OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

usnesení 5.zasedání ÚV KSČM

(20.12.2016)

                       U s n e s e n í

      5. zasedání ÚV KSČM dne 17. prosince 2016 v Praze

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

 

                                                                                                                                                                  I.        Schvaluje

1.         Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.

2.         Stanovisko ÚV KSČM ke stávce zaměstnanců České pošty.

3.         Hodnocení krajských a senátních voleb v roce 2016.

4.         Přístupy KSČM k problematice odpadového hospodaření.

5.         Přístupy KSČM k Transatlantické smlouvě o volném obchodu (TTIP), jejímu projednávání s cílem prosadit její transparentní projednávání, a ke Komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) mezi Kanadou a EU.

6.         Rámcovou koncepci volební kampaně pro volby do PS PČR v roce 2017.

7.         Volební teze pro volby do PS PČR 2017.

8.         Postup VV ÚV KSČM při schválení kandidáta do Senátu PČR, zmocněnce a náhradníka zmocněnce a rozpočtu pro opakované volby ve v. o. č. 4, sídlo Most, konané ve dnech 27. – 28. ledna 2017.

9.         Směrnici KSČM pro postup přijímání darů s platností od 1. 1. 2017.

10.    Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2017 doplněný o připomínky členek a členů ÚV KSČM.

11.    Vyhodnocení diskuse z 3. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 17. 9. 2016.

12.    Vyhodnocení diskuse ze 4. mimořádného zasedání ÚV KSČM, konaného dne 22. 10. 2016.

13.    Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 3. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 3. a 4. zasedání ÚV KSČM.

14.    Statut ideologické komise ÚV KSČM.

15.    Složení ideologické komise ÚV KSČM

II.      Bere na vědomí

1.        Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

2.        Analýzu finančních nákladů na zabezpečení zpracování účetnictví OJ KSČM (mimo ÚV) od roku 2017.

 

      III.     Odmítá

1.        Smlouvu o volném obchodu (TTIP) a komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA) .

 IV.         Uvolňuje

1.        RSDr. Miroslava Opálku z funkce místopředsedy SV-OM KSČM pro sociální strategii.

2.        s. Ladislava Nováčka z funkce člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM za kraj

         Vysočina.

3.      s. Josefa Augustina z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Prostějov.

  

     V.     Volí

1.        Ing. Hanu Aulickou Jírovcovou do funkce členky SV-OM KSČM pro sociální strategii se zodpovědností za rezort práce a sociálních věcí.

2.   s. Romana Ondruška za člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM za kraj Vysočina.                                                                                                                                    

VI.     Potvrzuje

1.        nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Prostějov s. Ludvíka Šuldu

      VII.     Vyslovuje

1.        Poděkování s. M. Opálkovi za dlouholetou práci ve funkci místopředsedy SV-OM KSČM pro sociální strategii.

 

      VIII.  Ukládá

  1.       Závěry z hodnocení krajských a senátních voleb v roce 2016 využít při zabezpečení    voleb do PS PČR v roce 2017, při prezentaci KSČM v médiích vedoucími představiteli strany, poslanci i zastupiteli i při vytváření zázemí pro dlouhodobou činnost KSČM v obcích i městech

Zodpovídá: V. Filip, J. Dolejš, J. Skála, P. Šimůnek, předsedkyně a předsedové KV a OV KSČM

Termín: ihned

2.        Poskytnout materiál: ,,Přístupy KSČM k problematice odpadového hospodaření“ pro informaci a k dalšímu využití předsedkyním a předsedům OV a KV KSČM, poslankyním a poslancům a senátorovi PČR zvoleným za KSČM a předsedkyním a předsedům klubů KZ .                                  Zodpovídá: J. Dolejš

                                                   termín: 21. 12. 2016

3.        Poskytnout materiál: ,,Přístupy KSČM k TTIP a CETA“ pro informaci a k dalšímu využití předsedkyním a předsedům OV a KV KSČM, poslankyním a poslancům, senátorovi PČR zvoleným za KSČM a poslankyni a poslancům EP za KSČM.

                                             Zodpovídá: J. Dolejš

                                             Termín: 22. 12. 2016

4.        Využít materiál: ,,Přístupy KSČM k TTIP a CETA“ při tvorbě volebního programu pro volby do PS PČR v roce 2017.

                                                 Zodpovídá: J. Dolejš .

                                             Termín: průběžně

5.        Využít materiál: ,,Přístupy KSČM k TTIP a CETA“  ke zpracování mediálních a propagandistických výstupů.

                                              Zodpovídá: J. Skála

                                              Termín: průběžně

6.        Otevřít problematiku TTIP a CETA a její projednávání a případné ratifikace ve Vládě ČR v PS PČR                         

                                                  Zodpovídá: P. Kováčik

                                                  Termín: 1. pololetí 201

 7.        Realizovat koncepci volební kampaně pro volby do PS PČR v roce 2017 dle navrženého harmonogramu.                              

                                                               Zodpovídá:V. Filip, J. Dolejš, J. Skála, P. Šimůnek,               předsedkyně a předsedové KV a OV KSČM

                                                   Termín: průběžně

8.        Po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM poskytnout ,,Volební teze pro volby do PS PČR 2017“ pro diskusi na okresních a krajských nominačních konferencích KSČM předsedkyním a předsedům OV a KV KSČM a členkám a členům programové komise pro přípravu volebního programu pro volby do PS PČR 2017.

                                                         Zodpovídá: J. Dolejš

                                                         Termín: 21. 12. 2016

9.        Zajistit ve v. o. č. 4 kampaň KSČM k opakovaným volbám do Senátu.

    Zodpovídá: J. Dolejš, R. Belej

                                              Termín: ihned

10.    Zveřejnit rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2017 na webových stránkách KSČM.

                                                        Zodpovídá: J. Skála

                                             Termín: 30. 12. 2016

11.    Postoupit Statut a složení ideologické komise ÚV KSČM všem krajským a okresním výborům KSČM.

  Zodpovídá: J. Skála

                                            Termín: 19. 12. 2016

12.    Aktualizovat složení stínové vlády – odborných mluvčí na webových stránkách KSČM.

 Zodpovídá: J. Skála                                                         Termín: ihned  

13.    Projednat dopisy určené členkám a členům ÚV KSČM na schůzích VV ÚV KSČM a navrhnout postup řešení.

                                                 Zodpovídá: P. Šimůnek

                                             Termín: průběžně

     IX. Stanovuje

termín 6. zasedání ÚV KSČM na 25. března 2017 s programem:

ü  Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

ü  Informace o stavu a vývoji členské základny k 31. 12. 2016.   

ü  Vyhodnocení diskuse z 5. zasedání ÚV KSČM.

ü  Informace o plnění úkolů k zajištění volební kampaně do PS PČR 2017.                                                                                                                         

ü  Zpráva z  jednání VV ÚV KSČM od 5. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 5. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

ü  Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2016.

ü  Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2016.                                                      

ü  Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2016.

ü  Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2016.

ü  Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2017.

ü  Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM na rok 2017.                                   

ü  Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2017.

ü  Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM na rok 2017.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena