OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í Mimořádného zasedání ÚV KSČM dne 7. dubna 2018 v Praze

(14.4.2018)

 Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje
1. Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
2. Návrh programu a časového harmonogramu X. sjezdu KSČM.
3. Návrh na složení pracovního předsednictva, skrutátorů, mandátové, návrhové a volební komise X. sjezdu KSČM.
4. Návrh volebního řádu X. sjezdu KSČM.
5. Návrh jednacího řádu X. sjezdu KSČM.
6. Návrh usnesení X. sjezdu KSČM se zapracovanou připomínkou uložit vytvořit akční plán KSČM do XI. sjezdu.
7. Navržené kandidáty do Senátu PČR.

II. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Návrh úkolů KSČM do XI. sjezdu předložených předsedou ÚV KSČM.
3. Návrh hlavních úkolů v oblasti vnitrostranické práce a ekonomiky po X. sjezdu KSČM.
4. Návrh úkolů KSČM do XI. sjezdu za úsek odborného zázemí, voleb, parlamentní a komunální politiky včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty.
5. Návrh úkolů KSČM do XI. sjezdu za úsek pro ideově politickou práci a komunikaci.
6. Návrhy kandidátů do volených funkcí.
7. Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM r. 2017.
8. Dopis s. Košťála, Praha 1.
9. Dopis s. Hejduka, Praha 6.

III. Pověřuje
1. Zasedání ÚV KSČM po X. sjezdu KSČM dořešením zatím neobsazených senátních volebních obvodů k volbám 2018, popř. provedením výměny obsazení v některých volebních obvodech v rámci jednání s dalšími subjekty a po konzultaci s příslušnými územními orgány KSČM.
Zodpovídá: příslušný místopředseda či místopředsedkyně ÚV KSČM, příslušní předsedové a předsedkyně OV a KV KSČM
Termín: 12. 5. 2018

IV. Uvolňuje
1. s. Jaroslavu Boudnou z funkce členky Komise žen ÚV KSČM za Liberecký kraj.
2. s. Jana Kotalu z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Moravskoslezský kraj.
3. s. Jaroslavu Ovečkovou z funkce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Zlínský kraj.
4. s. Jaroslava Šlechtu z funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Liberecký kraj.

V. Volí
1. s. Ludmilu Zelinkovou do funkce členky Komise žen ÚV KSČM za Liberecký kraj.
2. s. Pavla Kroupu do funkce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Moravskoslezský kraj.
3. s. Kateřinu Srncovou do funkce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Zlínský kraj.
4. s. Lucii Sieberovou do funkce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Liberecký kraj.
5. s. Petra Vacka do funkce zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Kraj Vysočina.

VI. Ukládá
1. Předložit ,,Návrh programu a časového harmonogramu X. sjezdu KSČM“ k projednání X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: 21. 4. 2018
2. Předložit ,,Návrh na složení pracovního předsednictva, skrutátorů, mandátové, návrhové a volební komise“ k projednání X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: 21. 4. 2018

3. Předložit ,,Návrh volebního řádu X. sjezdu“ k projednání X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: 21. 4. 2018
4. Předložit ,,Návrh jednacího řádu X. sjezdu“ k projednání X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: 21. 4. 2018
5. Předložit ,,Návrh usnesení X. sjezdu KSČM“ k projednání X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: 21. 4. 2018
6. Předložit ,,Návrhy kandidátů do volených funkcí“ k projednání X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: 21. 4. 2018
7. Předložit ,, Návrh úkolů KSČM do XI. sjezdu předložených předsedou ÚV KSČM“ X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip
Termín: 21. 4. 2018
8. Předložit ,,Návrh hlavních úkolů v oblasti vnitrostranické práce a ekonomiky po X. sjezdu KSČM“ k projednání X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: 21. 4. 2018

9. Předložit ,, Návrh úkolů KSČM do XI. sjezdu za úsek odborného zázemí, voleb, parlamentní a komunální politiky včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty“ X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, J. Dolejš
Termín: 21. 4. 2018
10. Předložit ,, Návrh úkolů KSČM do XI. sjezdu za úsek pro ideově politickou práci a komunikaci“ X. sjezdu KSČM.
Zodpovídá: V. Filip, J. Skála
Termín: 21. 4. 2018

VII. Stanovuje
termín 1. zasedání ÚV KSČM na 21. dubna 2018 s programem:
 Volba členů VV ÚV KSČM.
 Různé
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena