OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákleden 2019

leden 2019

Z jednání komise regionálního rozvoje Rady JMK

(24.1.2019)

Dne 22.ledna jsem se zúčastnil 22.zasedání komise regionálního rozvoje Rady Jihomoravského kraje  . Po zahájení , určení zapisovatele a ověřovatele začalo samotné jednání při kterém bylo přítomno 7členů s hlasem rozhodujícím.

 

Prvním bodem jednání byl dodatek  ke zřizovací listině Moravian centre Brno tzv.VIDA to v zásadě kvůli tomu , že ČEZ vystaví vedle tohoto edukačního centra rychlonabíjecí stanici pro dva elektrovozy na vlastní náklady a bude platit za pronájem pozemku centru. Tato rychlonabíjecí stanice bude zároveň sloužit  jako ukázka moderních technologií návštěvníkům VIDY .Členové komise zároveň dostali informaci , že se v tomto centru v nejbližšší době očekává milióntý návštěvník.

 

Dalším bodemprogramu byl projekt  Strategie integrace cizinců ve městě Brně II. Nositeli tohoto projektu je město Brno a JMK . Na tento projekt Ministerstva vnitra je vyčleněno 560 000 ,- Kč a JMK kraj zaplatí 10% to je 56 000 Kč,- Projekt bude mít  tři části .První kurz -češtiny pro děti cizinců , druhý -kurz češtiny pro matky s dětmi z ciziny a třetí část – informační kampaň.členové komise zároveň dostali informaci , že o tyto kurzy je obrovský zájem a výuku budou provádět absolventi pedagogické fakulty s aprobací výuka češtiny pro cizince.Jedná se kurzy pro cizince , kteří v JMK ( převážně v Brně) legálně pracují.Jsou to např. občané Vietnamu ,Ukrajiny ,Španělska ,Itálie a dalších zemí.

 

Posledním bodem jednání byl projektový záměr Snížení emisí z lokálního vytápění v JMK III.( tzv. kotlíkové dotace třetí kolo).Bude vyčleněno cca 140 mil. Kč. V předchozích dvou kolech bylo uspokojeno cca 1500 zájemců. Bohužel jsou obce , kde bylo měřením prokázáno horší ovzduší než v městě Brno.

 

V bodu různé jsme byli informování , že dotace JMK už jsou schváleny odbor regionálního rozvoje má vyčleněno na dotace 30 mil. Kč,- Všechny dotace jsou na stránkách JMK a lze je předvyplnit  obcemi žádosti elektronicky.

 

Všechny body jednání komise doporučila Radě JMK ke schválení.

 

autor: Macek Pavel (KSČM), místopředseda komise
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena