OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMDnes

Doma i ve světě

Bezdomovci v Česku

(13.10.2019)

Nejvíce českých bezdomovců je ve věku 40 až 65 let

 V Česku žije víc než 20 tisíc lidí bez domova a dalších 100 tisíc osob je bezdomovectvím ohroženo. Vyloučení z přístupu k bydlení, vysoká zadluženost a nezaměstnanost postihují nejzranitelnější skupiny, na jejichž opětovné začlenění je třeba vynaložit komplexní úsilí. Pomoci řešit téma lidí bez domova má Koncepce prevence a řešení bezdomovectví v ČR do roku 2020. Zprávu o plnění této koncepce pro minulý rok už řešila Vláda. 

Zpráva popisující vývoj v oblasti prevence a řešení bezdomovectví v České republice shrnuje stav plnění úkolů vycházejících z „Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020“ (dále jen Koncepce) a Návrhu konkrétních kroků a harmonogram k plnění Koncepce. Materiál pomáhá k plnění národního cíle v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením a reaguje jak na potřeby ČR, tak i na požadavky EU ohledně zacílení sociálních služeb na nejvíce znevýhodněné skupiny.

 Zpráva vyhodnocuje pokrok ve čtyřech oblastech, které bezprostředně souvisejí s bezdomovectvím nebo s ohrožením ztrátou bydlení. Kromě opatření v oblasti přístupu osob k bydlení se věnuje také oblasti přístupu ke zdravotní péči, sociálním službám, oblasti informovanosti o fenoménu bezdomovectví, a dále oblasti zapojení a spolupráce jednotlivých aktérů, kteří se problematikou bezdomovectví zabývají. Ze zprávy vyplývá, že u 39 opatření pro rok 2018 jsou rezervy už jen ve 3 oblastech. A to legislativního řešení sociálního bydlení, bezprahových kapacit pro zimní ubytování bezdomovců a společných vzdělávacích setkávání pracovníků sociálních služeb a zdravotnických zařízení.

Z projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR vyplývá, že víc než tři čtvrtiny osob (77 %) bez střechy spaly „venku“, tedy na místech, která si samy zajistily, a necelá čtvrtina (23 %) spala v nízkoprahové noclehárně pro osoby bez domova. Většinou jde o muže (81 %), ženy jsou zastoupeny v daleko nižší míře (19 %). Nejvyšší podíly osob bez střechy se nachází zhruba ve věku od 40 do 65 let. Alarmující ovšem je, že jedna čtvrtina osob bez domova poprvé ztratila bydlení již ve věku 18 – 27 let. Podrobná analýza výsledků projektu Výzkum bezdomovecké populace v ČR bude na webových stránkách MPSV zveřejněna v průběhu měsíce října.

 

 

 

autor: rac
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena