OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákleden 2018

leden 2018

Přebytkový rozpočet Jihomoravského kraje pro rok 2018

(28.1.2018)  Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 14.prosince 2017 schválilo rozpočet na rok 2018. Rozpočet je sestaven jako přebytkový s příjmy ve výši 7,127 mld. Kč a výdaji 7,086 mld.Kč.   

 

    Největší podíl výdajů směřuje již tradičně do dopravy.  Částka 2,308 mld.Kč je směřována do dopravní obslužnosti a na investice včetně oprav krajské silniční sítě. Na vzdělávání je určeno 1,001 mld.Kč, pro zdravotnictví722 mil.Kč, na sociální služby je určeno 501 mil.Kč, na investice 517 mil.Kč atd.   

 

    Na financování dotačních programů je určeno celkem 299,4 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější dotační programy v roce 2018 náleží vodohospodářské stavby (75 mil.Kč), dotace jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí (25 mil.Kč), program rozvoje venkova (52 mil.Kč), dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil.Kč), podpora kultury a památkové péče (28,5 mil.Kč). Dále budou zachovány dotační programy v oblastech rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče apod.  

 

    Na financování projektů EU je určena částka 615 mil.Kč, investice , se kterými počítá rozpočet kraje v roce 2018 budou směřovány na opravy silnic a mostů (13,3 Kč), výkup nemovitostí 80 mil.Kč. Z této částky je určeno na výkupy pozemků pod silnicemi SÚS JMK 40 mil.Kč, na obchvat Tuřan 20 mil.Kč, projektovou  přípravu investic SÚS JMK 45 mil.Kč, technické vybavení SÚS JMK 35,4 mil.Kč. Dále na rekonstrukci budovy KÚ Žerotínovo náměstí v Brně 54,5 mil.Kč a na výstavbu stravovacího zařízení Gymnázia a Obchodní akademie v Bučovicích 15,3 mil.Kč. 

 

     Na financování investičních příspěvkových organizací, které nejsou jmenovitě uvedenyv rozpočtu je v investičním fonduje vyčleněna rezerva ve výši 396,7 mil.Kč. V průběhu roku budou tyto prostředky uvolňovány na konkrétní akce.  

 

     S úplným zněním schváleného rozpočtu Jihomoravského kraje se můžete seznámit na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz.

autor: Ing.Petr Krátký , člen Zastupitelstva JMK
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena