KSČM po IX. sjezdu KSČM.

Zprávu ÚRoK KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM.

Návrh statutu rozhodčích komisí KSČM po IX. sjezdu KSČM.

Návrh na zhospodárnění autoprovozu organizační jednotky ÚV KSČM.

  

 

 

Ukládá

        1.    Zapracovat do předložených materiálů pro IX. sjezd KSČM přijaté připomínky a předat materiály k jednání IX.sjezdu KSČM.                                                                                     

Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, M.Vostrá, J.Dolejš

Termín:  14. 4. 2016

 

       2.   Předložit návrh na složení pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise k projednání IX.

              sjezdu KSČM.

Zodpovídá: P. Šimůnek

Termín: 14. 5. 2016

 

      3.   Předložit „Zprávu o činnosti a o hospodaření strany v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM a návrhy  odsouhlasených materiálů IX. sjezdu KSČM.

Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, M. Vostrá, J. Dolejš

Termín: 14. 5. 2016

 

Ukládá pozvat na jednání IX. sjezdu KSČM zástupce KS Řecka.

Zodpovídá: V. Filip

Termín: 30. 4. 2016

 

 

 

Doporučuje

Sjednotit v souladu se Stanovami KSČM text kapitoly II. Vznik, tvorba a složení revizních a rozhodčích komisí KSČM u návrhu Statutu revizní komise KSČM a návrhu Statutu rozhodčí komise KSČM.

Zodpovídá: Z. Lišková, Z. Levý

Termín: 14. 4. 2016

 

 

 

 

Využít připomínky členů ÚV KSČM ke zprávám o činnosti ÚRK a ÚRoK a statutům.

Zodpovídá: Z. Lišková, Z. Levý

Termín: 14. 4. 2016

 

                                                            VI. Stanovuje

                       termín 1. zasedání ÚV KSČM na 15. května 2016.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena