OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákleden 2018

leden 2018

Hodnotící zpráva pro Okresní konferenci KSČM ve Znojmě dne 27.1.2018 přednesená Miroslavem Vlašínem, předsedou OV KSČM

(30.1.2018)

 Čest práci soudružky a soudruzi, vážení delegáti OK, milí hosté, přátelé.

Dnes se opět scházíme, abychom společně vyhodnotili výsledky naší práce za uplynulé období po IX. sjezdu KSČM a poslední OK, která se uskutečnila dne 21. ledna 2017.
Od poslední OK si komunisté v okrese Znojmo stanovili pro nadcházející období jasné cíle a úkoly, které následně doplnili o závěry krajské konference a zejména o dokumenty IX. sjezdu strany, který se konal v květnu 2016 v Praze. Všechny přijaté stranické dokumenty jsou obsahem každodenní poctivé práce Vás všech řadových komunistů, poslanců, zastupitelů kraje, obcí a funkcionářů, kteří obětavě pracujete na svých zvolených postech.

Na úvod dnešní konference však musíme kriticky konstatovat, že některé přijaté úkoly plníme s většími obtížemi a některé se nedaří plně uvést do života. Jedná se o špatné výsledky voleb do KZ 2016 a následně do PS PČR 2017, přijímání nových členů, založení nebo obnovení ZO a odběru HANO. V důsledku přirozeného poklesu ve stárnutí členské základny, stálém mediálním vlivu antikomunismu se jen s obtížemi daří udržet čelní postavení komunistické strany v našem okrese.
Dalším negativním jevem v naší straně je v poslední době řada případů nesoudružského jednání v důsledku špatného volebního výsledku, zejména v propadu u parlamentních voleb 2017. Někteří ambiciózní jedinci, kteří nebyli zvoleni, hledají chyby a vinu za nezdar u druhých, zejména u těch, kteří dostali důvěru voličů a byli zvoleni. Pravidelné návrhy na odvolávání z funkcí čelních funkcionářů strany na zasedáních ÚV, nepřináší klid do členské základny. Iniciátoři těchto akcí, by se měli sáhnout do svědomí a zamyslet se, co ve volební kampani udělali proto, aby takový špatný výsledek v Praze, Brně a dalších městech nebyl. Je skutečností, že krajské a parlamentní volby mají pro KSČM ve výsledcích sestupnou tendenci a výsledek 7,76 % je v počtu voličů velikou ztrátou. Ano, je to jeden z nejhorších výsledků v novodobé historii strany. Ale bez řádné odborné analýzy a rozboru celé volební kampaně, jejího obsahu, témat, mediálního vystupování kandidátů a funkcionářů se k objektivnímu hodnocení nedopracujeme.
Pravdivé hodnocení voleb provedl a precizně vystihl poslanec KSČM Miroslav Grebeníček, ve svém obsáhlém článku v HANO dne 9. 11. 2017. Nezpanikařme a vše spojme do věcné diskuse, kritiky bez emocí a vášní v objektivním hledání pravdy. Našim cílem je získat analýzu o mínění a rozhodování voličů v předchozích volbách, proč opustili levici. Je pravdivá skutečnost, že v dnešní  současnosti evropská levice ztrácí své postavení ve volbách v řadě zemí celé Evropy a hledá obsahově novou ideovou cestu k budoucnosti.
Z tohoto hlediska je nutné se celkově řádně připravit na dubnový X. sjezd strany. Případně diskutovat kádrové návrhy na čelní funkcionáře, kteří ponesou politickou odpovědnost za další vývoj. Je nutné stanovit budoucí směřování KSČM na naší politické scéně v jistém časovém horizontu. I zde v Jihomoravském kraji je nutné po dlouhé době najít a nominovat schopnou osobnost, kterou můžeme navrhnout do užšího vedení strany. Pro jeho zvolení je však nutné hledat širší podporu u dalších delegátů sjezdu.
Přes výše uvedené problémy, však máme stále ve volbách na našem okrese důvěru a podporu v řadách občanů. Ve výsledku 10,43% a 5. 629 hlasy jsme skončili na okrese Znojmo na 3. místě a podařilo se společně zvolit poslance Miroslava Grebeníčka, který vzešel z návrhu usnesení OK KSČM Znojmo v roce 2017. Náš okresní cíl, jsme společně naplnili a Vám všem patří poděkování.
Důležitou prioritou naši okresní stranické organizace musí být v současnosti, ale i do budoucna názorová a organizační jednota.
V této jednotě se řádně připravit v zásadních tématech na nadcházející X. sjezd KSČM a komunální volby 2018. Celkový politický výsledek bude rozhodující pro další budoucnost v celkovém směřování strany a postavení komunistů v české společnosti.

Vážení delegáti, jak bylo uvedeno, tak závěry IX. sjezdu KSČM byly společně s usneseními obou konferencí strany písemně rozpracovány a předány do ZO k jejich splnění a realizování do života. Z výsledku jednání některých VČS vyplývá, že v řadě ZO dochází z různých důvodů k menší aktivitě. Přestárlí a nemocní členové se nemohou veřejné angažovat a účastnit se schůzové činnosti.
V této záležitosti již v minulosti bylo doporučeno, aby menší, méně aktivní ZO po dohodě prováděly společnou schůzovou činnost. Tyto kroky jsou činěny po vzájemné konzultaci výborů ZO, které mají zájem jít touto cestou. Je to citlivá záležitost, ale vše záleží na demokratickém rozhodnutí členů. Společné schůzování je respektováno a již se pozitivně osvědčilo, zejména ve Znojmě, Mor. Krumlově a Vranově. Tento způsob zefektivní práci malých ZO i funkcionářů. Zejména v oblasti stranického informovanosti a vedení volebních kampaní. Novou úpravou stanov je možné i schválit výjimky v ZO a tím vyjít nemocným a sociálně slabým členům vstříc. V ZO kde je více mladších členů věnujeme pozornost v jejich zapojení do stranického a veřejného života.

V následujícím volebním období 2018-2019 budeme čelit politickému tlaku pravice v antikomunismu. Demokratická KSČM je stále vlivnou parlamentní, ale i na dalších úrovních politickou stranou. Je stranou, která aktivně a reálně vnímá současný politický a ekonomický vývoj naší společnosti. Přesto, že jsme  ztratili v PS PČR víc jak polovinu mandátů a v krajích své postavení, budeme muset do budoucna zabojovat a poctivou prací působit na občany k získání jejich opětovné důvěry a dobrého volebního výsledku. První zkouškou budou zejména letošní komunální a senátní volby. Nebude to jednoduchá cesta, ale i v minulosti jsme dokázali po rozpadu Levého bloku společně vybojovat vynikající výsledek ve 43 mandátech pod vedením Miroslava Grebeníčka a v minulých krajských volbách 16 mandátů v kraji. Zejména skepse, poraženecká nálada a nejednota strany nejsou dobrým vůdcem k dosažení lepších výsledků.

Mezinárodní a vnitrostátní situace.
Soudružky a soudruzi, dovolte několik myšlenek ohledně mezinárodní a vnitrostátní politické a ekonomické situace.
V loňském roce jsme oslavili 100. výročí VŘSR, která pod vedením V. I. Lenina a ruských bolševiků, zásadně změnila v minulém století svět a stala se inspirativní nepoznanou cestou k budování lepší sociálně spravedlivé společnosti v mnoha státech světa.
Letošním důležitým historickým milníkem je číslice 8, která je spojena s několika výročími. Prvním je 100. výročí vzniku Československa, které si všichni důstojně připomeneme na různých slavnostních akcích, setkáních i seminářích. Je nutné historicky a objektivně posoudit uplynulé období, které se vytvářelo k samotnému vzniku ČR a následně zejména epochu od roku 1918 až 1938. Výrazně se věnovat událostem kolem osvobozeneckého boje za 2. světové války, úlohy SSSR a RA, která nám přinesla svobodu a možnost dalšího poválečného vývoje. Nebát se říci pravdu o těžkostech z let 50 let, při budování lidově demokratického státu. Věcně a hlasitě připomenout výsledky budování socialismu od 60 let do roku 1989. Máme být na co hrdi a nemusíme se stydět za naše obrovské dílo, které je hmatatelné a viditelné do dnešní doby.
Druhým výročím je rok 1938 Mnichov a okupace ČR. Třetím výročím je rok 1948, připomenutí 70 let budování lidově-demokratické společnosti v ČR, ale i tragické události kolem roku 1968 v době budování socialismu.
Čtvrtým připomenutím je 25. výročí hanebného rozpadu Československa.
Ano, naše vlast prošla složitou, ale významnou historickou cestou, která nesmí být zapomenuta a pravdivě vykládána naším budoucím generacím.

Poslední roky a dny dochází v kapitalistickém globálním světě k zostření bezpečnostního, ekonomického a politického dění. Válečné běsnění v oblastech blízkého východu, zejména v Sýrii a Iráku spojené s milionovou migrací,
vyostřily vzájemné vztahy. Je skutečností, že hlavní viník této napjaté situace tak zvaný teroristický Islámský stát, je poražen a situace se uklidňuje. Největší
uklidnění vnesl do celkové situace rozhodný postoj Ruska, který dokázal, že USA a NATO samotný konflikt nevyřeší. V současnosti je situace stabilizována  a nedochází k tak masivní migraci jak bylo v minulosti. Výbušnou oblastí nadále zůstávají vztahy Izrael-Palestina, Turecko, Kurdové, Sýrie, Irák a Irán.
Stálým nebezpečným válečným ohniskem je samotná Ukrajina, vedená fašisticko-nacionalistickou vládou v čele s oligarchy. Podobná situace je  v Polsku a celém Pobaltí. Nebezpečná situace je na Korejském poloostrově, kde KLDR vstoupila do fáze vlastníka atomových zbraní a strategických raket.
Současný svět je na rozhraní nově vznikajících geopolitických zájmů a na celkové dění působí regionální mocnosti. Nastávají nové světové pořádky které ukazují změnu ve vztazích Rusko-Čína, Rusko-USA, Čína- USA a následné jednání EU s výše uvedenými mocnostmi. Je na škodě, že stále působí hospodářské sankce vůči Rusku ze strany EU a USA.
Nově zvolený prezident USA Donaldem Trump, nic pozitivního pro svět neudělal a pokračuje ve válečném tažení státním terorem vůči ostatnímu světu. Odchod Anglie z EU je stále komplikovaný jednáním. Politickou mrtvolou je neschopnost rekonstrukce EU k demokracii, bez velké byrokracie k lepší komunikaci. Francie a Německo jako by ztratili dech a nahrazují vše bruselskými diktáty a byrokracií.

Současná politická situace v ČR je charakteristická velkým nebezpečím ze strany páté kolaborující kolony, která falšuje historii a opětovně nastoluje sudetoněmeckou otázku, zpochybňuje prezidentovy dekrety a poukazuje na krutosti vyhnání Němců z pohraničí 1945 ze strany československých úřadů a občanů. Hlavními protagonisty vlastizrádné kolaborace jsou Herman, Schwarzenberg, Bělobrádek, Nečas, Sobotka, Vokřál, ale i další komunální kolaboranti. Je to varování pro budoucnost národa, zejména ve zkreslování historické pravdy, nezájmu mladých znát historii v samotném ohrožení České státnosti. Je zde společný pokus české neziskovky Platforma evropské paměti a svědomí /PEPS/ a prokuratury SRN vlámat se do právního a ústavního pořádku ČR. Cílem je zahájit stíhání více jak 50 občanů ČR z obvinění za smrt německých občanů při násilném ilegálním překročení státních hranic ČSSR. Každá doba měla své zákony a rozkazy, které museli vojáci a příslušníci ozbrojených sil plnit, tak přísahali.

Ke konci roku 2017 došlo k ustanovení dolní komory PS PČR, kde KSČM získala na základě jednání post místopředsedy sněmovny, předsedy výborů rozpočtového a imunitního. Byl jmenován premiér A. Babiš, pronásledován kauzou Čapí hnízdo a jeho menšinová vláda, která nedostala důvěru. Ta slibovala, že bude vládnout jako firma. Byl by to nový způsob vlády, který zde nikdy nebyl, možná na úkor parlamentní demokracie. Jaká bude další vláda a její složení, uvidíme v následující době.
Dne 12. - 13. ledna 2018 proběhlo první kolo prezidentských voleb, kde
postoupili do druhého kola kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš. 
V okrese Znojmo přesvědčivě vyhrál M. Zeman s počtem 28.110 hlasy s 51,37 %. V mnoha obcích okresu měl od 50% do 77,55 % - Vracovice. V naším okrese, by byl zvolen M. Zeman již v prvním kole.
KSČM na okrese jako jediná politická strana veřejně inzercí v novinách podpořila M. Zemana. Ukázalo se, že tento krok k veřejnosti byl správný a řada občanů ho ocenila. Ve druhém kole, které se koná tento víkend, opět podporujeme M. Zemana s přáním, aby zvítězil.

Vážení delegáti, dovolte, abych se podrobněji zmínil o výsledku voleb do PS PČR 2017.
OV zpracoval organizačně a kádrově uvedené volby. Požádal ZO, aby podle svých možností navrhly kandidáty za náš okres. Celkem bylo odevzdáno 6 návrhů kandidátů. Jednalo se o straníky, ale i nestraníky, ženy, muže, zastoupené ze všech věkových kategoriích, kteří měli zájem kandidovat.
Vedoucí kandidát za náš okres byl navržen na VČS a OK jednomyslně doporučen poslanec Miroslav Grebeníček. Na krajské konferenci v důsledku různých zákulisních domluv byl postaven až na 6. místo KL. Toto nevolitelné umístění však nás neodradilo a v samotné volební kampani jsme demokraticky a podle zákona oslovili voliče, kteří v samotné volbě mu dali vysokou důvěru.
Samotná volební kampaň proběhla podle schváleného krajského a okresního scénáře volebních štábů. Miroslav Grebeníček se účastnil mnoha volebních setkání a mítinků, kde preferoval mladé kandidáty Filipa Zachariáše, Emila Pernicu, Zdeňka Tesaříka, Bohuslava Smutného, Emila Bajgla a další.
Bylo vyhotoveno a rozdáno dostatečné množství všech volebních materiálů, plakátů, volebních novin a dalších drobností. Kandidáti, kteří byli na předním místě KL se zapojili do volební kampaně. Většina dalších působila v kampani v místě bydliště a okolí. Proběhly dva krajské mítinky a okresní akce, kde se kandidáti představili a hovořili o volebním programu. Samotné volby proběhly ve dnech 20. - 21. října 2017 a byly pro KSČM na celorepublikové úrovni zklamáním. KSČM ztratila víc jak polovinu mandátů a získala pouze 15 poslanců, 5 místo s 7.76%, tj. 393 100 hlasů. Volební účast činila 60,8%, voličů. V Jihom. kraji KSČM v roce 2017 skončila až na 7. místě s 46 966 hlasy a 2 mandáty s. Grebeníčkem a Ivo Pojezným. Účast voličů činila v kraji 61,8%. Na okrese Znojmo bylo dosaženo těchto výsledků pro KSČM. Komunisté skončili na 3. místě s 10,43 % a 5 629 hlasy. Dokázali jsme porazit ANO a zvítězit ve 2 obcích /Podmyče a Stálky/. Na 2. místě jsme skončili ve 35 obcích, na 3. místě 59 obcích, na 4. místě 26 obcích, na 5. místě 13 obcí. Špatné loňské výsledky je nutné objektivně analyzovat a hledat příčiny, proč voliči od nás odešli a kam. Ukazuje se, že vítězné hnutí ANO, ale i SPD a Piráti stáhly levicové voliče KSČM a ČSSD na svoji stranu. Dále získaly věkově starší a mladou i střední generaci. Některé výsledky v okrese např. /Jevišovice, Dyje a jinde/ ukazují, že nelze někdy pochopit mentalitu a myšlení voličů, jak se
voleb rozhodují. Pro náš okres je zadostiučiněním, že přes špatné výsledky v kraji, získalo mezi 7. okresy výsledek pro KSČM druhé místo za Vyškovem a překročilo celostátní i krajský průměr v poměru 10,43%.
Podrobné hodnocení voleb bylo provedeno dle zaslané osnovy z ÚV KSČM.

Vážení delegáti, vraťme se obsahově k dnešní OK. Veřejným hlasováním potvrdíte současné vedení okresního výboru. Potvrdíte své zástupce v ORoK,
ORK, KRoK, KRK, člena ÚV a další funkcionáře zastupující naši organizaci ve vyšších stranických orgánech. Dále zvolíme na krajskou konferenci v Brně 5 delegátů a 2 náhradníky, které jmenovitě předkládá dnešní konference. Krajské konference se jako hosté účastní a další funkcionáři. Konference se uskuteční dne 17. března 2018 v Brně, ul. Křenové.
Současně zvolíme naše delegáty na X. sjezd KSČM v počtu 5 delegátů a dvou náhradníků, který se uskuteční dne 21. 4. 2018 v Nymburku.
OK současně bude seznámena s výsledky hospodaření OJ za rok 2017 a rozpočtem na rok 2018. Delegáti se vyjádří k výsledkům voleb do PS 2017 a současně prodiskutují nastávající komunální volby 2018. Bude důležité se
vyjádřit a případně navrhnout do vedoucích funkcí ÚV strany vhodnou osobnost z Jm kraje a na sjezdu tyto kandidáty podpořit.
Dnešní OK ve Znojmě doporučuje X. sjezdu volit na funkci předsedy strany s. V. Filipa a místopředsedy s. Stanislava Grospiče a Filipa Zachariáše.
Pro volby do EP, které se uskuteční příští rok, doporučujeme Dagmar Švendovou a za lídra kandidátky Kateřinu Konečnou.

Vážené soudružky a soudruzi, předkládám Vám zprávu o Okresní organizaci KSČM o stavu a výsledku práce za uplynulé období roku 2017.
Okresní organizace má v současné době: 621 členů. Počet ZO činí 54. Největší úbytek je přirozenou cestou. Průměrný věk ČZ na okrese činí 71 let.
V roce 2017 bylo přijato 7 nových členů.

OV KSČM ve Znojmě a okresní revizní a rozhodčí komise.
** OV KSČM ve Znojmě pracuje v počtu 15 členů, z toho 9 členů VV. Schází se pravidelně měsíčně podle plánu práce. Jednání probíhají podle Jednacího a Organizačního řádu OV. Účast členů na zasedání lze hodnotit v průměru jako dobrou. Někteří v důsledku pracovního zaneprázdnění, nemoci měli více absencí. Všichni svoji nepřítomnost vždy řádně omluvili. Ze zasedání se vede řádná dokumentace. Děkuji všem za odvedenou práci. 

**** V Okresní revizní komisi pracuje 5 členů, předsedou je s. Jaroslav Kašťák. Předseda je současně členem Krajské revizní komise. OV doporučuje ponechat komisi nadále pracovat ve stejném složení.

**** Okresní rozhodčí komise je 5 členná, předsedou je s. František Schneider, který v současnosti je členem KRoK a je členem ÚRoK v Praze.
Doporučujeme, aby komise nadále pracovala ve stejném složení. K celkové práci obou komisí i jejím členům nemá OV připomínek a všem děkuje za odvedenou práci.

Členem ÚV je s. Pavel Macek.

Máme 2 zástupce v Jm KV strany s. Vlašína a s. Fejfárkovou. Všichni jmenovaní pracují dobře bez připomínek a OV je doporučuje opět volit.

Hospodaření organizační jednotky OV KSČM Znojmo.
Rozpočet OV na rok 2017 byl sestaven jako vyrovnaný v příjmech a výdajích 632,708 Kč. Skutečné hospodaření bylo v příjmech 739.640,-Kč a výdajích 853 776,- Kč. Ztráta je 114 135,-Kč. Rozdíl byl hrazen ze zisku let minulých.

Rozpočet OV na rok 2018 je sestaven a schválen podle pokynů EO a nových hospodářských směrnic jako ztrátový. Výše příjmů 561 008,- Kč. Výdaje 597 260 Kč. Rozdíl mínus 36.252 Kč bude hrazen z předchozích úspor.
V průběhu provedených kontrol a revizí na OV nebylo za rok 2017 zjištěno závažných porušení předpisů a kázně v hospodaření. Každoročně se provádí inventarizace majetku OV KSČM, která byla za rok 2017 bez závad. Současně se pravidelně a průběžně projednává stav hospodaření OV. Nebylo zjištěno, že by došlo k porušení směrnic, nebo nehospodárnému vynakládání finančních prostředků ze strany OV. Hotovostní stav financí v ZO je nulový.
V současnosti má OV na bankovním účtu 538. 372,-Kč.
Průměrná výše ČP na člena v roce 2017 činila 26,72,- Kč. Bylo vybráno na ČP celkem 195 981,- Kč. z plánovaných 160.000,- Kč. Platících členů je 611.
U zbývajících 10 členů bylo podle stanov prominuto placení ČP, zejména u sociálně slabších, vážně nemocných členů a žijících v ústavech.
OV tímto děkuje všem, kteří svoji kázní a uvědomělým přístupem plní svoje povinnosti v placení výše ČP.

Střediska a Městské rady KSČM na okr. Znojmo.
Okresní stranická struktura je rozdělena na 7 středisek. Ve Znojmě a M. Krumlově pracují Městské rady. Úkolem uvedených středisek a městs. rad je
koordinovat a řídit stranickou práci v ZO strany, zajišťovat volební, politické a společenské akce, tvořit kandidátky i návrhy do zastupitelských a stranických orgánů. V čele středisek stojí vedoucí a jejich zástupci. Střediska soustřeďují ZO ve svém regionu. MR jsou složeny z předsedy, místopředsedy, hospodáře a  členů. Jejich úkolem je řídit a koordinovat práci ZO v rámci uvedených měst. K účasti některých předsedů ZO na poradách je potřeba vyjádřit kritiku. Jejich
nízká účast bez omluvy tím stěžuje práci funkcionářům a materiál se musí rozvést osobně. V případě neúčasti je potřeba vyslat na poradu za sebe náhradu.
Bez kvalitního řízení, názorové jednoty a osobní odpovědnosti nelze dosáhnout dobrých výsledků a vytýčených cílů. Naproti tomu je většina předsedů svědomitá, odpovědná a svoji funkci s účastí na poradách řádně plní. OV jim tímto vyjadřuje poděkování a věří, že ve své aktivitě vytrvají.

ZO KSČM a výsledek průběhu VČS 2017.
Základním kamenem stranické práce jsou ZO strany. Do 31.12. 2017 je na okrese celkem 54 ZO. O jejich práci je nutné hovořit objektivně a pojmenovat
některé stavy v organizacích kriticky. Na jedné straně jsou ZO, které pracují aktivně, plní si svoje povinnosti a aktivně se zapojují do voleb, politických a společenských akcí. Scházejí se pravidelně a hovoří ke všem veřejným i stranickým záležitostem. Jejich členové jsou zapojeni do různých společenských a vlasteneckých sdružení, pracují s dětmi a podílejí se na správě věcí veřejných jako zastupitelé. Ve většině ZO je výběr ČP pravidelný a podle stanov. Vedle toho jsou ZO pasivní, kde je výběr ČP je minimální a celková schůzová činnost organizace je nulová. Stagnace s nečinností má za důsledek ztrátu akceschopnosti, kontaktu a informovanosti ze stranického života. Řada členů podléhá desinformacím z televize, rozhlasu a nestranického tisku, bohužel i z vlastních řad. Je potřeba se nad tímto špatným způsobem práce zamyslet a hledat nápravu, zejména k přijetí nových členů a sympatizantů.
Několik poznámek k průběhu konání VČS. Celkem se uskutečnilo 49 VČS ZO Hlášení neodevzdalo 5 ZO. Na některých schůzích byli přítomní funkcionáři OV. Ze všech 54 ZO byli dopisem na OK pozváni delegáti. Účast členů byla různá, podle velikosti ZO a zdravotnímu stavu ČZ. V některých místech se uskutečnily i společné VČS, které měly dobrou úroveň. Většina výborů a předsedů ZO připravila VČS odpovědně a svědomitě. Za tento odpovědný přístup OV děkuje všem předsedům ZO, kterých se to týká. Je nutné poděkovat všem za odpovědný přistup k zajištění voleb, přesto že vynaložené úsilí neodpovídá výsledku. ZO hodnotily podíl na pořádání různých akcí, práci zastupitelů, zejména přípravu komunálních voleb 2018. Soudružky a soudruzi, přes všechny výše uvedené těžkosti ve stranické práci se stále daří zajistit na více místech okresu politické a společenské akce. Jedná se o oslavy typu plesu, MDŽ, 1. máje, 8. května, MDD, setkání občanů u tradičních burčáků, nebo akcí pořádaných krajem, ale i celorepublikové úrovni.

Odběr stranického tisku a propagace.
Vážení delegáti, odběr stranického tisku HANO má stálou klesající tendenci. V současnosti je na okrese odebíráno roznáškovou službou kolem 70 kusů. Ještě v uplynulých letech se odběr pohyboval kolem 150 kusů. Úbytek je většinou zapříčiněn úmrtím člena a následným odhlášením.
K informační a propagační práci okresní organizace slouží náš měsíčník MAJÁK v počtu vydání víc jak 270 kusů. Tento bezplatný informátor přináší do
ZO informace ze stranického života, názory a polemiku členů. Součástí Majáku je informace o práci občanských vlasteneckých sdružení. Nechybí zde i společenská kronika. Dalším informátorem jsou internetové stránky KSČM,
OV Znojmo a měsíční porady předsedů ZO. Obsah internetových informací je na vysoké úrovni a sledovanost je průměrně 40 tisíc vstupů za měsíc.
Jedním z důležitých témat je práce členů ve společenských a vlasteneckých sdruženích. Velmi aktivní jsou organizace důchodců, hasičů, včelařů apod.
Dále spolupracujeme s kolektivem KČP, LKŽ ve Znojmě, organizací Česko-kubánského přátelství, ČSBS, Společností gen. Ludvíka Svobody. Při OV pracuje odborové sdružení. Někteří funkcionáři a členové uvedených společenských organizací byli v minulosti oceněni a vyznamenáni za obětavou a prospěšnou práci, zejména ve zviditelnění politiky KSČM. Tímto bych vyjádřil poděkování za dlouholetou obětavou práci s. Stanislavu Bršlicovi,
který zemřel 7.12.2017. OV děkuje všem dalším za práci, kterou vykonali pro naši stranu a společnost.

Činnost Okresní rady zastupitelů.
V současnosti zde pracují zastupitelé obcí zvolení za KSČM. Jejich práci lze hodnotit kladně. Předsedou ORZ byl opět zvolen starosta H. Dunajovic -
Ladislav Březina. ORZ pravidelně podle plánu 2x během roku uskutečňuje svoje pracovní setkání. Jednáme o práci a možnostech zastupitelů KSČM v komunální politice, přípravě a podpoře kandidátů do všech druhů voleb.

Vážení delegáti, OV věří, že součástí dnešní diskuse OK bude zaměřena k vyhodnocení práce ZO, středisek, výsledkům voleb 2017, plnění závěrů IX. sjezdu KSČM, volebním dokumentům, usnesení KK a OK strany, návrhů kandidátů do funkcí vedení ÚV a voleb do EP.
Je nutné se v diskusi vyjádřit ke kádrové přípravě X. sjezdu KSČM a jak dál ve straně s vytyčením další cesty ve stabilizaci strany. Stále je nutné věnovat pozornost v přijímání nových členů, zejména mladší a střední generace a zvládnutí mediální prezentace. Komunisté musí nadále pokračovat ve spolupráci s levicovými a vlasteneckými sdruženími a zapojit co nejvíce členů strany do těchto struktur. Jen široké spektrum jednotné levice, je schopno ubránit demokracii, svobodu, suverenitu, historickou pravdu a kvalitní sociální postavení našich občanů před kapitalistickou dravou asociální politikou.

OV KSČM ve Znojmě současně děkuje zde přítomnému hostu poslanci PS PČR Miroslavu Grebeníčkovi za jeho dobrou spolupráci a aktivní přístup v práci poslance, který dlouhodobě pomáhá celému kraji, ale i okresní organizaci, kde je členem ZO č. 47 ve Znojmě.

Soudružky a soudruzi, vážení delegáti, milí hosté,

 závěrem svého vystoupení si dovolím jménem OV KSČM i jménem svým popřát všem účastníkům dnešní OK hodně pracovních úspěchů při jednání, bohatou a věcnou diskusi, zejména k přípravě komunálních voleb 2018, kde obhajujeme pozice 73 zastupitelů, 33 KL, starosty a místostarosty.
Děkuji všem pořadatelům, delegátům a funkcionářům, kteří se podíleli na přípravě dnešní OK a pracovali v kádrové, ale i dalších komisích OV.
Společně si přejeme, aby OK měla důstojný průběh a svými závěry se stala kvalitním příspěvkem ke zdárnému zvládnutí stranické práce, zejména správným krokem k X. sjezdu KSČM. Dokažme, že v roce připomenutí 100. výročí vzniku ČR, máme nadále jednotnou sílu a odvahu společně věci řešit a jít pragmatickou a reálnou cestou, bez předsudků a negativních emocí v posílení budování své milované vlasti. Musíme dodržovat a respektovat Ústavu a zákony ČR, ctít parlamentní demokracii, svobodu a nedovolit úmyslnému vytváření extrémní radikalizaci strany, které by vyústilo v anarchii a rozpad strany i případnému návrhu na zrušení KSČM.

V současné době je povinností nás komunistů, pokračovat podle možností a schopností v započatém kolektivním politickém díle, být důrazní a důslední v práci. Musíme jít dál po nelehké a složité parlamentní demokratické cestě v boji proti kapitalismu, za lepší sociálně spravedlivější společnost, která nám všem umožní žít důstojnější život.

Vážení delegáti, závěr dnešní hodnotící zprávy bych ukončil prohlášením -

Čest naší obětavé společné levicové a vlastenecké práci, jejíž výsledky budou sloužit všem slušným lidem naší krásné vlasti při 100. výročí jejího vzniku. Současně se dnes obracíme na všechny s aktuální výzvou ,, MÍR CELÉMU SVĚTU - BUDOUCNOST BEZ VÁLEK A UTRPENÍ,,.

Děkuji za pozornost. 
         

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena