OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákduben 2018

duben 2018

Úvodní slovo předsedy OV KSČM

(1.5.2018)

Po předchozích jednáních  na úrovni okresních a krajských konferencí strany se uskutečnil v Nymburku

 

dne 21. 4. 2018  X. sjezd KSČM. Za naši okresní organizaci se jako delegáti účastnili Oldřich Kukla, Barbora Fejfárková, Jaroslava Štrausová, František Schneider a Miroslav Vlašín.  Samotný sjezd byl významný i v tom, že poprvé od roku 1989 ho navštívil prezident republiky Miloš Zeman.  Jeho vystoupení lze hodnotit jako hodnocení historie KSČ a KSČM. Kriticky se vyjádřil k  únoru 1948  a  zejména o padesátých. letech, která se projevila v represivní politice proti oponentům ze strany KSČ. Byl to jeho subjektivní pohled na historii bez hlubší  analýzy a připomenutí studené války. Přihlásil se k odkazu socialismu s lidskou tváří v období roku 1968, kdy vstoupil do KSČ. Doporučil KSČM zpracovat  celkovou  analýzu  novodobých dějin KSČ a KSČM. Po jeho projevu započalo jednání  samotného X. sjezdu. Před sjezdovou budovou protestovali děti a mladí lidé proti prezidentu Zemanovi a následně proti konání sjezdu KSČM. Asi 200 křiklounů uráželo prezidenta a delegáty sjezdu KSČM, pokusili se vniknout do budovy a narušit jednání  sjezdu. Jedná se o hanebné manipulování s mládeží a dětmi.

 

Delegáti sjezdu v  celkovém  počtu 313 byli seznámeni se zprávami předsedy strany V. Filipa, místopředsedů  P. Šimůnka, J. Dolejše a J. Skály. Obsah všech zpráv byl zpracován písemně a předán i delegátům. Následovala diskuse kandidátů na předsedy strany. Celkem kandidovalo 6 uchazečů. V prvním kole vyhrál V. Filip – 110 hlasy, druhý J. Skála – 105 hlasů a K. konečná 79 hlasů. V druhém kole získal z 308 platných hlasů V. Filip 165 hlasů a zvítězil. J. Skála měl 143 hlasů a nebyl zvolen. Následně bylo sjezdem odsouhlaseno, že budou ve funkci 4 místopředsedové / 1. místopředseda, místopředseda pro ekonomiku, dále pro odborné zázemí a volby,  pro mezinárodní vztahy/. Následně  byli představeni kandidáti na 1. místopředsedu a bylo jim umožněno se prezentovat. V prvním kole získal P. Šimůnek 158 hlasů a  zvítězil. Druhý byl náš kandidát z jižní Moravy F. Zachariáš, který dostal pouze 108 hlasů. Následně se volil místopředseda pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy, kde jasně zvítězila K. Konečná se 188 hlasy. Dále se volil místopředseda pro odborné zázemí, kde zvítězil ve druhém kole S. Grospič, který obdržel 155 hlasů.  Stávající místopředseda J. Skála nebyl opět zvolen a obdržel pouze 147 hlasů.  Volbou neprošel ani  bývalý místopředseda J. Dolejš. Ve volbě místopředsedy pro ekonomiku zvítězil  V. Ort, který získal 193 hlasů a pro  M. Vostrou  hlasovalo 108 delegátů. Do ÚRoK byla zvolena současná předsedkyně H. Vrzalová – 164 hlasů.  Funkci předsedkyně ÚRK  bude  vykonávat M. Pěnčíková, která obdržela 159 hlasů. Po volbách proběhla diskuse, která je zveřejněna v Majáku. Předseda V. Filip uvedl, že strana nesmí padnout do chaosu a nedovolit její štěpení. Je nutná ideová a akční jednota, která při plnění usnesení a uložených úkolů  může  opět KSČM posunout k lepším výsledkům. Dále hovořil o situaci kolem vyjednávání s ANO a ČSSD o vznikající vládě, postupu komunistů při celkovém vyjednávání. Budeme chtít dohodu s ANO  o garanci plnění našich volebních požadavků, jinak  v případě neplnění dohod  se postavíme k odvolání vlády. Občané a komunisté musí mít jasno o našich postojích. V usnesení sjezdu bylo doporučeno konat v příštích letech  dvě konference a to k řešení vnitrostranických otázek a aktualizovat program KSČM. Současně provést analýzu ekonomiky strany a zpracovat krátkodobý program. Celkové usnesení je uvedeno v Majáku. Z celkového jednání a voleb  funkcionářů vyplynulo, že nebyl zvolen do žádné funkce J. Skála, který byl kritizován za špatnou práci a katastrofální volební výsledky. Funkci místopředsedy neobhájil i J. Dolejš, který však zůstává poslancem.

 

Všem zvoleným funkcionářům blahopřejeme a přejeme hodně pracovních úspěchů v naplnění závěrů X. sjezdu  a získání opětovného dobrého  postavení strany na politické scéně.      

 

O celkovém průběhu X. sjezdu KSČM budou na poradách a besedách informovat  naši delegáti a příští Maják
autor: Miroslav Vlašín, předseda OV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena