OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákduben 2015

duben 2015

Události a informace ze stranického a veřejného života.

(29.4.2015)

***   Oslava Dne učitelů se uskutečnila  ve Znojmě na OV dne 31.3.2015 slavnostním setkáním učitelů a pracovníků školství - společně s  členy Společnosti L. Svobody.  Setkání bylo spojeno programem k připomenutí si úlohy a práce učitelů a též bilancováním práce SLS. Přítomné ve svém vystoupení P. Krátký seznámil se situací  středního školství v Jih. kraji a Znojmě. Předseda SLS O. Kukla hovořil o práci společnosti za uplynulé období. Článek k uvedenému setkání je uveden v regionálních novinách Znojemský týden a na  webových. stránkách 

Foto z oslav Dne učitelů    

 

***   Dne 4.4.2015 se uskutečnil v Brně seminář KČP k 70. výročí osvobození Československa a jižní Moravy slavnou Rudou armádou. Více jak 60 účastníků si vyslechlo odborné historické referáty k uvedené tématice od K. Janiše, M. Grebeníčka a K. Klimši. Více podrobností v dalších příspěvcích.Po dodání materiálů od organizátora semináře Vás budeme informovat v kapitole "KČP informuje"

Foto ze semináře 4.dubna v Brně

 

***   Dne 13.4.2015 se v Praze konalo setkání  Československých frontových vojáků z 1. Československého armádního sboru a SLS.  Člen Vojenské historie v Bratislavě J. Bystrický  hovořil o významu a úloze sboru při bojích za osvobození ČR. Přítomna byla též dcera gen. Ludvíka Svobody Zoe Klusáková - Svobodová, která informovala o své práci k zadokumentování historické pravdy o  gen. L. Svobodovi a celé činnosti 1. Č. armádního sboru. Vedle zástupců AČR byl přítomen i místopředseda ČSBS Pavel Vranský.  V projevech byla vyzvednuta osobnost gen. L. Svobody a gen. K. Klapálka, kteří se podíleli na velení našeho armádního sboru od Buzuluku až do Prahy.

 

***    U příležitosti 70. výročí osvobození Československa byl předán od předsedy KSČM s. Vojtěcha Filipa ,, Čestný list ,, žijícím komunistickým bojovníkům  z II. světové války. Jedná se o s. Miroslava Svobody ze Znojma, Štěpánku Beštovou z Hrušovan n. J. a  Slavko Dejdara z Miroslavi.

OV KSČM ve Znojmě se též připojuje k blahopřání a přeje oceněným hodně zdraví a spokojený život.

***     Dne 10.4.2015 se v Praze na ÚV KSČM uskutečnila porada předsedů KV a OV zaměřená na předsjezdový materiál ohledně návrhu na zkvalitnění řízení organizační struktury v KSČM a přípravě VČS, OK a KK. V průběhu jednání byla vyjádřena řada názorů a připomínek k obsahu předložených materiálů. Je vidět, že na jednotlivé věci je rozdílný názor a do sjezdu bude nutné zpracovat jen několik variant a předložit je k hlasování. Závěrem  porady sdělil předseda ÚV KSČM s. V. Filip, že během dalšího období projede jednotlivé kraje a prodiskutuje případné návrhy či změny ve struktuře strany. OV KSČM ve Znojmě zastává názor, že OV jsou se ZO KSČM základním pilířem strany. Vznik KV doplnil  mezičlánek mezi okresy a ÚV KSČM a má svůj význam. O dalších jednáních a konečných výsledcích obsahu dokumentu  budeme členy informovat. 

***  V Praze se dne 9.5.2015 uskuteční celorepublikové setkání členů KČP a sympatizantů k připomenutí si 70. výročí osvobození Prahy slavnou Rudou armádou. Akce se uskuteční od 12.00 hod. na nám. J. Palacha za přítomnosti významných osobností, veteránů války a zástupců Ruské federace. Těšíme se na  Vaši podporu a osobní účast. Za okr. Znojmo jede 8 účastníků KČP.        M.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena