OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

 

 

 

 

Znojmo KSČMAktuálně - střípky

Aktuálně - střípky

Usnesení

(19.12.2021)

U sn e se n í 

2. zasedání ÚV KSČM dne 11. prosince 2021 v  Praze 

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání: 

Schvaluje 

 1. Stanovisko k aktuální politické situaci. 

 1. Prodej nemovitosti na adrese Labské nábřeží 318, Děčín za cenu dle znaleckého posudku ve  

výši 6, 47 mil. Kč statutárnímu městu Děčín. 

 1. Jednací řád ÚV KSČM. 

 1. Organizační řád KSČM doplněný o připomínky členů ÚV KSČM. 

 1. Materiál „Podkladová analýza k energetickým otázkám“. 

 1. Návrh základní strategie a taktiky k volbám do Senátu, obecních zastupitelstev a  

             ZHMP v roce 2022. 

 1. Náklady na senátní kampaň ve výši 1 mil. Kč, na obecní volby ve výši 1,5 mil. Kč (s  

rozdělením příspěvku OV KSČM podle počtu registrovaných kandidátních listin), na volby do ZHMP ve výši 200 000 Kč a náklady na prezentaci kampaně KSČM na sociálních sítích ve výši 500 tisíc Kč – celkem 3,2 mil. Kč. 

 1. Změnu organizační struktury odborného zázemí ÚV KSČM. 

 1. Zrušení stínové vlády KSČM. 

 1. Kontrolu aktuálních úkolů z jednání VV ÚV KSČM a ÚV KSČM. 

 1. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na období do XI. sjezdu  

KSČM doplněný o připomínky členů ÚV KSČM. 

 1. Variantu a) Stanov KSČM. 

 

Pověřuje 

 1. Statutární zástupce KSČM podepsat smlouvu o prodeji nemovitosti na adrese Labské    

             nábřeží 318, Děčín. 

Bere na vědomí 

 1. Úvodní vystoupení předsedkyně ÚV KSČM. 

 1. Informaci o ekonomickém výhledu KSČM na rok 2022. 

 1. Informaci o prodeji nemovitosti na adrese Labské nábřeží 318, Děčín. 

 1. Politické hodnocení výsledků voleb do PS PČR v roce 2021. 

 1. Vypořádání připomínek a námětů sjezdové diskuze z mimořádného sjezdu KSČM týkající se  

programového směřování strany, konaného dne 23. 10. 2021 a jejich využití pro další činnost strany. 

 1. Připomínky a náměty z mimořádného sjezdu KSČM; 

 1. Materiál „K diskuzi o programovém směřování KSČM“. 

 1. Vyhodnocení činnosti Institutu české levice za rok 2021. 

 1. Rezignaci s. Luboše Kudrny na členství v KVSP. 

 1. Rezignaci s. Pavla Vodseďálka na členství v KVSP. 

 1. Rezignaci s. Stanislava Grospiče na funkci předsedy Správní rady IČL. 

 

 1. Potvrzuje 

 1. s. Vladimíra Kloudu do funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci Prachatice. 

 

 

 1. Ukládá 

 1. Požádat Institut české levice o provedení podrobnější analýzy příčin propadu KSČM ve volbách v roce 2021. 

Zodpovídá: P. Šimůnek 

Termín: leden 2022 

 

 1. Využít závěry z hodnocení voleb při přípravě nadcházejících kampaní strany (nejen volebních). 

Zodpovídá: P. Šimůnek 

Termín: průběžně 

 

 1. Vedení ÚV KSČM zahájit jednání s levicovými subjekty o spolupráci při volbách v roce 2022. 

Zodpovídá: K. Konečná, P. Šimůnek 

Termín: ihned 

 

 1. Navrhnout vhodnou osobnost do funkce koordinátora, který bude usměrňovat celostátní protivládní kampaň mezi odděleními ÚV, KV, OV a kandidáty do Senátu a do přípravy kampaně maximálně zapojit odborníky, zejména z řad členů a sympatizantů strany. 

 

Zodpovídá: P. Šimůnek, celé vedení ÚV KSČM 

Termín: leden 2022 

 

 1. S pomocí OV KSČM a Komise mládeže sestavit adresář aktivistů, které bude možné kontaktovat přímo z centra pro okamžitou reakci při protivládní kampani na sociálních sítích i na veřejnosti. 

 

Zodpovídá: P. Šimůnek 

Termín: leden 2022 

 

 1. Posoudit možnosti kandidatury v obecních volbách s kandidátní listinou KSČM a zahájit jednání o případných společných kandidátkách v obecních volbách s levicovými subjekty, iniciativami, občanskými spolky apod. na úrovni okresů. 

 

Zodpovídá: předsedové OV KSČM 

Termín: leden 2022 

 

 1. Posoudit možnosti kandidatury do Senátu v daném okrese a navrhnout osobnosti s velkou místní autoritou mezi občany k případné kandidatuře. 

 

Zodpovídá: předsedové OV KSČM 

Termín: leden – únor 2022 

 

 1. Navrhnout celostátně známé osobnosti k případné kandidatuře do Senátu. 

 

Zodpovídá: členové vedení ÚV KSČM 

Termín: leden – únor 2022 

 

 1. Připravit v návaznosti na nepopulární kroky vlády okamžité protikampaně vedené zejména na sociálních sítích, ale i ve všech dalších médiích, kam se dostaneme, a také na veřejnosti. 

 

Zodpovídá: L. Luzar, P. Šimůnek 

Termín: průběžně, okamžitě po jejich zveřejnění 

 

 1. Využít konkrétní připomínky a náměty z mimořádného sjezdu KSČM, ze dne 23. 10. 2021. 

Zodpovídá: L. Luzar, P. Šimůnek 

Termín: průběžně 

 

 1. Předložit materiál ,,K diskuzi o programovém směřování KSČM“ po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM k diskuzi VČS, OK, KK KSČM. 

 

Zodpovídá: P. Šimůnek, L. Luzar 

Termín: 15. 12. 2021 

 

 1. Zároveň zahájit práci na akčním programu KSČM, který bude reagovat na současnou ekonomicko-politickou situaci.  

 

Zodpovídá: L. Luzar 

Termín: VV ÚV KSČM, 14. 1. 2022 

 

 1. Předložit pracovní návrh Stanov KSČM dle varianty a) 3. zasedání ÚV KSČM. 

 

Zodpovídá: P. Šimůnek 

Termín: 22. 1. 2022 

 

 1. Odvolává 

 1. s. Františka Černohorského z funkce tajemníka KVSP ÚV KSČM. 

 1. s. Annu Vaculíkovou z funkce členky Komise mládeže ÚV KSČM za Jihočeský kraj. 

 1. z funkce předsedkyně Dozorčí rady IČL s. Helenu Vrzalovou. 

 1. z funkce členky Dozorčí rady IČL s. Marii Pěnčíkovou. 

 1. z funkce člena Dozorčí rady IČL s. Vojtěcha Filipa. 

 1. z funkce člena Správní rady IČL s. Petra Šimůnka. 

 1. z funkce člena Správní rady IČL s. Václava Orta. 

 

 

 1. Volí 

 1. s. Tomeše Vytisku do funkce člena VV ÚV KSČM za Jihočeský kraj 

 1. s. Hanu Populovou do funkce tajemnice KVSP ÚV KSČM 

 1. s. Zdeňka Milatu za člena KVSP ÚV KSČM 

 1. s. Pavla Kupku za člena KVSP ÚV KSČM 

 1. s. Jaromíra Podzemského za člena KVSP ÚV KSČM 

 1. s. Davida Kubíčka za člena Komise mládeže ÚV KSČM za Jihočeský kraj 

 1. do funkce předsedy Správní rady IČL s. Leo Luzara 

 1. do funkce člena Správní rady IČL s. Karla Klimšu 

 1. do funkce člena Správní rady IČL s. Ludvíka Šuldu 

 1. do funkce předsedy Dozorčí rady IČL s. Miroslava Kavije 

 1. do funkce člena Dozorčí rady IČL s. Jiřího Valentu 

 1. do funkce člena Dozorčí rady IČL s. Josefa Číže 

 

 

 1. Stanovuje 

termín 3. zasedání ÚV KSČM na 22. ledna 2022 s programem:  

 • Návrhy a připomínky z mimořádného sjezdu KSČM, včetně jejich řešení a termínů.  

 • Návrh Stanov KSČM.                                                                                                                

 • Kontrola plnění uložených úkolů z jednání VV ÚV a ÚV KSČM.                                           

 • Vyhodnocení diskuse z 2. ÚV KSČM.                                                                                      

 • Informace o spolupráci KSČM s občanským sektorem.                                                               

 • Informace o a.s. Futura. 

 • Informace o přípravě rozpočtů KSČM.        

 • Různé.           


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena