OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 11. zasedání ÚV KSČM dne 24. března 2018 v Praze

(26.3.2018)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

I. Schvaluje
1. Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
2. Postup vyjednávacího týmu s hnutím ANO o vytváření Vlády ČR a souhlas s pokračováním jednání s cílem podpořit vznik nové Vlády ČR. V případě, že hnutí ANO 2011 se spolu s KSČM nezasadí o přijetí a prosazení zákona o zdanění finančních náhrad tzv. církevních restitucí a zároveň bude prosazovat rozšíření vojenských zahraničních misí Armády ČR nad současný stav, jednání o možné podpoře vlády ukončit.
3. Informaci o stavu a vývoji členské základny KSČM k 31. 12. 2017.
4. Návrh nosných témat pro volby do ZHMP, obecních zastupitelstev a Senátu.
5. Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2018.
6. Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2018.
7. Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2017.
8. Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2017.
9. Kandidáta a zmocněnce pro doplňovací volby do Senátu PČR, ve v. o. č. 78, sídlo Zlín, konané v roce 2018.
10. Vyhodnocení diskuze z 10. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 16. 12. 2017.
11. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 10. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení 10. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Teze volebních programů pro volby do ZHMP, zastupitelstev měst a obcí a do Senátu PČR v roce 2018.
3. Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM na rok 2018.
4. Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu KSČM na rok 2018.
5. Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2017.

III. Uvolňuje
1. s. Janu Voborníkovou z funkce členky Komise žen ÚV KSČM za Karlovarský kraj.
2. s. Václava Melšu z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Kutná Hora.
3. s. Alexandra Černého z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Olomouc.
4. s. Václava Melšu z funkce člena VV ÚV KSČM za Středočeský kraj.
5. s. Alexandra Černého z funkce člena VV ÚV KSČM za Olomoucký kraj.

IV. Volí
1. s. Věru Komárkovou do funkce členky Komise žen ÚV KSČM za Karlovarský kraj.
2. s. Miloslavu Vostrou do funkce členky VV ÚV KSČM za Středočeský kraj.
3. s. Jiřího Zimu do funkce člena VV ÚV KSČM za Olomoucký kraj.


V. Potvrzuje
1. Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Kutná Hora s. Jana Klána.
2. Nového člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Olomouc s. Jiřího Zimu.

VI. Ukládá
1. Postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny KV a OV KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: do 31. 3. 2017
2. Věnovat náležitou pozornost zkvalitňování členské základny v místních podmínkách a hodnotit, jak se daří či nedaří, plnit usnesení 10. zasedání ÚV KSČM z 29. 3. 2014.
Zodpovídá: P. Šimůnek, předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: průběžně
3. Informace o stavu členské základny předávat na ÚV KSČM – oddělení pro řízení stranické práce.
Zodpovídá: předsedové a předsedkyně OV KSČM
Termín: 30. 6. 2018 a 31. 12. 2018
4. Využít nosná témata kampaně dle možnosti v co nejvíce mediálních výstupech, zejména v televizi.
Zodpovídá: členové a členky vedení ÚV KSČM a PK KSČM,
kandidáti a kandidátky KSČM pro volby 2018
Termín: průběžně
5. Urychlit práci odborného zázemí i legislativních odborníků KSČM na návrzích konkrétních kroků vedoucích k dlouhodobému snižování ceny bydlení i nájemného na úroveň dostupnou běžným občanům tak, aby některé konkrétní návrhy KSČM mohly být prezentovány před letošními volbami.
Zodpovídá: J. Dolejš, P. Kováčik
Termín: ihned
6. Urychlit přípravu volebních a doprovodných propagačních materiálů ke schváleným nosným tématům kampaně pro využití v elektronických médiích, včetně sociálních sítí.
Zodpovídá: J. Skála, J. Dolejš
Termín: ihned
7. Využít Teze volebních programů pro volby do ZHMP, zastupitelstev měst a obcí a do Senátu PČR v roce 2018 při přípravě volebních programů.
Zodpovídá: předsedkyně KV KSČM Praha, předsedové
a předsedkyně OV KSČM, kandidáti a kandidátky do
Senátu PČR
Termín: ihned
8. Předat Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2017 s příslušnými přílohami Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: do 31. 3. 2018
9. Stanovit mantinely pro činnost neziskových organizací financovaných ze zahraničí podáním návrhu příslušného zákona.
Zodpovídá: VV ÚV KSČM ve spolupráci s Poslaneckým klubem
KSČM
Termín: do 31. 12. 2018
10. Zpracovat konsolidační plán finančního zajištění činnosti KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: do 31. 5. 2018

VII. Stanovuje
termín mimořádného zasedání ÚV KSČM na 7. dubna 2018 s programem: Příprava X. sjezdu KSČM.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena