OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

 

 

 

 

Znojmo KSČMAktuálně - střípky

Aktuálně - střípky

Usnesení

(8.12.2021)

U s n e s e n í 

                             mimořádného sjezdu  

                Komunistické strany Čech a Moravy 

                           konaného 23. 10. 2021 

 

                      Mimořádný sjezd Komunistické strany Čech a Moravy 

 

 1. s c h v a l u j e : 

 

 1. zprávu mandátové komise mimořádného sjezdu KSČM 

 1. zprávu volební komise o výsledku voleb 

 1. zprávu návrhové komise 

 1. ustavení čtyř místopředsedů, včetně jejich kompetencí 

 

 1. o d e b í r á : 

 

 1. mandáty třem delegátům z okresu Trutnov 

 

 1. v o l í : 

 

 1. předsedkyni Ústředního výboru KSČM s. Kateřinu Konečnou 

 1. 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM s. Petra Šimůnka 

 1. místopředsedkyni Ústředního výboru KSČM pro ekonomiku a hospodářské činnosti s. Marii Pěnčíkovou 

 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci s. Leo Luzara 

 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor s. Milana Krajču 

 1. předsedu Ústřední revizní komise KSČM s. Jiřího Horáka 

 1. předsedu Ústřední rozhodčí komise KSČM s. Vladimíra Chaloupku 

 1. členy Ústřední revizní komise KSČM ve složení: Horák Jiří, Břichnáčová Marie, Máchová Štěpánka, Hájková Alžběta, Mikešová Zuzana, Lišková Zdeňka, Hák Václav, Valjentová Eva, Dobešová Lidmila, Čapková Pavla, Boudný Jiří, Hojnic Petr, Bergová Věra, Adámek Oldřich, Hlaváček Karel, Střížová Františka, Chmelíková Lenka, Kovařík Milan, Šlambor Jaroslav, Konečný Karel, Ludvíková Hana a Kupka Vlastimil. 

 1. členy Ústřední rozhodčí komise KSČM ve složení: Chaloupka Vladimír, Kladívko Jiří, Levý Zdeněk, Vild Miroslav, Tancibudek Jan, Čejka Vratislav, Nešporová Markéta, Bajerová Hana, Kubínek Jaroslav, Zahradníček Josef, Jašíčková Marcela, Čejka Josef, Skácel Miroslav a Skyba Petr 

 

 1.   p o t v r zu j e : 

členy Ústředního výboru KSČM ve složení: Pázler Viktor, Macek Milan, Krajča Milan, Semelová Marta, Drobílek Michal, Hrůza Ivan, Moučková Miroslava, Petelík Jaromír, Kopřiva Vladimír, Franta Bohumil, Peltan Rudolf, Klán Jan, Nový Vladimír, Grospič Stanislav, Kváč David, Vostrá Miloslava, Švarc František, Hála Josef, Štefek Zdeněk, Truxová Dagmar, Sáček Ctirad, Braný Petr, Dvořák Luboš, Vytiska Tomeš, Kovařík Josef, Přikryl Ivo, Ebert Václav, Žáček Petr, Kavij Miroslav, Kvit Karel, Kopalová Ladislava, Jaroš Radek, Šmejkal Karel, Švarcbek Josef, Sloup Václav, Soural Miroslav, Kalaš Oleg, Šír Jiří, Honsová Jana, Šenfeld Josef, Chmara Václav, Moravec Bohumil, Brázda Lukáš, Vodseďálek Pavel, Větrovec Václav, Pešek František, Lysáková Dana, Svobodová Alena, Štěpán Lubomír, Ort Václav, Marková Soňa, Janeček Jan, Ondráček Zdeněk, Bělohlávek Ivan, Snopek Václav, Bohatec Josef, Hlavatý Miroslav, Pilarová Věra, Vrzalová Helena, Odrušek Roman, Číž Josef, Kolařík Jaroslav, Pernica Emil, Říha Martin, Hubert Aleš, Šprtel Stanislav, Navrátil Jan, Zachariaš Filip, Macek Pavel, Król Leoš, Zima Jiří, Šulda Ludvík, Vránová Věra, Rulíšek Vladislav, Kaňák Dalibor, Klimša Karel, Pohludková Jana, Havránek Petr, Nečas Pavel, Valder Jakubcová Jaromíra, Procházka Jaroslav, Kroča Pavel, Petříková Květoslava a Straka Vojtěch 

 

 1.   vy zý v á : 

všechny poslance, kterým vypršel mandát, aby s pochopením situace straně poskytli dobrovolně 50% z výše odstupného 

Termín: 31. 3. 2022 

 

 1.      u k l á d á : 

1. ÚV KSČM připravit a zpracovat rozbor příčin, souvislostí i důsledků a zdůvodnění východisek, vyplývajících z neúspěchu kandidátek KSČM ve volbách do Sněmovny PČR, konaných v říjnu 2021 ve všech volebních krajích a z toho plynoucí ztráty pozice parlamentní strany. 

Termín: 2. zasedání ÚV KSČM 

2. vedení ÚV KSČM zpracovat prohlášení směrem k veřejnosti a dopis členům KSČM. 

Termín: 1. schůze VV ÚV KSČM 

3. VV a ÚV KSČM projednat návrhy a připomínky vznesené v průběhu mimořádného sjezdu týkající se programového směřování strany a otevřený dopis delegátů mimořádného sjezdu všem členům a sympatizantům KSČM dokument „Zachraňme společně komunistickou stranu“ 

Termín: 1. schůze VV ÚV KSČM a 2. zasedání ÚV KSČM 

4.   nově zvolené vedení ÚV KSČM nesmí prodat budovy KSČM do konání 

       XI. sjezdu KSČM 

 

 1. B e r e  n a  v ě d o m í 

dopisy, stanoviska a návrhy adresované mimořádnému sjezdu KSČM

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena