OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 3. zasedání ÚV KSČM konaného dne 17. září 2016 v Praze

(19.9.2016)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

                                      I. Schvaluje
1. Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.

2. Vyhodnocení diskuse IX. sjezdu KSČM.
3. Organizační řád KSČM.
4. Koncepci ideologického oddělení ÚV KSČM.
5. Hlavní úkoly a zaměření práce strany po IX. sjezdu v oblasti vnitřního života strany a ekonomiky.
6. Obsahové a organizační zabezpečení členských schůzí ZO KSČM a nominačních konferencí strany 2016/2017
7. Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. pololetí 2016.
8. Vyhodnocení diskuse z 2. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 25. 6. 2016.
9. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 2. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

                                  II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za 1. pololetí 2016.
3. Informaci o postupu zapracování opatření vyplývajících z novely zákona o sdružování v politických stranách a  politických    hnutích a novely volebního zákona.

                                        III. Ukládá
1. Postoupit koncepci ideologického oddělení ÚV KSČM všem KV a OV KSČM, krajským zastupitelům, poslancům a senátorům PČR a poslancům EP zvoleným za KSČM.
Zodpovídá: s. J. Skála                                                        Termín: 23. 9. 2016
2. Poskytnout materiál „Obsahové a organizační zabezpečení členských schůzí ZO KSČM a nominačních konferencí strany 2016/2017“ k projednání a dalšímu využití KV a OV KSČM.
Zodpovídá: s. P. Šimůnek                                                   Termín: 20. 9. 2016
3. Realizovat úkoly uvedené v materiálu „Obsahové a organizační zabezpečení členských schůzí ZO KSČM a nominačních konferencí strany 2016/2017“ včetně zpracování vlastních POZ.
Zodpovídá: předsedové ZO, OV a KV KSČM                     Termín: ihned
4. Zaslat materiál „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po IX. sjezdu KSČM v oblasti vnitřního života strany a ekonomiky“ k projednání a dalšímu využití KV a OV KSČM.
Zodpovídá: s. P. Šimůnek                                                   Termín: 23. 9. 2016
5. Komisi vnitrostranické práce ÚV KSČM projednat kontrolní zprávu o využití materiálu „Hlavní úkoly a zaměření práce strany po IX. sjezdu KSČM v oblasti vnitřního života strany a ekonomiky“ v činnosti KV a OV KSČM.
Zodpovídá: členové KVSP ÚV KSČM                                  Termín : 1x ročně
6. Zpracovat metodický pokyn k rozpočtům organizačních jednotek (OJ) na rok 20107 a zaslat jej na všechny OJ KSČM.
Zodpovídá: s. P. Šimůnek                                                    Termín: ihned
7. Zahájit sestavování rozpočtů OJ KSČM na rok 2017 a do 20. 11. 2016 zaslat zpracované rozpočty na ekonomické oddělení ÚV KSČM.
Zodpovídají: předsedové OV a KV KSČM                           Termín: 20. 11. 2016
8. Zástupcům hlavního akcionáře v a.s. Futura v návaznosti na závěry IX. sjezdu KSČM aktualizovat základní podnikatelský záměr a jeho personální a finanční zajištění.
Zodpovídají: ss. V. Filip, J. Skála                                         Termín: 30. 12. 2016

                                           IV. Doporučuje
1. Vydat brožurku závěrů IX. sjezdu KSČM pro ZO KSČM.
Zodpovídá: s. P. Šimůnek                                                    Termín: ihned

                                          V. Nedoporučuje
1. Jakoukoli formu spolupráce s agenturou Profil a Janou Mrencovou všem organiza-cím i jednotlivcům – členům KSČM.
 
                                           VI. Stanovuje
termín 4. mimořádného zasedání ÚV KSČM na sobotu 22. 10. 2016 od 9.00 hod. s programem:
• Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
• Stanovisko k aktuální politické situaci.
• Teze programu KSČM pro volby do PS PČR v roce 2017.
• Návrh Hospodářské směrnice KSČM v návaznosti na přijaté novely zákona č. 424/1991 Sb. O sdružování v politických stranách a hnutích a Volebního zákona č. 247/1995 Sb.
• Návrh postupu při výběru kandidátů pro volby do PS PSP ČR v roce 2017.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena