OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákduben 2017

duben 2017

celostátní odborná konference

(26.4.2017)

V sobotu 8. dubna 2017 se v Brně za účasti 70 členů KČP a dalších vlasteneckých organizací konala celostátní odborná konference, připravená jihomoravskou krajskou radou KČP. Tématem byla „Sudeto německá a katolická verze národních dějin usiluje o klerikalizaci České republiky.“

konference
Úvodní referát přednesl historik a poslanec Parlamentu ČR doc.Dr. Miroslav GREBENÍČEK, CSc. s názvem: Odsun sudetoněmeckých Němců znamenal pro katolickou církev nejen ztrátu věřících v ČR, ale i ztrátu duchovní. S koreferáty vystoupili historik Dr. Jiří JAROŠ NICKELLI na téma „Germanizace Protektorátu a Bund Deutscher Osten“ a poslanec (KSČM) JUDr. Stanislav GROSPIČ „Aktuální rozměr sudetoněmecké otázky.“ Vystoupení budou zveřejněna ve vydaném sborníku krajské rady.

 

 

Na konferenci byla předána ocenění za dlouholetou vlasteneckou činnost: Vlastenecký řád KČP Rudolfu Zbínovi, Janu Kuksovi, Karlu Janišovi a Aleši Kopkovi. Profesorka Dr. Stanislava Kučerová obdržela medaili Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně. Plaketa Za obětavou práci pro vlast byla předána Janu Navrátilovi a Jiřímu Jarošovi Nickellimu. Pamětní medaile gen. Františka Šádka obdrželi Miroslav Grebeníček, Stanislav Grospič, Rudolf Peltán (předseda NR KČP) a Jiří Jaroš Nickelli. Zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu předali pamětní medaili ČSBS Za věrnost historičce Jitce Gruntové a Stanislavu Bršlicovi.

 

 

V závěru konference bylo přijato Memorandum k současné situaci, informaci o konferenci zveřejnily  Haló noviny a informace o jejím konání a materiály byly ke zveřejnění zaslány mimo jiné i do redakce HRANIČÁŘ.

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena