OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákleden 2019

leden 2019

Rozpočet Jihomoravského kraje pro rok 2019

(24.1.2019)

    Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 13.prosince 2018 schválilo rozpočet na rok 2019. Rozpočet je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 7,642 mld. Kč a výdaji 7,832mld.Kč.    

   Největší podíl výdajů směřuje již tradičně do dopravy.  Částka 2,337mld.Kč je směřována do dopravní obslužnosti a na investice včetně oprav krajské silniční sítě. Na vzdělávání je určeno 941,3 mil.Kč, pro zdravotnictví575,4mil.Kč, na sociální služby je určeno 397,3mil.Kč, na investice 874,3mil.Kč, pro regionální rozvoj 814,6 mil.Kč atd.    

   Na financování dotačních programů je určeno celkem 320,5 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější dotační programy v roce 2019 náleží vodohospodářské stavby (65 mil.Kč), dotace jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí (28mil.Kč), program rozvoje venkova (55mil.Kč), dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil.Kč), podpora kultury a památkové péče (28,5 mil.Kč). Dále budou zachovány dotační programy v oblastech rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče apod.  

 

    Na financování projektů EU je určena částka 445 mil.Kč. Předběžné požadavky  na financování projektů EU podle oblastí je následující. Doprava 95 mil.Kč, školství 118 mil.Kč, zdravotnictví 122 mil.Kč, sociální věci 111 mil.Kč, regionální rozvoj 41 mil.Kč, kultura 25 mil.Kč, ostatní 17 mil.Kč.

 

    Návrh rozpočtu výdajů JMK na investiční akcečiní u dopravy 203,6 mil.Kč z toho SÚS 167 mil.Kč, školství 290,2 mil.Kč, zdravotnictví 235,5 mil.Kč, sociální věci 88,7 mil.Kč, kultura 30,7 mil.Kč, budova KÚ JMK 73,2 mil.Kč, reginální rozvoj 9,8 mil.Kč. V uvedených částkách jsou započítány i příslušné rezervy. V průběhu roku budou tyto rezervy uvolňovány na konkrétní akce.

 

     Na financování investičních příspěvkových organizací, které nejsou jmenovitě uvedenyv rozpočtu je v investičním fondu je vyčleněna rezerva ve výši 396,7 mil.Kč. V průběhu roku budou tyto prostředky uvolňovány na konkrétní akce.   

 

Mezi nejvýznamnější investiční akce zahrnuté do návrhu rozpočtu JMK na rok 2019 patří rekonstrukce a opravy silnic a mostů za 184 mil.Kč, rekonstrukce objektů v nemocnici Vyškov v částce 78 mil.Kč, rekonstrukce nemocnice Tišnoc 53 mil.Kč, rekonstrukce budovy KÚ ve výši 53 mil.Kč, koncertní sál pro Konzervatoř Brno ve výši 48 mil.Kč, sportovníhala u Gymnázia Ludvíka Daňka pak za 36 mil.Kč.    

 

      Podrobné znění jednotlivých kapitol Rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019 a jeho průběžné čerpání můžete sledovat na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz.

 

 

autor: Ing.Petr Krátký ,člen Zastupitelstva JMK
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena