OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

Podvody s projektem Paměť národa

 Jak vlasovci pomáhali pražským povstalcům

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

Usnesení IX. sjezdu KSČM

(15.5.2016)

IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 2016 projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu občanů. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci strany v úsilí o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv.IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

I. Schválil
1. Zprávu ÚV KSČM o činnosti strany v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM

2. Obsahový dokument »Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM«

3. Zprávu ÚV KSČM o hospodaření KSČM v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM

4. Zprávu Ústřední revizní komise KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM

5. Zprávu Ústřední rozhodčí komise KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM

6. Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM a úpravy stanov KSČM

7. Statut revizních komisí KSČM

8. Statut rozhodčích komisí KSČM

9. Zprávu mandátové komise IX. sjezdu KSČM

10. Devět priorit IX. sjezdu KSČM

II. Vzal na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM

2. Informaci o analýze období před rokem 1989

III. Zvolil
1. Předsedu Ústředního výboru KSČM Vojtěcha Filipa
2. 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro vnitrostranickou práci a ekonomiku Petra Šimůnka
3. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty Jiřího Dolejše
4. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro ideologii, propagandu a mediální činnost Josefa Skálu
5. Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM Zdeňku Liškovou
6. Předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM Helenu Vrzalovou
7. Členy Ústřední revizní komise KSČM Adámka Oldřicha, Břichnáčovou Marii, Čapkovou Pavlu, Dobešovou Lidmilu, Filipa Stanislava, Folprechta Vladimíra, Frankovou Danu, Hájkovou Alžbětu, Hlaváčka Karla, Horáka Jiřího, Hojnice Petra, Chmelíkovou Lenku, Karabcovou Jaroslavu, Konečného Karla, Kovaříka Milana, Kupku Vlastimila, Liškovou Zdeňku, Ludvíkovou Hanu, Máchovou Štěpánku, Mrázka Bohuslava, Oheru Drahomíra, Střížovou Františku, Váňo Josefa, Zmítka Otakara

8. Členy Ústřední rozhodčí komise KSČM Brádlera Slavomila, Čejku Josefa, Havelku Jaroslava, Chaloupku Vladimíra, Kubínka Jaroslava, Lejčara Jiřího, Levého Zdeňka, Porcalovou Jaroslavu, Schneidera Františka, Skácela Miroslava, Skybu Petra, Tancibudka Jana, Vilda Miroslava, Zahradníčka Josefa, Vrzalovou Helenu

IV. Potvrdil
členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM

V. Uložil
Ústřednímu výboru KSČM:
1. Vyhodnotit diskusi IX. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti strany Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: 2. a 3. zasedání ÚV KSČM
2. Připravit a schválit harmonogram rozpracování jednotlivých částí obsahových dokumentů »Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM« a »Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM«. Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: 2. zasedání ÚV KSČM
3. Zabezpečit publikování a vydání dokumentů schválených IX. sjezdem KSČM pro potřebu stranických orgánů, organizací a členské základny Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: srpen 2016

VI. Seznámil se
s dopisy zaslanými IX. sjezdu KSČM a postoupil je Komisi vnitrostranické práce ÚV KSČM k dalšímu řešení. O konkrétním řešení informovat plénum ÚV KSČM, včetně návrhů odpovědí pisatelům. Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: do 3. zasedání ÚV KSČM

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena