OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákleden 2018

leden 2018

Diskusní příspěvek člena ÚV KSČM za okres Znojmo

(30.1.2018)

Jako člen ÚV KSČM za okres Znojmo jsem se pravidelně účastnil skoro všech jednání pléna ÚV v roce 2017 .

Jednání se konají zhruba každé 3 měsíců plus minus je to i častěji .O čem se bude jednat na dalším zasedání schválí předchozí plénum. Materiály připravuje VV , který je zhruba týden před jednáním rozesílá prostřednictvím EDB členům ÚV. Ti pak mají poměrně málo času na jejich studium a přípravu na zasedání .Členové ÚV mají také poměrně malý vliv na to co se bude projednávat a na tvorbu materiálů. Činnost strany tak fakticky řídí VV a materiály připravují místopředsedové ÚV a jimi vedená oddělení .Plénum ÚV má se sice možnost navrhnout změnu programu přímo na zasedání a svými návrhy změnit či neschválit navrhované materiály , ale prakticky se tak skoro neděje pro velkou názorovou roztříštěnost jednotlivých členů ÚV a pro často nedoporučující zamítavé stanovisko návrhové komise k návrhům členů ÚV. Podle mého se tak členové ÚV stávají hlasovací mašinou , která sice hodně houká , ale jede poslušně po kolejích. Jak probíhá takové jednání .Víceméně jako klasická schůze. Schválení předsednictva ,návrhové komise, programu, rozdělení programu do bloků, úvodní slovo předsedy , jednotlivé bloky programu po každém diskuse a reakce z předsednictva na diskusi , přestávka ,úbytek členů ÚV, další bloky ,další diskuse, schvalovaní usnesení a návrhů změn ve předložených materiálech, závěrečné slovo předsedy. Na  každém zasedání se schválí jedno stanovisko KSČM k nějakému aktuálnímu politickému tématu.(  je to jako jedna z mála věcí , která se dá brát jako výstup nově zřízeného ideologického a med. odd.) Často je ale stanovisko bezpohlavní a málo úderné. Také mi vadí , že ne všichni pozvaní poslanci parlamentu ČR se zúčastňují jednání pléna ÚV. Další zasedání ÚV bude řádné 24.března a mimořádné před sjezdem 7.dubna.Tím,že materiály k zasedání dostávají členové těsně před zasedáním je minimální časový prostor aby OV tyto projednali a prostřednictvím svého zástupce se k nim na plénu vyjádřili.  OV Znojmo mě tak minimálně pověřuje nebo dává mandát abych vyjádřil na plénu ÚV stanoviska a postoje našeho okresu. Nyní k některým jednání v minulém roce.6.zasedání 25.3.Z úvodního slova předsedy máme na to skončit ve volbách druzí , ale samozřejmě do voleb jdeme s cílem vyhrát. Tiskové zpráva „ Chceme prosadit zásadní změny“  se objevila hned v neděli na teletextu ČT.8.zasedání 9.9.Z úvodního slova předsedy máme potenciál získat 20%,jiní mluví o lidech my jsme s lidmi, největší chyba v kampani by byla nejednotný postup a vedení individuální kampaně. Z těchto dvou zasedání je i přes neúspěch v krajských volbách vidět mírný optimismus směrem k volbám do parlamentu. O to větší rána byl výsledek a velká kritika směrem k vedení a diskuse na 9.zasedání 27.10. Jednání zahájil s. předseda s tím že hlavní cíl zasedání je náš postup při volbě prezidenta. Pak ve svém vystoupení řekl , že musíme analyzovat volby a rozhodnout jak s tím naložíme. Jako jednu z příčin volebního výsledku vidí stejně jako s. Dolejš v subjektivních na nás nezávislých tendencích v celé Evropě ústupu od tradičních politických stran ,krizi levice a nástup populismu. Hlavní chyba není ve vedení strany, ale v nás všech , v nejednotnosti  , naší špatné agitaci , vystupování kandidátů proti sobě i na sociálních médiích ( což mělo negativní vliv).Potvrdily se tak obavy s.předsedy z 8.zas. Vytknul špatnou práci ideologickému a mediálnímu oddělení.  Neudělali jsme dobře program , kampaň nebyla řízena .Přišli jsme volbami o 35 mil., s úsporou začneme v centru. Je vidět , že nejen celá strana ale i místopředsedové nejsou a nepůsobí jednotně. Plodnou a dlouhou diskusi ( asi 40 diskutujících ) lze shrnout takto : víceméně všichni byli pro mimořádný sjezd.  Někteří byli pro vyvození osobní zodpovědnosti vedení strany , pár pro odstoupení či odvolání vedení strany a velká část byla pro zklidnění emocí a osobní sebereflexi všech členů strany Nevzali jsme si poučení z jednoho neúspěchu a kosmetickými změnami ve volební kampani jsme doufali v lepší výsledek v parlamentních volbách. Bohužel se ukázalo , že náš volební propad není jev ojedinělý, ale má trvale sestupnou tendenci. Nezměnily jsme styl ani některé pozice ve vedení ÚV. Podlé mého názoru je Jediný smysluplný výsledek 9. zasedání je svolání mimořádného sjezdu na duben 2018 , který nabízí velkou šanci na změnu stylu, modernizaci strany a personální obměnu vedení strany. Je to jedna z našich posledních šancí na návrat na naše dřívější volební výsledky, stát se srozumitelnými a čitelnými pro členy a občany naší země, uchopit nová témata naší doby.Z 10.zas.16.12.úvodní slovo-v čr fragmentace politiky, tradiční pol. strany jsou oslabovány ,nám se nepodařilo jasně formulovat zájmy ČR, nebyli jsme srozumitelní,objektivní podmínky změnit nemůžeme , ale subjektivní ano. Zpochybňujeme vlastní politiku, máme nejednotný postup. Z vystoupení s.Dolejše k hodnocení voleb. Máme nepřitažlivý obraz strany , nejsme schopni oslovit voliče. V závěrečném slově řekl s. předseda body, které budeme prosazovat při jednáních o možné podpoře hnutí ano. Zvyšování minimální mzdy, trvalé zvyšování soc. dávek a důchodů, diferencované daně a zdanění církevních restitucí, snížení základní daně potravin a služeb,, obecné referendum, ochrana přírodních zdrojů, Ubývá nám členů, neomlazujeme členskou základnu. Podle mého máme špatnou práci komisí mládeže a při získávání mladých členů a sympatizantů. neměli by jsme podle mě být hlavě stranou masovou ale ani jen volební .Závěrem X. mimořádný sjezd nabízí šanci abychom se sjednotili a semkli, dali navenek signál , že se změní vedení a styl naší strany, že se zmodernizujeme a budeme více aktuální a srozumitelní a že nikdy nebudeme součástí estabilismentu.

Děkuji za pozornost.

 

autor: Macek Pavel ml., člen ÚV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena