OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 2. zasedání ÚV KSČM dne 25. června 2016 v Praze

(27.6.2016)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
          I. Schvaluje

1. Stanoviska k aktuální politické situaci: Varšavský summit NATO – zastavme válečnou hrozbu, Reorganizaci policie chybí demokratický mandát.
2. Aktuální úkoly strany po IX. sjezdu KSČM, harmonogram rozpracování sjezdového materiálu „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a usnesení IX. sjezdu.
3. Kandidáty do Senátu PČR ve volebních obvodech č. 19, sídlo Praha 11 a č. 79, sídlo Hodonín.
4. Jednací řád ÚV KSČM.
5. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2016 doplněný o připomínky členů ÚV KSČM.
6. Zmocněnce a náhradníky zmocněnců pro volby do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. – 8. října 2016.
7. Složení a statuty Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM, Hospodářské rady ÚV KSČM, Komise žen ÚV KSČM a Komise mládeže ÚV KSČM.
8. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 19. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

          II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Vyhodnocení diskuse z 19. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 9. 4. 2016.

          III. Uvolňuje
1. s. Helenu Vrzalovou z funkce členky ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Jihlava
 
         IV. Potvrzuje
1. Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Jihlava s. Lubomíra Drápelu.

          V. Ukládá
1. Po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM poskytnout předložený materiál: Aktuální úkoly strany po IX. sjezdu KSČM, harmonogram rozpracování sjezdového materiálu „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a usnesení IX. sjezdu k další realizaci předsedům OV a KV KSČM, poslancům a senátorům PČR zvoleným za KSČM a poslancům EP za KSČM.
Zodpovídá: J. Dolejš
Termín: 1. 7. 2016

2. Zveřejnit rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2016 na webových stránkách KSČM.
Zodpovídá: J. Skála
Termín.: 30. 6. 2016

3. Uspořádat seminář k otázce Brexitu s cílem stanovit postup KSČM, související se změnou základních dokumentů EU.
Zodpovídá: J. Skála, J. Dolejš

4. Předložit návrh na zřízení ,,komise pro ideologickou práci ÚV KSČM“.
Zodpovídá: J. Skála
Termín: 17. 9. 2016

          VI. Doporučuje
1. Poslancům a senátorům zvoleným za KSČM do PČR a poslancům za KSČM v EP využít harmonogram a přehled témat z předloženého materiálu: Aktuální úkoly strany po IX. sjezdu KSČM, harmonogram rozpracování sjezdového materiálu „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a usnesení IX. sjezdu ve své činnosti.


          VII. Stanovuje
termín 3. zasedání ÚV KSČM na 17. září 2016 s programem:
 Vyhodnocení diskuse IX. sjezdu KSČM.
 Návrh organizačního řádu ÚV KSČM.
 Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2016.
 Stanovisko ÚRK KSČM k Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2016.
 Návrh POZ členských schůzí ZO KSČM a nominačních okresních a krajských konferencí KSČM.
 Návrh postupu při výběru kandidátů pro volby do PS PČR v r. 2017.
 Vyhodnocení diskuse 2. zasedání ÚV KSČM.
 Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 2. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 2. zasedání ÚV KSČM.
 Různé.


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena