OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 10. zasedání ÚV KSČM dne 16. prosince 2017 v Praze.

(18.12.2017)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

I. Schvaluje
1. Stanovisko ÚV KSČM.
2. Svolání X. sjezdu KSČM na den 21. 4. 2018 do Nymburka včetně klíče pro volbu delegátů sjezdu 1:150 (dle stavu čl. základny k 31. 12. 2016).
3. Návrh programu X. sjezdu KSČM.
4. Vyhlášení sjezdové známky ve výši 30,- Kč, výnos ze sjezdové známky zůstává příjmem OV KSČM.
5. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2018.
6. Postup přípravy volební kampaně k volbám do obecních zastupitelstev, ZHMP a Senátu v roce 2018.
7. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 8. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení 8. a 9. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
8. Vyhodnocení diskuze z 8. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 9. 9. 2017.
9. Vyhodnocení diskuze z 9. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 27. 10. 2017.
10. s. Josefa Gottwalda za člena Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM (KVSP ÚV KSČM) za kraj Praha.

II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Hodnocení výsledků voleb do PS PČR v roce 2017.
3. Zprávu o činnosti ÚRoK KSČM za rok 2017.
4. Stanovisko VČS ZO KSČM 801 obvodu Praha 1 k aktuální situaci v KSČM.
5. Dopis ZO KSČM Jaroměřice nad Rokytnou.

III. Uvolňuje1
. s. Jaroslava Jeslínka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Plzeň-jih.

IV. Potvrzuje
1. Novou členku ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Plzeň-jih s. Vlaďku Kopalovou.

V. Volí
1. s. Antonína Vávru za zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Karlovarský kraj)
2. s. Petra Vlčka za zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM (Praha)


VI. Ukládá
1. Postoupit po zapracování připomínek členů a členek ÚV KSČM Hodnocení výsledků voleb do PS PČR v roce 2017 k diskusi na okresní a krajské konference.
Zodpovídá: J. Dolejš
Termín: Ihned

2. KV a OV KSČM projednat na krajských a okresních konferencích návrhy na volené funkcionáře KSČM dle Stanov strany.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně KV a OV KSČM
Termín: dle termínů konferencí

3. OV KSČM zvolit na okresních konferencích delegáty a delegátky X. sjezdu KSČM dle klíče 1:150 s tím, že každý OV KSČM bude zastupovat minimálně jeden delegát(ka).
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: dle termínů konferencí


4. Zvolit na okresních konferencích členy a členky ÚV KSČM.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: dle termínů konferencí

5. Zvolit na krajských konferencích návrhy na členy a členky VV ÚV KSČM, ÚRK a ÚRoK KSČM za daný kraj.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně KV KSČM
Termín: dle termínů konferencí

6. Realizovat přípravu voleb v roce 2018 dle schváleného harmonogramu.
Zodpovídá: J. Dolejš, J. Skála, P. Šimůnek, předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: průběžně

7. Zaslat volebnímu oddělení předběžnou informaci o možnostech sestavování kandidátních listin v obcích.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: 30. 3. 2018

VII. Stanovuje
termín 11. zasedání ÚV KSČM na 24. března 2018 s programem:
 Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
 Informace o stavu a vývoji členské základny strany k 31. 12. 2017.
 Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2018.
 Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2018.
 Návrh na kandidáty do Senátu pro volby 2018.
 Návrh na vedoucí kandidáty do ZHMP pro volby 2018.
 Předběžný návrh nosného tématu kampaně pro senátní a obecní volby 2018.
 Návrh tezí volebního programu k volbám 2018.
 Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2018.
 Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM pro rok 2018.
 Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2017.
 Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2017.
 Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2017.
 Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2017.
 Vyhodnocení diskuse 10. zasedání ÚV KSČM.
 Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 10. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 10. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
 Různé.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena