OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákduben 2015

duben 2015

K semináři Klubu českého pohraničí

(28.4.2015)

     V březnovém „Majáku“ byli členové informováni o plánovaném semináři k 70. výročí osvobození.

 

Uskutečnil se v Brně v sobotu 4. dubna pod heslem“ Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast“. Řízený byl předsedou KČP Jihomoravského kraje M. Vlašínem.

 

     Byl to zdařilý a důstojný začátek oslav zmiňovaného výročí. Účastníci semináře, zastupující  region od Břeclavi po Jemnici vyslechli věcné, poutavé přednášky historiků a to Karla Janiše, Miroslava Grebeníčka a Karla Klimši o souvislostech vypuknutí 2. světové války a jejího průběhu, osvobozování jižní a severní Moravy až po vítězný konec porážky hitlerovského fašismu.

 

     Předseda NR KČP Milan Richter ve svém vystoupení vyzvedl význam práce KČP a předal vyznamenání některým členům za jejich významný podíl v této záslužné práci.

 

Diskuse rozšířila obsah o zkušenosti vystupujících. Právník Jan Kux předal své poznatky ze své badatelské činnosti  přímo v Ruské federaci a z práce s mládeží. Profesorka Stanislava Kučerová obohatila seminář verši básníků opěvujících tehdejší krví prolité vítězství. Předseda OV KSČM z Vyškova  Filip Zachariáš hovořil o politické práci, další tři  diskutující seznámili přítomné se záměry využít  výročí v práci zastupitelů, v činnosti Klubu česko-kubánského přátelství a ve stranickém vzdělávání mladých komunistů.

 

     Byl jsem jedním z diskutujících. Hovořil jsem a vzdal hold všem padlým a žijícím hrdinům.

 

Znojemský okres byl na semináři, mimo předsedu OV KSČM zastoupen delegací s členem ÚV KSČM P. Mackem, ml. členy KČP P. Mackem st., S.Kuřilem, F. Schneidrem, R. Zbínem, Oulehlou a O. Kuklou, synem příslušnice Svobodovy armády, bojující u Dukly se zásluhami  o naše osvobození. Na znojemském okrese žilo mnoho dukelských bojovníků, sám jsem se stýkával s Vasilem Cuperem, který publikoval svoji cestu z Buzuluku až do Žiliny, kde 9. května slavil Den vítězství.

 

V úterý 31. března 2015 jsme se rozloučili ve znojemské smuteční síni s podplukovníkem Jaroslavem Kratochvílem, rovněž dukelským bojovníkem, který se dožil 92 let. Byl to právě on, který při odhalování památníku Věčné slávy ve Znojmě dne 8.5.1975 kladl do jeho základu posvátnou prsť z Dukelského průsmyku. Ve Znojemském okrese pozornosti a úcty všech nás žijících si zaslouží i partyzáni Brigády J. Žižky z Trocnova  z bývalé Jugoslávie. Jsou tu i  další hrdinové co se zasloužili o naši svobodu. Jména všech byla zveřejněna v Pamětní síni odboje. Je na škodu věci a v neprospěch mladé generace, že někteří nezodpovědní činitelé po roce 1989 tuto zlikvidovali, jakož i v některých obcích a městech odstranili symboly boje krveprolití a vítězství vyjádřené památníky a pomníky.

 

 O to více si zaslouží úcty, uznání a poděkování občané v těch místech, kdy symboliky osvobození mají stále své důstojné místo.  

 

     Využijme v okrese nadcházejícího významného výročí nejen k uctění památky těch, co bojovali proti hitlerovskému fašismu za společenský pokrok, ale využijte jejich odkazu v současném období k boji mír. Není většího bohatství lidstva, než světový mír. Nikdo nemá právo rozpoutat 3. Světovou válku

 

Je třeba odsoudit americké bombardování v různých zemích světa jménem tamního strádajícího obyvatelstva, sirotků a zbytečně mrtvých!

 

     V závěru semináře byla přijata rezoluce, vyjadřující podporu mírového hnutí.

 

Seminář zakončil řídící požadavkem využití jeho obsahu v politické práci při styku s lidmi v okruhu své působnosti.                                                                                         Jan Navrátil, Brno

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena