OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMinformacez KSČM (z jednání ÚV KSČM)

KSČM je stranou budoucnosti

U s n e s e n í 3. zasedání ÚV KSČM dne 30. června 2018 v Praze

(9.7.2018)

(3.7.2018)

                                      Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:
I. Schvaluje

1. Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
2. Aktuální úkoly strany po X. sjezdu KSČM předkládané ss. Šimůnkem a Grospičem.
3. Organizační řád KSČM.
4. Návrhy na zmocněnce a náhradníky zmocněnců pro volby do Senátu PČR konané ve dnech 5. – 6. října 2018.
5. Návrhy na kandidáty KSČM do Senátu PČR ve volebních obvodech č. 53 a 59.
6. Vyhodnocení diskuze z X. sjezdu KSČM, konaného dne 21. 4. 2018.
7. Vyhodnocení diskuze z 2. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 12. 5. 2018.
8. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2018.
9. Statut a složení Komise žen ÚV KSČM.
10. Statut a složení Komise mládeže ÚV KSČM.
11. Statut a složení Ideologické komise ÚV KSČM.
12. Statut a složení Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM.
13. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 2. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

II. Bere na vědomí
1. Informaci o plnění úkolů k zajištění voleb.
2. Programové prohlášení Vlády ČR.
3. Analýzu Programového prohlášení Vlády ČR.
4. Kritéria pro poskytování dotací a půjček na hlavní a hospodářskou činnost ze Zajišťovacího fondu a Fondu oprav pro územní organizační jednotky KSČM.
5. Statut volebního fondu.
6. Statut fondu oprav.
7. Konsolidační plán pro roky 2018 až 2021.
8. Statut hospodářské rady ÚV KSČM.

III. Ukládá
1. VV ÚV KSČM stanovit termín nejbližšího zasedání ÚV KSČM k řešení ekonomických otázek.
Zodpovídá: VV ÚV KSČM
Termín: 13. 7. 2018

2. Po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM poskytnout materiál – Aktuální úkoly strany po X. sjezdu KSČM předkládané s. Grospičem k další realizaci předsedům OV a KV KSČM, poslancům a senátorům PČR zvoleným za KSČM a poslancům EP za KSČM
Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 4. 7. 2018

3. Zaslat Statut a složení Komise žen ÚV KSČM pro informaci všem OV a KV KSČM.
Zodpovídá: K. Konečná
Termín: 4. 7. 2018

4. Zaslat Statut a složení Komise mládeže ÚV KSČM pro informaci všem OV a KV KSČM.
Zodpovídá: K. Konečná
Termín: 4. 7. 2018

5. Zaslat Statut a složení Ideologické komise ÚV KSČM pro informaci všem OV a KV KSČM.
Zodpovídá: S. Grospič
Termín: 2. 7. 2018

IV. Doporučuje
1. Poslancům KSČM při hlasování a vyslovení důvěry menšinové vlády ANO a ČSSD v červenci aktivně podpořit vznik takové vlády a doporučuje Poslaneckému klubu KSČM hlasovat jednotně.
2. Poslancům a senátorům zvoleným za KSČM do PČR a poslancům za KSČM v EP využít harmonogram z materiálu Aktuální úkoly strany po X. sjezdu KSČM a přehled témat ve své činnosti.

V. Stanovuje
Nejbližší zasedání ÚV KSČM s programem:
• Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
• Ekonomické otázky.
• Různé.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena