OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 8. zasedání ÚV KSČM dne 9. září 2017 v Praze

(12.9.2017)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:+

Schvaluje

Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.

Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. pololetí 2017

Vyhodnocení diskuze z 7. zasedání ÚV KSČM,

Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 7. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení 7. zasedání ÚV KSČM.

 „Hodnocení průběhu učebního roku 2016 – 2017 v Ústředním institutu politického vzdělávání KSČM a dalších útvarech politického vzdělávání“ s připomínkami

Návrh nosných témat pro využití ve vrcholné fázi volební kampaně v září –  říjnu 2017, včetně postupu při jejich mediální prezentaci“

 

Souhlasí

                1.     S navrženým postupem KSČM k přímé volbě prezidenta ČR

Bere na vědomí

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

Informaci o plnění úkolů k zajištění volební kampaně do PS PČR 2017.

Stanovisko ÚRK ÚV KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I.pol. 2017.

 

Uvolňuje

s. Věstislava Křenka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Domažlice

s. Václava Smetáka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Strakonice

 

Potvrzuje

Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Domažlice s. Petra Žáčka

Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Strakonice s. Ivo Přikryla

Ukládá

Předložit návrh postupu KSČM k přímé volbě prezidenta k rozhodnutí 9. zasedání ÚV KSČM

Zodpovídá V. Filip, předseda ÚV KSČM

Termín: 27. 10 2017

Rozeslat „Hodnocení průběhu učebního roku 2016 – 2017 v Ústředním institutu politického

vzdělávání KSČM a dalších útvarech politického vzdělávání“ KV a OV KSČM

Zodpovídá: Josef Skála

Termín: 11. 9. 2017

Rozeslat   „Návrh  nosných  témat  pro  využití  ve  vrcholné  fázi  volební

kampaně v září – říjnu 2017, včetně postupu při jejich mediální prezentaci“

předsedům KV a OV KSČM

Zodpovídá: Josef Skála 

Termín: 11. 9. 2017

Stanovuje

termín 9. zasedání ÚV KSČM na 27. 10. 2017 (14.00 hodin) s. programem:

Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM

Stanovisko k aktuální politické situaci

Návrh postupu k realizaci výsledků voleb a kritéria hodnocení

Návrh postupu KSČM při volbě prezidenta ČR, návrh základního rámce kampaně v případě rozhodnutí o nominaci vlastního kandidáta KSČM v prvním kole volby.

Různé

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena