OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákleden 2019

leden 2019

Občan ,, Jan Palach ,,

(24.1.2019)

Vážená paní redaktorko. Položená otázka:  zda byl čin Jana Palacha oprávněný, zda měl vůbec smysl? Bude  mít trochu složitou a hlubší odpověď. Osobně beru jeho protestní sebevraždu upálením jako tragickou událost a je  mi  osobně velice líto, že tak  mladý člověk obětoval svůj život za osobní  ideály a svobodu. Po prostudování mnoha autentických historických dokumentů jsem dospěl k závěru, že Jan Palach měl právo demokraticky protestovat, křičet burcovat národ, nikoliv si sáhnout na život.         Jan Palach byl jako student a většina studentů Svazu vysokoškolského  studentstva  sympatizantem reformních komunistů Dubčeka, Smrkovského, Císaře, Černíka, Krígla a dalších, kteří v Pražském jaru nastartovali změnu v podobě ,, Socialismu s lidskou tváří,, .  Po tragické události ze dne  16. ledna  1969 / upálení J.P./  vystoupil  následně  Čestmír Císař jako autorita ke studentům a vyzval  je k uváženosti  a  nikoliv k sebevražedným akcím. Jan Palach ve svém dopise na rozloučenou uvedl , že žádá zrušení cenzury a vydávání  novin Zpráv, které se tiskly mimo Československo v režii sovětských vojsk.  Jan Palach stál až do konce svého tragického ukončení života za demokratickým procesem ve společnosti. Při  hlubším  posouzení a rozboru   tehdejší politické situace,  byl jeho protestní  čin,  ale i další smrtelné  protesty studentů Zajíce, Nacházelové  jen ojedinělé, byť se širokým ohlasem ve společnosti. V Československu však probíhal boj uvnitř KSČ, kde Dubček a jeho spolustraníci chtěli dokončit obrodný proces. Na druhé straně stál obrovský tlak komunistických funkcionářů socialistického tábora a Varšavské smlouvy o stabilizování politické a ekonomické situace v ČSSR. Vstupem vojsk Varšavské  smlouvy  dne 21. 8. 1968 na území svrchovaného státu byla narušena jak jeho suverenita, tak myšlení  a názory tisíců členů KSČ, ale i komunistů v Evropě a levice celého světa. V následujících letech dochází k procesu  normalizace  a postupné   porážce   Dubčekova  vedení.  Není tajemstvím, že v celé Evropě probíhaly obrovské milionové protesty studentů, mládeže a občanů, kteří protestovali pro politickou a hospodářskou změnu kapitalismu. USA měli na stole krvavé  trauma  vietnamské války. Politici západu společně s NATO žádnou  silovou  pomoc  ČSSR neslibovali, protože  museli   řešit svoje složité společenské problémy. Současně stále platily poválečné dohody mezi velmocemi o rozdělení politické sféry v Evropě a nikdo je nechtěl z uvedených  stran   jakkoliv  porušit.   Jan Palach v této kritické době jen velmi těžce nesl  rozpor, který  podle jeho poznání existoval mezi teorií marxismu a současným politickým vývojem.  Svým  činem  nemohl  zásadně změnit v uvedené  době  politický vývoj našich dějin, ale svoji  smrtí vyburcoval společnost na dlouhá desetiletí. Je škoda, že   podstoupil  tak   bolestnou   protestní smrt. Kdyby nadále žil, mohl se dožít politických a společenských  změn v roce 1989, změn  které  si  vynutila sama   celá společnost ve svých masových  protestech. Sám osobně si někdy kladu otázku, zda by žijící  Jan Palach  souhlasil a jak by se vyrovnal  s tím, co se odehrálo v negativní  rovině  ve společnosti  po roce 1989. / tunelování, rozkrádání, mafiánské praktiky   apod./                                                                                     

autor: překlad Miroslav Vlašín
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena