OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákduben 2015

duben 2015

14.zasedání ÚV KSČM

(30.4.2015)

 Zasedání proběhlo  28. března 2015 na  ÚV KSČM  v Praze.   

V  úvodu bylo dohodnuto, že pokud zasedání neskončí do 14,40 hod. tak se přeruší a po ukončení demonstrace  proti průjezdu americké armády, které se zúčastní i členové ÚV KSČM na Václavském náměstí, (kde byla KSČM jedním ze spolupořadatelů) bude jednání ÚV pokračovat.

 

    Byl přijat program,  tak jak byl předložen s tím,  že byl vyřazen bod o materiálu k permanentní volební kampani v roce 2015 a  nebyl schválen návrh s. Říhy z Brna na zařazení bodu různé jako posledního bodu programu. Úvodem byli uvolněni někteří členové komisí, ÚV, stínové vlády a přijatí noví zástupci.

Jak později upozornil s. Filip,  chybou organizačního oddělení  byli uvolněni dva členové stínové vlády, kteří již nebyli ve funkci. S. Šimůnek na to reagoval,  že kdo nic nedělá nic nezkazí. Předseda ÚV v úvodním vystoupení vyzval k důslednému plnění volebních slibů a k aktivnímu přístupu k prezentaci strany v médiích i při osobním kontaktu s občany. Dále zdůraznil nutnost koordinací  akcí z centra.

    V dalším bodu  jednání  s. Dolejš prezentoval negativní stanovisko KSČM k průjezdu vojsk USA a opomíjení slibů vlády k financování sociálních služeb a školství v krajích, který byl po připomínkách upraven.

Na zasedání bylo přítomno 83 z  90 členů  ÚV  KSČM. Zarážející byla přitom účast pouze 4 poslanců.

     V ekonomickém bloku bylo přijato hodnocení hospodaření ÚV za rok 2014 a výroční finanční zpráva KSČM za rok 2014. Hospodaření skončilo se ziskem cca 12 mil.Kč , přebytek  půjde na další volby. Strana má 218 mil. Kč finančních aktiv. Byl schválen rozpočet na r. 2015 ústředního výboru a  rozpočet  strany jako celku. Mimo jiné se obmění na ÚV počítače a SW a bude opraven výtah.Tuto část jednání řídil zástupce Jihomoravského kraje ve VV ÚV KSČM s. Jan Navrátil.V diskusi k těmto projednaným bodům programu zazněla některá kritická vystoupení:s. Štefka (nejsme flexibilní v reakcích na aktuální situace),  s. Bohatec (proč jsme neutratili zisk, abychom nemuseli platit tak velké daně.),  s.Svoboda (zabezpečit některé celostátní akce penězi z centra), s.Augustin (rozpočtovat peníze na opravu budov). Odpovědní funkcionáři poté reagovali na některé diskusní příspěvky. S.Filip poté kritizoval toho, kdo z ÚV dělal protestní cedule proti průjezdu vojáků USA, že tam je slovo ANO ve spojení ano míru. Nemohu si odpustit poznámku k řízení. Pokud vydám rozhodnutí, měl bych si zkontrolovat jeho plnění. Dále se mi zdá nešťastné, že je projednáváno více bodů programů za sebou a až potom je k nim vedena diskuse a až pak je schvalováno  či bráno na vědomí. Celý proces projednání bodu programu, diskuse  k němu a jeho schvalování je tak velmi nepřehledné.

  V dalším obsahovém bloku programu bylo projednáno hodnocení  práce krajských zastupitelů.  Jejich  práce je hodnocena kladně a v osmi krajích se podílíme na vedení. Dále bylo řečeno,  že musíme dělat permanentní kampaň a ne jen když jsou volby. Byla projednána zpráva o stavu členské základny – ubývá členů (ani ne všichni zaměstnanci ÚV nebyli nebo nejsou členy strany), je potřeba přijímat nové mladé členy.V tom hraje velkou roli komise mládeže, jejímž základem jsou krajské komise mládeže.    

     V dalším  bodu  programu vystoupil s. Dolejš s dílčí zprávou o práci a spolupráci KSČM s jinými občanskými organizacemi, spolky,  zájmovými sdruženími a mládeží. Shrnuto - něco se děje,  ale mohli by jsme být aktivnější a velký problém je v práci s mládeží. Dále bylo schváleno POZ výročních členských schůzí a okresních konferencí na konec roku 2015, krajských konferencí na začátek roku 2016 a datum sjezdu na 14.  a 15. 5. 2016.

Klíč k volbě  delegátů bude jeden na každých započatých 150 členů. Místo sjezdu zatím není určeno, bude se vybírat v květnu (kandidáti jsou zatím Liberec a Praha.)

     Dalšími body jednání bylo vyhodnocení diskuse z 13.zasedání ÚV, zpráva z jednání Výkonného výboru  od 13.zasedání a kontrola plnění usnesení 13.zasedání. V diskusi k těmto předchozím bodům programu byl dotaz na novou mluvčí pí. Cicvárkovou, zda nevadí, že byla mluvčí části Prahy pod vedením ODS. (Odpověď s. Filipa : pí. Cicvárková je odborník a pracuje dobře). Dále zaznělo několik dotazů na Futuru (mimo jiné,  že by se nemělo spolupracovat s pí. Mrencovou ani p. Skácelem). Odpověď: my jim nemůžeme nic nařizovat je to a.s. to by bylo na hraně zákona. Což se mi zdá trochu schizofrenní,  přece má ÚV KSČM nadpoloviční % akcií a svoje zástupce ve statutárních orgánech této společnosti. Mimo jiné s. Augustin vyzdvihl význam právních poraden při okresních výborech. Byl vznesen dotaz,  proč dělá personální audit na ÚV KSČM v Praze cizí agentura.  S. Bohatec vyslovil názor, že vyhodnocení  diskuse z minulého zasedání se omezilo toliko na konstatování co kdo řekl a ne na věcné zhodnocení. Dále se dotazoval,  proč členové ÚV nemají přístup v EDD do materiálů z VV ÚV KSČM. Odpověď -materiály by se mohly dostat do nepovolaných rukou  a členové ÚV  nemusí všechno znát. S. Ilavý z Klatov vystoupil  s dotazem,  proč se nesplnil bod usnesení z minulého zasedání, že se má do konce roku 2014 vyřešit,  proč  OV Znojmo nesplnil rozhodnutí  VV ÚV a ÚV a nerespektoval  s. Bayerovou  jako kandidátku do senátu za okres Znojmo. Předseda  ÚV s. Filip odpověděl, že začátkem roku bylo v Brně jednání se všemi zainteresovanými a že byl dohodnut klid zbraní. Na konci 14. zasedání   ÚV KSČM bylo přijato a schváleno předložené  usnesení. / viz. www stránky./.                               

Mgr. Macek Pavel, člen ÚV KSČM za okres Znojmo

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena