OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 7. zasedání ÚV KSČM dne 24. června 2017 v Praze

(25.6.2017)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:


I. Schvaluje
1. Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
2. Změny na kandidátních listinách pro volby do PS PČR 2017.
3. Stručný volební manifest KSČM pro volby 2017.
4. Volební program KSČM pro volební období 2017 – 2021.
5. Zmocněnce a náhradníky zmocněnců KSČM pro volby do PS PČR v roce 2017.
6. POZ VČS a konferencí KSČM 2017/2018 včetně úkolů obsažených v materiálu: Obsahové a organizační zabezpečení výročních členských schůzí ZO KSČM a stranických konferencí 2017/2018.
7. Postup k obnově uceleného systému politického vzdělávání KSČM.
8. Statut Komise mládeže ÚV KSČM.
9. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2017.
10. Vyhodnocení diskuze z 6. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 25. 3. 2017.
11. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 6. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení 6. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Informaci o plnění úkolů k zajištění voleb do PS PČR 2017.
3. Vypořádání připomínek a námětů k volebnímu programu pro volby do PS PČR 2017 z OV a KV KSČM, OK a KK KSČM.
4. Přílohu k materiálu: Vyhodnocení diskuze z 6. zasedání ÚV KSČM 25. 3. 2017.

III. Uvolňuje
1. s. Barboru Vojtovou z funkce členky ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Karlovy Vary
2. s. Pavla Jetenského z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Kolín
3. s. Bohumila Bystřického z funkce člena Ideologické komise ÚV KSČM (Zlínský kraj)
IV. Potvrzuje
1. Novou členku ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Karlovy Vary s. Ludmilu Šneberkovou.
2. Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Kolín s. Františka Švarce.
V. Volí
1. s. Vladimíra Holiše do funkce člena Ideologické komise ÚV KSČM (Zlínský kraj)

VI. Ukládá
1. Po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM poskytnout volební program pro informaci a k dalšímu využití předsedkyním a předsedům OV a KV KSČM, poslankyním a poslancům a senátorovi PČR zvoleným za KSČM, předsedkyním a předsedům klubů KZ za KSČM a kandidátkám a kandidátům za KSČM pro volby do PS PČR 2017.
Zodpovídá: J. Dolejš
Termín: 28. 6. 2017
2. Po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM využít volební program ke zpracování mediálních a propagandistických výstupů a k umístění na webových stránkách KSČM.
Zodpovídá: J. Skála
Termín: průběžně
3. KV a OV KSČM zpracovat s využitím rámcového obsahového zaměření vlastní POZ VČS, okresních a krajských konferencí KSČM a v souladu s časovým harmonogramem zajistit jejich realizaci.
Zodpovídá: předsedkyně a předsedové KV a OV KSČM
Termín: 31. 8. 2017
4. Rozeslat ,,Postup k obnově uceleného systému politického vzdělávání KSČM KV a OV KSČM“.
Zodpovídá: Josef Skála
Termín: 26. 6. 2017
5. Promítnout ,,Postup k obnově uceleného systému politického vzdělávání KSČM do osnov ÚIPV ÚV KSČM a dvouletých kursů vzdělávacích středisek v Praze a Brně v učebním roce 2017/2018“.
Zodpovídají: J. Skála, J. Horák, F. Švarc, A. Štofanová, K. Klimša
Termín: 31. 8. 2017
6. Připravit náplň jednodenních kursů základů výstavby a organizační práce strany.
Zodpovídá: J. Skála, P. Šimůnek
Termín: 31. 8. 2017
7. Předložit kontrolní informaci o plnění ,,Postupu k obnově uceleného systému politického vzdělávání KSČM po skončení učebního roku 2017/2018“.
Zodpovídá: J. Skála
Termín: 30. 9. 2018
8. Zveřejnit rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2017 na webových stránkách KSČM.
Zodpovídá: J. Skála
Termín: 30. 6. 2017

VII. Stanovuje
termín 8. zasedání ÚV KSČM na 9. září 2017 s programem:
 Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
 Informace o plnění úkolů k zajištění volební kampaně do PS PČR 2017.
 Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2017.
 Stanovisko ÚRK KSČM k Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2017.
 Vyhodnocení diskuse ze 7. zasedání ÚV KSČM.
 Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 7. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 7. zasedání ÚV
KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
 Různé.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena