OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 4. mimořádné zasedání ÚV KSČM dne 22. října 2016 v Praze

(26.10.2016)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání

I. Schvaluje

1. Stanovisko k aktuální politické situaci.
2. Hospodářskou směrnici KSČM 2017.
3. Postup a časový harmonogram k dopracování a přijetí HS KSČM v návaznosti na přijaté novely zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a hnutí a volebního zákona č. 247/1995 Sb..
4. Postup při výběru kandidátů pro volby do PSP ČR v roce 2017.
II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Předběžné politické hodnocení výsledků krajských a senátních voleb 2016.
3. Dopis s. Věry Klontzy a s. Aleše Huberta ÚV KSČM.
III. Ukládá
1. Předložit analýzu finančních nákladů po zapracování bodu I./9 Hospodářské směrnice.
Termín: 17. 12. 2016
Zodpovídá: P. Šimůnek
2. Dopracovat hodnocení výsledků voleb o poznatky KV a OV KSČM v senátních obvodech i o informace o vývoji při sestavování krajských koalic a přeložit ho zasedání ÚV KSČM.
Termín: 17. 12. 2016
Zodpovídá: J. Dolejš
3. Realizovat schválený postup při výběru kandidátů pro volby do PSP ČR v roce 2017 na schůzích ZO, nominačních okresních i krajských konferencích.
Termín: dle schválených termínů
Zodpovídá: J. Dolejš, P. Šimůnek, předsedové OV, KV a ZO KSČM
IV. Stanovuje
termín 5. zasedání ÚV KSČM na 17. prosince 2016 s programem:
 Vyhodnocení diskuse 3. a 4. zasedání ÚV KSČM.
 Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 3. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 3. a 4. zasedání ÚV KSČM.
 Návrh Rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na I. pol. 2017.
 Hodnocení výsledků voleb do krajských zastupitelstev a Senátu PČR.
 Přístupy KSČM k problematice odpadového hospodaření.
 Přístupy KSČM k Transatlantické smlouvě o volném obchodu (TTIP), jejímu projednávání s cílem prosadit její transparentní projednávání.
 Rámcový návrh volební kampaně k volbám do PS PČR v r. 2017, návrh metodiky a harmonogramu úkolů.
 Principy permanentní kampaně KSČM. 
                                                           

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena