OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákduben 2016

duben 2016

Provolání účastníků

(25.4.2016)

celostátního semináře Klubu českého pohraničí, z.s. konaného 9. 4. 2016 v Brně.

My, účastníci dnešního semináře zaměřeného k otázce  ,,Československých vztahů k sudetským Němcům v minulosti a současnosti,, jsme uvítali   uspořádat celostátní seminář o problematice našich vztahů k sudetským Němcům, vzhledem k aktivitám  působení organizace odsunutých Němců v současné době na území ČR.

Na semináři bylo připomenuto historické rozhodnutí Přemyslovců umožnit německé osídlení nejen v pohraničí, ale i ve vnitrozemí Českého státu. S tímto osídlením má český národ dobré i špatné zkušenosti, zejména pak až do tragického konce ve 20. století, rokem 1945 na celém území Československé republiky a to zejména na jižní Moravě, městě Brně.

Právě na brněnském příkladu je možné ukázat vývoj vztahů mezi Čechy a Němci. Příchod Němců  do Brna a rostoucí jejich  počet s hospodářskou aktivitou,  přispěl na jedné straně ke vzniku Brna jako důležitého historického města, jemuž král Václav I. v roce 1243 udělil potřebná privilegia. Na druhé straně tím negativně posílil germanizaci Moravské země.

Ve druhé polovině 18. století založili němečtí podnikatelé textilní manufaktury, které svým rozsahem  a množstvím výrobků neměly v Rakouské  monarchii obdobu. Položili základ budoucí tovární výroby v oblasti textilu. Podnikali i v jiných oblastech a za zmínku stojí  strojírna původně sídlící ve Šlapanicích u Brna, která po přemístění do Brna se rozšířila na již známou 1. brněnskou strojírnu.

Správa věcí veřejných zůstávala nadále v německých rukou, ale její vedoucí představitelé zvládli průmyslovou revoluci s velkou proměnou i ve stavebnictví. Středověké Brno se stalo městem nově se vyvíjející průmyslové  doby.

V této historické době,  však pro Čechy docházelo k vývoji velmi nepříznivé situaci. Němci se nesmířili s připojením okolních obcí s převahou českého obyvatelstva k Brnu v roce 1850, ani v roce 1918, kdy vzniklo Velké Brno. Většina českých škol pro rostoucí počet českého obyvatelstva vznikla až po vzniku samostatného Československa v roce 1918. Až počátkem listopadu 1918 skončila německá správa v Brně.

Tragickým vyvrcholením vztahů mezi Čechy a Němci byla šestiletá okupace fašistickým Německem v letech 1939 až 1945. Po uzavření českých vysokých škol se pracovny vědců, posluchárny a koleje studentů staly sídlem protektorátních úřadů. Staly se místem mučíren v utrpení a smrti tisíců odbojářů a vlastenců, kteří zde přišli o život na popravišti v Kounicových kolejích, nebo dalších místech.

Jihomoravská krajská organizace KČP, z.s. společně s dalšími vlasteneckými sdruženími, odmítá tak zvaný  ROK USMÍŘENÍ, organizovaný brněnskou radnicí v roce 2015 ve formě besed, výstav, divadelních představení a autorských  čtení, které nepravdivě a zkresleně informovaly o historické pravdě. V rámci 70. výročí odsunu brněnských Němců z Brna v roce 1945 proběhla na Starém Brně shromáždění za účasti primátora města Brna a bývalého europoslance, funkcionáře sudetských Němců Bernd Posselta. Současně se objevila informace o možném konání historicky prvního sjezdu odsunutých Němců v Brně na území České republiky. Pro dnešní členskou základnu a čelní funkcionáře Sudetoněmeckého landsmanšaftu je příznačné, že jim nevadí nacistická minulost, členství v NSDAP, zbraní SS a jiných zločinných nacistických organizacích, ba naopak je na všechny vzpomínáno s láskou a úctou v různých jubilejních vzpomínkách či nekrolozích.   

Naše vlastenecké protesty v tomto případě nebudou chybět a uděláme vše proto, aby tomuto hanebnému kroku bylo zabráněno.

Představitelé města Brna v roli usmiřovatelů záměrně zapomněli na úvodní prohlášení Reinharda  Heydricha při nástupu do funkce říšského protektora před 75. lety, že Čech nemá v tomto prostoru právo co pohledávat. Současně připomínáme, že letos v červnu uplyne 75. let od věrolomného přepadení Sovětského svazu nacistickým Německem, které zde páchalo proti lidem ty nejhrůznější zvěrstva proti lidskosti.  Připomínáme naší veřejnosti, že to bylo právě vítězství sovětského lidu a jeho armády ve Velké vlastenecké válce, která rozhodujícím způsobem přispěla k tomu, že plány Reinharda Heydricha se nenaplnily v úplné likvidaci českého národa.

Padělatelé a manipulátoři historické pravdy o minulosti na tuto skutečnost rádi zapomínají a přizpůsobují ji dnešním požadavkům doby.

Neponecháme také bez náležité pozornosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV.  Historicky pravdivě a objektivně připomeneme naší široké veřejnosti, že šlo o nejvýznamnějšího panovníka v tehdejší Evropě, který se zasloužil o území a hospodářský rozvoj českého státu. Založil Nové město Pražské, pražskou univerzitu, inicioval vybudování hradu Karlštejn, povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, založení moravských desek, položil základní kamen kamenného mostu přes Vltavu. Jako markrabě žil též v Brně a pečoval o rozvoj města Brna. Při pohřbu mu byl právem přiřčen titul OTEC VLASTI. 

Jako vlastenci a obhájci historické pravdy vyslovujeme stanovisko, že tento seminář přispěl k objasnění objektivních problémů ve vztazích mezi Čechy a Němci v minulosti i v současnosti.

 

   ,,Jen zůstane- li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!,,   

 

 

 

Účastníci celostátního semináře Klubu českého pohraničí, z.s.

V Brně  9. dubna  2016.   

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena