OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákleden 2018

leden 2018

Úvodní slovo usnesení Okresní konference KSČM

(30.1.2018) Delegáti okresní konference posoudili činnost okresní organizace KSČM ve Znojmě za období od minulé konference konané dne 21. 1. 2017.
Na jednání dnešní okresní konferenci byla projednána práce okresní organizace za uplynulé období a opatření na zajištění potřeb při zabezpečování závěrů IX. sjezdu a krajské konference KSČM. Součástí konference bylo vyhodnocení výsledků voleb do PS PČR 2017. Současně byly stanoveny úkoly a doporučení pro práci okresní organizace, středisek, městských rad a ZO KSČM pro nadcházející období, zejména řádné přípravy komunálních voleb v roce 2018.
Delegáti ZO KSČM se ve svých diskusních vystoupeních vyjádřili k řešení problémů činnosti ZO KSČM a k zabezpečení hlavních úkolů, které se dotýkají podílu KSČM na přípravě a výsledku voleb PS PČR 2017 a aktivní zajištění komunálních voleb a jejich volebních programů v roce 2018.
Jedním z naléhavých úkolů je řešení formální činnosti některých ZO KSČM, jejich otevření občanské veřejnosti. Vytvořit možnost stálé spolupráce se sympatizujícími spoluobčany, v získávání jejich podpory pro náš volební program a politiku KSČM. Je nutno věnovat větší pozornost a důslednost ve zlepšení systematické a cílevědomé práce ZO KSČM v celé okresní stranické struktuře, zejména ve společném schůzování malých ZO. Na základě vyhodnocení situace je třeba zajišťovat odpovídající formu organizátorské činnosti s přihlédnutím na veřejné a společenské působení v oslovení občanů. Větší význam nabývá cílevědomá a neformální práce s občany, zejména levicově smýšlejícími - jako jsou Klub českého pohraničí, Levicový klub žen, Společnost gen. L. Svobody, ČSBS, občanská a vlastenecká hnutí i sympatizující mládež. Věnovat trvalou pozornost získávání nových členů KSČM, zejména z řad střední a mladší generace.
Důležitou součástí práce okresní organizace, OV, středisek, městských rad a ZO KSČM je podíl na řešení potřeb komunální politiky. Práce členů zastupitelstva zvolených za KSČM je ve většině případů dokladem odpovědného přístupu a kvalifikované práce. Dokazují to případy plnění volebních programů KSČM v obcích a městech okresu. V tomto aktivním zapojení do politického a společenského života je nutné využít Okresní radu zastupitelů, krajské komunistické zastupitele a poslance s podporou ZO KSČM v praktické pomoci zastupitelům při výkonu náročných funkcí a plnění volebních programů.
Do budoucna je nutné hledat a doporučit nové tváře a osobnosti do všech druhů voleb, které nás v nadcházejícím desetiletí čekají. Tento úkol nebude lehké splnit, zejména v komunální oblasti.
Ze strany OV KSČM je nutné vytvářet podmínky pro systematickou, průběžnou odbornou a metodickou pomoc v poradenství pro členy zastupitelstev. Ve spolupráci ORZ a OV KSČM pořádat besedy a školení pro nezvolené kandidáty s cílem jejich dalšího využití.
V roce 2016 se uskutečnily krajské volby, ve kterých jsme nedosáhli uspokojujícího výsledku a ztratili jsme 9 mandátů. Náš okres Znojmo má zastoupení jednoho krajského zastupitele ing. Petra Krátkého.
Volby do PS PČR v roce 2017 nesplnily očekávání a došlo k hlubokému propadu v celkovém výsledku. KSČM ztratila více než polovinu mandátů a v současné době máme jenom 15 mandátů. V Jihomoravském kraji máme pouze dva poslance Miroslava Grebeníčka a Ivo Pojezného. Takto vzniklou situaci bylo navrženo řešit svoláním X. sjezdu KSČM, který se uskuteční dne 21.4. 2018 v Nymburku, který by se měl zaobírat kádrovou politikou a hledání nové cesty, jak opět získat své voliče a posílit vliv KSČM ve společnosti.
Názorová hladina a postoje občanů zaznamenaly od listopadu 1989 v myšlení obyvatel nemalé změny. Nesmíme zapomínat, že trvalá snaha pravicových stran je oslabovat KSČM a její vliv ve společnosti. Musíme zůstat na okrese názorově jednotní a společně věci řešit uvážlivě bez emocí. O lepším postavení KSČM s možností aktivně vstupovat do politiky a veřejného dění, bude rozhodovat naše schopnost rychle a objektivně seznamovat veřejnost s našimi stanovisky a návrhy na řešení, zejména na krajské úrovni a Parlamentu ČR. Musíme zabránit nástupu bohatých oligarchů a různých nepolitických občanských uskupení, které usilují o získání ekonomické, tak i politické moci ve svém vládnutí. Toho lze docílit, když veřejnosti představíme kvalifikované kandidáty pro funkce v zákonodárných a samosprávných orgánech. Současně je propagovat na veřejnosti a usilovat, aby pronikli do podvědomí levicových občanů a naších voličů
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena