OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

 

 

 

 

Znojmo KSČMAktuálně - střípky

Aktuálně - střípky

Sjezd bude po volbách

(21.7.2021)

Ústřední výbor KSČM v sobotu rozhodl, že jednodenní mimořádný sjezd, na kterém by strana zvolila nové vedení, se uskuteční 23. října. Na program příštího, již 13. zasedání ÚV 18. září, schválili členové mj. návrh na technické zabezpečení videokonferenčního konání tohoto sjezdu.

Samotnému jednání předcházela poměrně dlouhá diskuse o samotném programu 12. zasedání ÚV. Zde se ještě nepodařila najít potřebná nadpoloviční většina, která by schválila, že na minulém jednání se nemělo hlasovat o svolání mimořádného sjezdu, ale rovnou ho svolat. Tento bod byl nakonec navrhnut do usnesení a v závěru jednání se o něm hlasovalo – zde už potřebnou nadpoloviční většinu ze sedmdesáti přítomných získal a uskuteční se tak 14 dnů po sněmovních volbách.

Jak aktivizovat členskou základnu

»Cílem jednání je posouzení posledních drobných změn v kandidátních listinách, ale zejména to, abychom se poradili, jak aktivizovat členskou základnu.

Aktivizace musí vést k jediné věci, zvládnutí základního politického úkolu strany ve společnosti, který jsme si stanovili – obstát ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je to pro říjen letošního roku to nejzákladnější, čeho potřebujeme dosáhnout. Jsme ve velmi složité politické situaci, v období zvlášť vyhrocených politických vztahů, v době, která je plná rozporů a zejména neochoty je řešit, a to jak od stran vládní koalice, tak zejména od stran opozičních, které dál přispívají k rozvratu společnosti,« řekl v úvodu svého projevu předseda ÚV Vojtěch Filip.

Ze zahraničně politického hlediska se podle něj dále prohlubuje snižování české státní suverenity a tím i naší identity. »Jde nejen o nesprávnou zahraniční politiku vlády, ale také o kolaborantskou politiku zejména KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů, kteří nevynechají jedinou příležitost, aby podpořili cizí zájmy. To není jenom to setkání a ocenění Daniela Hermana v Sudetoněmeckém krajanském sdružení, anebo udávání a podlézání evropské byrokracii nebo přímo hájení zájmů USA proti zájmům České republiky. Nedaří se zvrátit krizový stav ČR a Ruské federace, a to ohrožuje nejen politické vztahy, které jsou historicky na nejhorší úrovni, ale i vztahy ekonomické, které dál snižují možnosti našich podniků, našich občanů a rychle je využívá zahraniční konkurence. Musím říct, že krok, který jsme učinili jako skupina přátel ČR a RF, sešli jsme se s velvyslancem Ruské federace, je jeden z mála kroků, který vůbec kdo v této situaci udělal. Jsem rád, že ke stejnému kroku se rozhodli poslanci ruské Státní dumy a plánují setkání s velvyslancem České republiky v Moskvě,« uvedl dále Filip.

Nesmyslný návrh kolaborantů

Dále se věnoval stanovisku, se kterým seznámil místopředseda ÚV Stanislav Grospič, a přinášíme ho ve spodní části této stránky. »Vypracovali jsme ho vzhledem k tomu, co ti, kteří kolaborují s cizími zájmy a pracují proti České republice, vypracovali proti těm, kteří pracovali v minulém režimu v jakékoliv z funkcí. Úplně nesmyslně jsou totiž zařazeni mezi ty, kterým mají být sníženy důchody, nezapočítány doby, kdy pracovali jako poslanci České národní rady, poslanci Federálního shromáždění, ale i funkcionáři krajských a okresních národních výborů. Další je i otázka zaměstnání nejen na ÚV KSČ, ale i ve vybraných organizacích. Ten, kdo má být určující a kdo má vést katalog těch, kteří byli tzv. oporami režimu, je Ústav pro studium totalitních režimů. Zde je evidentní, že úřad, který nemá skutečnou náplň práce, bude mít dlouhodobou, řekl bych, politickou úlohu, aby politicky manipuloval s minulostí a dál dehonestoval a diskriminoval, až kriminalizoval poctivě pracující lidi.

Jednali jsme o tom na výkonném výboru a musím říct, že jsme se shodli na tom, že vyhledáme příběhy lidí, kteří pracovali ať už v dělnických profesích, v manažerských profesích, ve vědeckém výzkumu a mají tím být postiženi. Snadno se tak prokáže, jak nesmyslný ten návrh je. V úterý o tom chci jednat s předsedou vlády. Musím říct, že se mi ozvali funkcionáři z bývalé Československé strany lidové a Československé strany socialistické, co s tím budeme dělat. Jsem rád, že k tomu můžeme zaujmout stanovisko jako parlamentní strana a že se s tím doufám se ctí vypořádáme,« informoval předseda ÚV.

Volba KSČM volbou bezpečí budoucnosti občanů

Dále se věnoval přípravě na volby. »Máme schválený program, máme, nebo schválíme, kandidátní listiny. Naším cílem musí být, aby nejen kandidáti, ale zejména i okresní výbory a volební štáby okresů a krajů pracovaly tak, že budeme schopni na sociálních sítích, v novinách, prostřednictvím inzerce, ale i v osobní agitaci oslovit co největší počet občanů České republiky a vysvětlit jim, že volba KSČM je volbou bezpečí jejich budoucnosti. To je podle mne základní úkol.

Myslím, že podstata naší práce je práce mezi lidmi a pokus přesvědčit občany o tom, že jsme schopni jejich zájmy účinně hájit. Účinně hájit znamená, že jsme schopni zabránit krokům, které je mohou poškodit, anebo vyvolat taková jednání, která umožní nový nástup naší politiky, ekonomiky, ale i nový nástup rozvoje společnosti. Není to nic jednoduchého, musíme k tomu využívat jak našich zastupitelů v obcích a krajích, našich starostů, musíme k tomu využívat veškerý potenciál, který KSČM má,« vyzval Filip.

Bránit program KSČM

Dále varoval před politickými uskupeními, která byla buď zřízena přímo proto, aby odebírala potenciál KSČM, tak i proto, aby svým způsobem byla rozmělněna politika a držitelé peněz byli schopni účinně rozdělit společnost. »Budeme tentokrát vzdorovat i dalším politickým stranám nově vytvořeným, nejen SPD, které nám konkurovalo v minulosti, a Pirátům, ti už se někam zařadili a myslím si, že tentokrát nám hlasy brát nebudou, ale budeme soupeřit o hlasy s těmi, kteří bezostyšně opisují některé priority, které máme. Mohl bych to ukázat na konkrétním příkladu, například zdravotnictví a sloučení pojišťoven – Přísaha Roberta Šlachty nebo názor na pandemii a Volný blok. Ale to je náš úkol, my to musíme komentovat, my musíme vnášet témata a musíme ta naše témata bránit. Musíme bránit náš program a musíme ten program znát. Je potřeba, aby zejména krajské výbory dbaly na to, aby kandidáti, kteří půjdou na diskuse, byli dostatečně poučeni o našem programu, aby ho znali, aby to s nimi někdo prodiskutoval. Zvýšení platby za státního pojištěnce, abychom zabezpečili stabilitu zdravotní péče, to je přece náš výsledek. Je před námi ještě otázka zvýšení důchodů, to je právě ten moment, o kterém musíme jednat, protože do tohoto zákona o zvýšení důchodů – nikoli o 300, my chceme o 500 korun pro důchodce, při míře inflace je to to minimum, co požadujeme – je vládou vložen pozměňovací návrh právě Mariana Jurečky a my musíme vyjednat, abychom mohli to zvýšení podpořit, nepodporu toho pozměňovacího návrhu z pera KDU-ČSL,« slíbil Filip.

Konstruktivní i osobní…

Diskuze byla obsáhlá, konstruktivní, ale občas, jak se tak u diskuzí stává, bohužel i osobní. Vystoupilo postupně 26 řečníků – Miroslav Soural (Karlovy Vary), Ivan Hrůza (Praha 6), Martin Říha (Brno), František Pešek (Jablonec na Nisou), Dany Lysákové (Liberec), Vladislav Rulíšek (Šumperk), Roman Ondrušek (Pelhřimov), Vojtěch Straka (Zlín), Václav Snopek (Pardubice), Karel Kvit (Plzeň), europoslankyně Kateřina Konečná, Leoš Król (Jeseník), Jaromíra Valder Jakubcová (Ostrava), Viktor Pázler (Praha 1), Marta Semelová (Praha 4), Aleš Hubert (Brno-venkov), Jan Navrátil (Hodonín), Václav Sloup (Cheb), Petr Braný (České Budějovice), Zdeněk Ondráček (Turnov), Jana Pilařová Honsová (Chomutov), Tomeš Vytiska (Jindřichův Hradec), Jiří Šír (Děčín), Miloslava Vostrá (Kladno) a předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM Helena Vrzalová. Prostor dostal i »nečlen« ÚV, což členové schválili, Stanislav Vodsloň z Tábora.

Nebyl schválen opětovný návrh, tentokrát Dany Lysákové (Liberec), o zařazení dlouholetého předsedy klubu poslanců Pavla Kováčika na kandidátní listinu na VysočiněNaopak schváleny byly upravené návrhy kandidátek Jihočeského, Plzeňského, Královéhradeckého a Moravského kraje a na Vysočině, kde byl schválen i zmocněnec a náhradník zmocněnce. Schválením dalších případných změn, k nimž může na kandidátkách dojít, byl pověřen Výkonný výbor ÚV KSČM.

Dále byly schváleny personální změny v ÚV za Prahu 3 a Havlíčkův Brod, a v ideologické komisi. ÚV doporučil poslaneckému klubu vyjádřit na půdě Poslanecké sněmovny stanovisko KSČM K otázce konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice. Právě toto téma bylo i častým motivem diskuze.

 

 

 

autor: (zmk)
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena